Hopp til innhold

– Staten skal ikke tjene penger på studentene

– Statens Lånekasse tar alt for høy rente, mener Norsk Studentorganisasjon. Gjennom påslaget på studielån tjener staten over 730 millioner kroner i året.

Student

DYRT Å STUDERE: Det koster å få seg utdanning. Påslaget fra staten koster en student flere tusen kroner i året i økte renteutgifter.

Foto: Frank May / NTB scanpix

– Tidligere studenter som er i tilbakebetalingsfasen på studielånet bør betale det de skylder, og ikke være en inntektskildefor for staten, sier Kristian Myhre i Norsk studentorganisasjon.

– Rentepåslaget fra staten gjør høyere utdanning dyrere enn det trenger å være, sier Myhre.

Studentorganisasjonen er enig med Akademikerne i kritikken mot statens praksis med å ta påslag i utlånene fra Statens Lånekasse. Denne praksisen gjør studielånene dyrere å betale tilbake. En ferdig student med 400.000 kroner i studielån må betale 5000 kroner ekstra i året fordi staten tar 1,25 prosent i påslag på utlånene fra Lånekassen.

Staten tar et påslag på 1,25 prosentpoeng på pengene som lånes ut fra Statens lånekasse, slik at den flytende studielånsrenten blir på 2,33 prosent. Uten påslaget kunne renten ligget på i underkant av 1,1 prosent.

Forskjellen utgjør mye for studentene når studielånet skal betales tilbake. For en nyutdannet med en studiegjeld på 400.000 kroner blir forskjellen 5000 kroner i økte renteutgifter i året.

Overskudd fra studielån

Intensjonen med rentepåslaget var å dekke statens utgifter til drift og administrasjon av Lånekassen.

Ifølge kommunikasjonsdirektør Anne- Berit Herstad har Lånekassen et driftsbudsjett på 367 millioner kroner i år.

Statens siste påslag betyr 204 millioner kroner mer i inntekter fra studielån for 2015. Dette kommer på toppen av de 911 millioner kroner som staten tok inn på ordningen før dette.

Staten skulle ikke gå med overskudd på ordningen. Men likevel drar Statens Lånekasse inn 730 millioner mer enn driften av Lånekassen koster.

Kristian Myhre i Norsk studentorganisasjon

STATEN TJENER: Studenter bør ikke være en inntektskilde for staten, sier Kristian Myhre i Norsk Studentorganisasjon

Foto: NSO

Nå mener studentene at staten tjener for mye på studielånene.

– Utredninginger Norsk Studentorganisasjon har fått gjort, viser at inntektene fra påslaget mer enn dobbelt overgår disse utgiftene som Statens Lånekasse har til drift og administrasjon , også før regjeringen i statsbudsjettet for 2015 hevet påslaget med 0,25 prosentpoeng, sier Kristian Myhre.

– Vi mener at påslaget bør fjernes i sin helhet, fordi det er statens oppgave, og ikke låntakernes, å finansiere driften av Lånekassen, sier Myhre

I Finansdepartementet sier statssekretær Jan Gunnar Pedersen (H) at de er lydhøre for kritikken mot påslagsordningen, men at det finnes flere måter å forbedre studiefinansieringen enn bare å gjøre noe med rentenivået.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger