Derfor streiker vekterne

Etter fem dager i streik, er partene fortsatt uenige. Her er kravene til flere tusen vektere i streik.

Vektere i streik på Haugesund lufthavn

Vektere i streik på Haugesund lufthavn. Mandag blir streiken opptrappet ytterligere.

Foto: Tor André Johannessen

Vektere over hele landet har streiket siden lørdag. Det skjedde etter at fagorganisjonen Norsk Arbeidsmandsforening og arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service ikke klarte å komme til enighet om lønn for vekterne.

Les: Avinor varsler permitteringer

Over halvparten i streik

Siden lørdag har over 2400 vektere landet rundt lagt ned arbeidet i protest mot det de mener er altfor lav lønn. Som følge av streiken er flyplasser blitt stengt, banker gått tomme for kontanter og butikker står i fare for å måtte stenge.

Mandag blir streiken trappet opp ytterligere. Fagforeningen tar 800 nye vektere ut av arbeidet, dermed vil over halvparten av landets vektere være i streik.

– Vi ønsker å stoppe en utvikling der lønnsnivået for vektere går ned slik det har gjort de siste årene, sier forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Trond Karlsen.

Det er 5800 vektere i Norge i dag. Av disse er 4500 organisert i Norsk Arbeidsmandsforbund, som i disse dager tar ut sine medlemmer i streik.

Vekterne har i dag en begynnerlønn på 134 kroner i timen.

Det tilsvarer kr 261 000 i året. Etter ni år i yrket, kan en vekter tjene kr 279 000.

Med 20 kroner i nattillegg og 40 kroner i helgetillegg, ender en gjennomsnittlig vekter på omtrent kr 307 000 i året. Det mener vekterne er for lite.

Krever dobbelt så mye som de tilbys

– Vårt utgangspunkt er at den gjennomsnittlige årslønnen skal ligge på minst 50 000 kroner over dagens nivå. Dette er et mål vi ønsker å nå i løpet av tre år, sier Karlsen.

Skal vekterne få det slik de vil, må arbeidsgiverne gå med på et tillegg på 10 kroner i timen hvert år de neste tre årene.

Da vil resultatet, inkludert dagens tilleggsordninger, bli en årslønn på omtrent kr 357 000.

Det ligger langt fra tilbudet som ligger på bordet fra arbeidsgiverne, NHO Service. De tilbyr å øke grunnlønnen med kr 1,50 i 2011, kr 3 i 2012 og kr 5 i 2013 - i tillegg til det vanlige lønnsoppgjøret.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med NHO Service, men under overskriften Vekterstreiken – arbeidsgivers versjon og faktagrunnlag uttaler administrerende direktør, Petter Furulund:

«I en streik vil naturligvis de streikende forsøke å forsvare sine krav med en elendighetsbeskrivelse. Deres fremstilling behøver derfor ikke være i tråd med slik vi ser virkeligheten.»

Skuffet

NHO Service viser til at vekterne ville fått 18.000 kroner hver i lønnsøkning med tilbudet som det ble streik på. Tilbudet ville i snitt gitt en lønnsøkning på 4.25 prosent på grunnlønnssatsene mot det normale fra frontfagene som er 3 prosent.

- I tillegg ville vi forplikte oss til årlig heving av vekterlønnen ut over de vanlig rammer i 2011, 2012 og 2013, heter det fra NHO Service, som er skuffet over Norsk Arbeidsmandforbund:

- NHO Service beklager at forhandlingsdelegasjonen sa nei til årets oppgjør, til å premiere grupper med stort ansvar og kompetansebehov, og ikke minst til å være med på en modell som ville gi ekstra vekst i flere år fremover.

Tjener mindre enn renholdsarbeidere

Norsk Arbeidsmandsforbund ønsker at vekterne skal gå opp i lønn for å komme nærmere det en gjennomsnittlig industriarbeider tjener. Et av arbeidsgivernes argumenter for ikke å gi etter for vekternes lønnskrav, er at de er ufaglærte og dermed ikke kan sammenligne seg med industriarbeidere.

Til sammenligning har andre ufaglærte i andre bransjer følgende begynnerlønn i timen:

  • Renholdsarbeider: kr 148 i timen
  • Servitør: kr 128 i timen
  • Stuepike: kr 128 i timen
  • Butikkmedarbeider: kr 128 i timen

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger