Hopp til innhold

Dette betyr statsbudsjettet for deg

Dyrere elbiler og hybridbiler, endringer i skatten for lønnsmottakere, og dyrere kino og buss. Her er de viktigste endringene som statsbudsjettet får for din lommebok

Sedler.

Regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2018 i torsdag. Der strammes det blant annet inn på fordelene som hybridbilene hittil har hatt.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Klokka 10.00 la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2018, og finansminister Siv Jensen gikk på Stortingets talerstol for å fortelle de folkevalgte om de viktigste prioriteringene.

Her er de viktigste endringene som har betydning for husholdningene i året som kommer.

Slik blir skatten på lønnsinntekt

Lavere skatt på alminnelig lønnsinntekt: Satsen på alminnelig inntekt for personer reduseres fra 24 prosent til 23 prosent i 2018. Samtidig justeres innslagspunktene i trinnskatten og satsene slik at de samlede endringene blir små.

Høyeste marginalskatt på lønnsinntekt reduseres med 0,1 prosentpoeng til 46,6 prosent.

Det betyr at ingen betaler mer enn dette for den siste krona de tjener. Regnestykket ser slik ut: Skatt på alminnelig inntekt + trygdeavgift + trinnskatt. 23 % + 8,2 % + 15,4 % = 46,6 %.

Trygdeavgift for lønnsinntekter: Holdes uendret på 8,2 %.

Slik foreslås trinnskatten i 2018:

1. trinn: Fra 169.000 kroner øker skatten på lønnsinntekter med 1,4 prosent

2. trinn: Fra 237.900 kroner øker skatten med 3,3 prosent

3. trinn: Fra 598.050 kroner øker skatten med 12,4 prosent.

4. trinn: Fra 962.050 kroner øker skatten på lønnsinntekter med 15,4 prosent.

Saken fortsetter under grafikken

Grafikk: Størst endringer i statsbudsjettet 2018
Foto: Grafikk / NRK

Lavere fradrag for renter på boliglånet

Gjeldsfradraget blir mindre verdt: Dersom forslaget til kutt i alminnelig inntekt går gjennom, innebærer også det at alle inntektsfradrag i selvangivelsen blir mindre verdt.

Har du eksempelvis renteutgifter på boliglånet tilsvarende 50.000 kroner i året, blir skatten kuttet med 11.500 kroner på grunn av rentefradraget i stedet for 12.000 kroner som for inneværende år.

Med renteutgifter på 100.000 kroner blir skattefradraget 1.000 kroner mindre verdt i året. I realiteten betyr det at boliglånet blir dyrere.

Store endringer i bilavgiftene:

  • Ladbare hybridbiler med kort elektrisk rekkevidde blir dyrere: Regjeringen foreslår å differensiere avgiften etter elektrisk rekkevidde og senke satsen i vektfradraget fra 26 til 23 prosent. Differensieringen etter rekkevidde trer i kraft 1. juli 2018. Tunge ladbare hybrider med kort elektrisk rekkevidde blir trolig avgiftstaper som en følge av endringen.
  • Fjerner avgiftsfordelene for ikke ladbare-hybrider: For ikke-ladbare hybridbiler foreslår regjeringen å fjerne vektfradraget. Det betyr at Ikke-ladbare hybridbiler dermed blir ilagt engangsavgift basert på utslipp og vekt. Dermed blir de avgiftsmessig behandlet som tradisjonelle bensin/dieselbiler. Ifølge bransjenettstedet Bilnytt får eksempelvis hybriden Toyota RAV4 inntil 24.000 kroner i økte avgifter.
  • «Tesla-avgift» gjør det dyrere med stor elbil: Regjeringen fjerner fritaket for engangsavgift for elbiler og innfører samme vektfradrag som for ladbare hybridbiler. Dette innebærer at bare de aller tyngste elbilene, med vekt over 2 tonn, som får engangsavgift. Avgiften er differensiert fra avhengig av bilens vekt. I praksis er dette en avgift som rammer Tesla. Suven Tesla X er tyngst og får dermed størst påslag i avgift. Ifølge bransjenettstedet Bilnytt får Tesla S opp til 24.000 kroner i økt avgift mens Tesla X får opp til 96.000 kroner i økt avgift.
  • Elbil mindre gunstig som firmabil: Regjeringen foreslår å avvikle den særskilte fordelen for elbiler i firmabilbeskatningen.

Dyrere med korttidsutleie av egen bolig: Regjeringen foreslår å fjerne skattefritaket for utleieforhold som varer mindre enn 30 dager. For utleieforhold over 30 dager vil skattleggingen være som før. Dette rammer dem som for eksempel driver korttidsutleie via Airbnb eller finn.no.

Dyrere barnehage: Regjeringen foreslår det den kaller en reell økning i maksprisen for en barnehageplass med 110 kroner per måned. Det innebærer 2 910 kroner fra 1. januar 2018. Med dagens makspris på 2730 kroner innebærer det en prisvekst på 6,6 prosent opp fra dagens nivå. Det er langt over forventet prisvekst, som Finansdepartementet beregner til 1,6 prosent.

Særfradraget for store sykdomsutgifter videreføres med 2017-regler. Det innebærer at for å få fradraget må utgiftene overstige 9 180 kroner.

Drivstoffavgiften: Det foreslås ingen endringer i drivstoffavgiften i budsjettet for 2018.

Selskapsskatten senkes med ett prosentpoeng til 23 prosent. Samtidig foreslås skatten på utbytte økt slik at den samlede marginalskatten (inkludert selskapsskatt) opprettholdes på 2017-nivå også i 2018. Selskapsskatten er den skatten aksjeselskaper betaler på sitt skattepliktige overskudd.

Skatteklasse 2 fjernes: Regjeringen foreslår at skattebetalere som forsørger sine ektefeller som har liten/ingen inntekt ikke lenger skal få lavere skatt. For inntektsåret 2017 er skattefordelen 6036 kroner, som følge av et høyere personfradrag enn i skatteklasse 1. Dermed vil de som mister skatteklasse 2 i praksis betale i snitt 500 kroner i høyere skatt hver måned for inntektsåret 2018.

Formuesskatten:

  • Satsen står på stedet hvil med 0,85 prosent av netto formue, som er eiendeler minus gjeld. Det foreslås ingen endringer i bunnfradragene, som heller ikke blir justert opp med forventet prisvekst.
  • Verdsettelsesrabatten på aksjer økes med 10 prosentpoeng til 20 prosent. I kroner og øre betyr det 10 prosent lavere formuesskatteregning for å eie bedrifter.
  • Skattemessig blir man da ikke lenger «straffet» økonomisk for å eie bedrifter sammenlignet med eksempelvis næringseiendom. Det blir litt gunstigere å investere i egen bedrift enn i utleieboliger, som til sammenligning har 10 prosent verdsettelsesrabatt.

Dyrere buss og kino: Den lave momssatsen økes fra dagens 10 prosent til 12 prosent i forslaget til statsbudsjett for 2018. Det gjør kulturopplevelser dyrere og påvirker også prisen på persontransport.

NRK-lisensen: Foreslås fastsatt til 2 657 kroner eksklusiv merverdiavgift, og 2 975,84 kroner inklusiv merverdiavgift, mot 2867,70 kroner inneværende år.

Følg «nrknyheter» på Snapchat for å følge Siv Jensen bak kulissene i dag. Leser du dette på mobil, kan du trykke her for å legge oss til.

AKTUELT NÅ