NRK Meny
Normal

Dette er «Her svikter Norge»

Norge er gjentatte ganger kåret til verdens beste land å bo i. I løpet av den nærmeste tiden skal NRK rette søkelys mot tre deler av samfunnet der noen faller utenfor.

Her svikter Norge

NRK har sett på tre samfunnssystemer der det er dokumentert at det er svikt i systemet.

Foto: Tom Gabriel Johansen / NRK

For det er alltid noen som faller utenfor – som ikke føler at alle sider ved Norge gjør det til verdens beste land. I hvert fall ikke når det gjaldt deres sak, deres skjebner.

NRK har gransket tre deler av samfunnet. Vi har brukt samme mal i tilnærmingen på alle områdene.

Vi har sett på er eldreomsorg, hvordan vi som samfunn forholder oss til ofre for voldtekt og barnevern.

De tidligere barnevernsbarna som blir brukt i serien er voksne, og deres befatning med barnevernet er et tilbakelagt stadium for flere år siden. Det gjør at de har et mer nyansert bilde av det de har opplevet enn hvis de hadde vært så unge at de nettopp eller fortsatt hadde vært under barnevernets omsorg.

Samtidig bekrefter deres erfaringer det som går igjen også i nylig publiserte rapporter som viser systemsvikt i barnevernet.

Når det gjelder de deler som handler om hvordan vi som samfunn forholder oss til ofre som voldtekt, har vi i denne serien definert at voldtekt innebærer å blir tvunget til eller presset til seksuelle handlinger mot sin vilje.

Her er dokumentasjonen

For å belyse viktige deler av barnevernet, eldreomsorgen og hvordan vi som samfunn behandler og forholder oss til ofre for voldtekt, har vi tatt ut forskningsrapporter og offentlige dokumenter som beskriver disse tre samfunnsområdene slik den så ut da informasjonen ble produsert. For å sikre at rapporten gir et godt bilde av emnet vi ønsker å belyse og situasjonen i dag, har vi valgt å konsentrere oss om dokumentasjon som er utgitt fra 2010 til 2014.

Vi har forholdt oss på samme måte både når vi har sett på samfunnets håndtering av ofre for voldtekt, eldre og barnevernet som til sammen utgjør serien «Her svikter Norge».

Disse har vi lagt inn i en ressursside på NRK.no. Her kan du gå inn på hvert tema. Under hvert emne ligger det varseltrekanter som viser hvor de forskjellige tjenestene svikter.

Les også: Erkjenner menneskerettighetsbrudd i norsk eldreomsorg
Les også: Edgar ser den mørke siden av eldreomsorgen

Alle påstander om svik og tjenester som ikke fungerer som ligger i ressurssiden er hentet fra et offentlig dokument. Under hver varseltrekant har vi lagt et sitat som beskriver svikten, og under hvert sitat finnes det en kildehenvisning.

Godt dokumentert systemsvikt

Kildehenvisningen sender deg til den rapporten og det stedet i rapporten sitatet er hentet fra. På den måten kan leseren selv avgjøre om vi har tatt informasjonen ut av sammenheng, eller om den er riktig gjengitt. Samtidig kan leseren også lese hele rapporten hvis ønskelig.

Målet har vært å vise at systemsvikten har vært godt kjent og dokumentert. Likevel har ikke vi som samfunn evnet å løse de problemene som blir beskrevet.

God lesning!

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger