Demente får minimal hjelp

Halvparten av alle eldre mennesker med demens bor hjemme og får minimal hjelp utenfra, viser en undersøkelse.

Pleie- og omsorg
Foto: Janerik Henriksson/Scan-Foto, FLT-PICA, Janerik Henriksson, code 50010

Årsaken er at de må forholde seg til mange pleiere i løpet av én uke.

I tillegg har ikke hjemmetjenesten tid til å hjelpe alle like godt.

Dette kommer frem i kartleggingen, som er gjort av Nasjonalt Kompetansesenter for Aldersdemens. 

30 pleiere ukentlig

Kartleggingen, som er gjengitt i Tidsskrift for Den Norske Legeforening, viser at det er helt normalt at demenspasienter må forholde seg til mellom 4 og 12 pleiere ukentlig.

Noen møter så mange som 30.

Kartleggingen viser også at demente får litt over fem timer hjemmehjelp i uken.

Utrygt

- Dette gjør situasjonen utrygg for både pasient og pårørende, sier medarbeider i kartleggingen Linda Lystrup til NRK. 

Hjemmehjelpen får ikke tid til å hjelpe til med annet enn dusjing, spising og medisinering.

- Mange burde hatt hjelp til flere oppgaver som innkjøp og matlagning, men det er det ikke tid ti,l sier Lystrup.

65.000 demente i Norge 

Totalt 65 000 mennesker i Norge har demens, de fleste av dem er kvinner. Innen 2020 anslår Nasjonalt Kompetansesenter for Aldersdemens at 70 000 kommer til å ha sykdommen.

Lederen i Demensforbundet, Sigurd Spar, mener myndighetene ikke har priortert demenspasientene. Han synes det er på høy tid at det skjer, men han frykter det kan bli vanskelig:

- Med mange oppgaver som skal dekkes,  er det min oppfatning at denne delen av  kommuneoppgavene ikke blir prioritert  høyt nok.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger