Hopp til innhold

Datasystem nede ved Oslo universitetssjukehus – har sett krisestab

Situasjonen er særleg utfordrande for akuttmottaket.

Tirsdag var 363 koronapasienter innlagt på sykehus. Bare 8 prosent av befolkningen er ikke vaksinert mot koronavirus, men på sykehusene på Østlandet utgjør denne gruppen 56 prosent av de innlagte med covid-19 på intensivavdelingene.

Oslo universitetssjukehus har sett krisestab.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Sidan torsdag kveld har meldingstenesta i pasientjournalsystemet DIPS ikkje fungert ved Oslo universitetssjukehus.

Sjukehuset klarar å vareta pasientbehandlinga, men er i ein pressa situasjon, skriv sjukehuset i ei pressemelding.

Sykehuspartner, som har ansvaret for datasystema til sjukehuset, seier det er problem med databasen fører til at pasientjournalsystemet ikkje fungerer.

Må jobba manuelt

– Heile sjukehuset må no jobba manuelt. Alt går saktare. Spesielt akuttmottaket opplever situasjonen som særleg utfordrande, seier medisinsk direktør Hilde Myhren i pressemeldinga.

Ho seier at vurderinga per no er at situasjonen ikkje går utover liv og helse.

– Sjukehuset har bemanna opp fleire stader. Vi kan setja inn ytterlegare fleire ressursar ved behov. Neste steg vil vera å be om avlastning frå andre sjukehus, om det er behov for det.

Hilde Myhren, medisinsk direktør Oslo Universitetssykehus

Hilde Myhren, medisinsk direktør ved Oslo universitetssjukehus.

Foto: Svein Ommundsen

Kriseleiinga hadde møte klokka 16.00 der dei bestemte at det framleis vil vera ekstra bemanning fram til DIPS er i normal drift og oppdatert. Det vil seia mest sannsynleg fram til måndag.

– Det ser ut at dei tekniske problema kan bli løyste i løpet av eit par timar. Sjølv om det då vil fungera for nye meldingar, vil vi ha eit etterslep av meldingar frå torsdag kvel, seier Myhren.

– Målet er å vera ajour innan måndag morgon og at DIPS fungerer som normalt, slik at vi frå måndag kan gjennomføra planlagt aktivitet, legg medisinsk direktør Hilde Myhren til.

– Ikkje eit dataangrep

Sykehuspartner, som har ansvaret for datatenestene, seier at det er og har vore problem med databasen som er knytt til pasientjournalsystemet.

– No jobbar Sykehuspartner saman med dei eksterne leverandørane for å finna løysingar så fort som mogleg slik at Oslo universitetssjukehus får tilbake tenesta dei har behov for, seier Randi Ellingsen, kommunikasjonsrådgivar ved Sykehuspartner.

Ellingsen avviser at det er eit dataangrep.

– Det er ikkje snakk om eit dataangrep, seier ho.

– Datasystemet har vore nede sidan torsdag. Kvifor er det framleis ikkje retta opp i?

– Feilen har det tatt tid å finna ut av og finna løysingar på korleis ein kan retta opp. Vi har sett av ekstra folk og vi er sette i gul beredskap for å klara å prioritera og klara å løysa dette problemet. Vi gjer alt vi kan no, svarar ho.

AKTUELT NÅ