Hopp til innhold

Dette er de vanligste brannårsakene

Det er en rekke årsaker til boligbranner i Norge de siste årene, men med tre enkle grep kan du nærmest eliminere risikoen, mener ekspert.

Branntomt på Lærdal

STORBRANNEN I LÆRDAL: Onsdag ettermiddag opplyste politiet at antall totalskadde bygninger har økt til 40 etter en nærmere gjennomgang. 17 av disse er bolighus. Brannen er den største i norsk etterkrigshistorie, målt i ødelagte bygninger.

Foto: Marius Arnesen / NRK

Med bistand fra Kripos jobber politiet i Lærdal med å finne årsaken til brannen som fikk katastrofale følger for bygda og den verneverdige bebyggelsen.

Brannteknikerne i Lærdal mener de har funnet ut i hvilket hus storbrannen startet, men hva som var årsaken brannen, er ennå uvisst.

Onsdag ettermiddag opplyste politiet at antall totalskadde bygninger har økt til 40 etter en nærmere gjennomgang. 17 av disse er bolighus. Brannen er den største i norsk etterkrigshistorie, målt i ødelagte bygninger.

Alt om storbrannen i Lærdal

Slik starter flest branner

NRK har gått gjennom årsakene til boligbranner i Norge i årene 2009 til 2012.

Se hele tabellen nederst i artikkelen.

Noen årsaker peker seg klart ut, og de er fullt mulig å forebygge, mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Den aller vanligste årsaken til boligbrann er feil på det elektriske anlegget eller feil bruk. Det siste handler om sunn fornuft – at man ikke tørker klær på ovnen for eksempel, sier Anders Leonhard Blakseth, avdelingsleder for forebygging i DSB.

– Vi vet også at mange branner starter ved matlaging, vet at man glemmer noe i julestresset, eller at man skal steke seg pizza etter en kveld på byen, sier Blakseth.

25,9 prosent av brannene starter ved en feil i det elektriske anlegget, mens 27,8 prosent skyldes feil bruk.

Anbefaler elkontroll

– Hva kan man som forbruker gjøre?

– Ta en elkontroll av boligen. Eldre boliger er dimensjonert for et helt annet strømforbruk. Merker du at sikringer går ofte, er det et faresignal, påpeker Blakseth.

Blakseth oppfordrer folk til ikke å bruke vaskemaskin, tørketrommel og oppvaskmaskin om natten. Det samme gjelder lading av mobiler.

– Levende lys er også en kjent brannårsak, advarer Blakseth.

Åpen ild er den andre store brannårsaken ved siden av det elektriske anlegget. 29 prosent av brannene har de siste årene skyldtes forskjellige uhell med åpen ild. Røyking utgjør i underkant av 5 prosent og levende lys nær 7 prosent.

Litt over 7 prosent av brannene man vet årsaken til er påsatt.

61 brannofre i fjor

Antall boligbranner i Norge har de siste årene ligget på i underkant av 3.000 i snitt, ifølge DSB. De siste ti årene har mellom 40 og 80 personer omkommet i branner hvert år. Etter en gledelig nedgang til 40 døde i 2012 mistet 61 mennesker livet i brann i fjor.

Ingen liv gikk tapt i brannen i Lærdal, men 450 personer har fått behandling på sykehus etter brannen og 272 har vært innlagt.

Gjør du dette, er du trygg:

Det aller viktigste er likevel å være forberedt dersom uhellet er ute, mener Blakseth.

– Hovedbudskapet vårt er at det er enkelt å forebygge brann ved å følge tre ting:

  1. Ha fungerende røykvarslere, og helst seriekoblede. Da blir du varslet tidsnok til å slokke.
  2. Ha slokkemiddel, som husbrannslange, pulverapparat eller skumapparat.
  3. Gå gjennom rømningsveier. Se for deg hvordan du skal komme seg ut. Familier må gjerne snakke om det eller trene på det.

– Det er viktig å påpeke at man med disse forholdsreglene ikke trenger å gå rundt og frykte brann, sier Blakseth.

– Kan ofte være en brannårsak

I Lærdal har opptil åtte teknikere fra politiet, Kripos og Etrygg undersøkt branntomta der politiet mener storbrannen startet den siste uka. Etryggs elektroingieniører har hjulpet politiet med å sjekke alt som gjelder elektrisitet, opplyser regionlensmann Åge Løseth.

– Det er standard nesten i alle husbranner. Elektriske årsaker kan ofte være en brannårsak. Det er veldig viktig for oss å få fastslått, eller eventuelt avkreftet den årsaksbiten. Det er standard og helt nødvendig, sier Løseth.

Arbeidet på branntomta ble avsluttet onsdag. Alt matieriale som er samlet inn vil nå bli undersøkt hos Kripos.

Løseth påpeker at politiet ikke har grunnlag for å si at det var feil på elektrisk anlegg som utløste storbrannen.

Boligbranner 2009-2012

Brannårsak

Prosent

1. Påsatte branner

7.2

1.1 Påsatte branner - Åpen ild

6.2

1.9 Påsatte branner - Annen påsatt

1.0

2. Åpen ild

29.2

2.1 Åpen ild - Røyking

4.7

2.2 Åpen ild - Levende lys

6.7

2.3 Åpen ild - Aske, slagg og varmt avfall

3.6

2.4 Åpen ild - Bekksot

4.2

2.5 Åpen ild - Fyrstikker/lighter

1.1

2.6 Åpen ild - Utpuffing fra ildsted/skorstein

0.6

2.7 Åpen ild - Varme arbeider/sveising/skjæring/lodding

0.9

2.8 Åpen ild - Fyrverkeri

0.3

2.9 Åpen ild - Annen åpen ild

7.1

3. Elektrisk årsak

25.9

3.1 Elektrisk årsak - Jordfeil

0.3

3.2 Elektrisk årsak - Kortslutningsbue/Parallellysbue

0.9

3.3 Elektrisk årsak - Serielysbue

9.2

3.4 Elektrisk årsak - Krypestrøm

0.7

3.5 Elektrisk årsak - Linjebrudd

0.0

3.6 Elektrisk årsak - Overspenning

0.1

3.7 Elektrisk årsak - Komponentsvikt

1.7

3.9 Elektrisk årsak - Annen elektrisk årsak

13.0

4. Feil bruk av elektrisk anlegg

27.8

4.1 Feil bruk - Tørrkoking/overoppheting

16.7

4.2 Feil bruk - Tildekking

5.2

4.3 Feil bruk - Stråling

2.1

4.4 Feil bruk - Manglende vedlikehold

0.3

4.5 Feil bruk - Feil montering

0.3

4.9 Feil bruk - Annen feil bruk

3.2

5. Eksplosjon

0.3

5.1 Eksplosjon - Støv

0.0

5.2 Eksplosjon - Sprengstoff

0.0

5.3 Eksplosjon - Gass

0.1

5.9 Eksplosjon - Annen eksplosjon

0.2

6. Selvtenning

4.2

6.1 Selvtenning - Biologisk

0.2

6.2 Selvtenning - Fysisk

0.9

6.3 Selvtenning - Kjemisk

0.8

6.9 Selvtenning - Annen selvtenning

1.1

7. Naturlige fenomener

1.2

7.1 Naturlige fenomener - Lynnedslag

1.2

7.9 Naturlige fenomener - Andre naturlige fenomener

0.0

8. Annen årsak

5.3

8.1 Annen årsak - Friksjon

0.0

8.2 Annen årsak - Stråling og ledning

1.3

8.3 Annen årsak - Utstyr for flytende/gassformig brensel

0.6

8.9 Annen årsak - Annet

3.5

Ekspander/minimer faktaboks

Tallene er hentet fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Vi har utelatt branner med ukjent årsak eller der årsak ikke er innrapportert fra politiet. Tallene baserer seg på et gjennomsnitt fra 2009 til 2012. Tallene for 2013 er ennå for mangelfulle til å brukes.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger