Hopp til innhold

Dale skylder på «misforståelse» i Go-Ahead-bråket

Samferdselsminister Jon Georg Dale avviser at det ble holdt et forhandlingsmøte med togselskapet Go-Ahead. Selv om ordet forhandlingsmøte ble brukt i overskrifta på møtereferatet.

Møterererat forhandlingsmøte

Møtereferatet fra møte mellom Jernbanedirektoratet og Go-Ahead 3. oktober i år.

Statens Järnvägar klaget på at Jernbanedirektoratet hadde gjennomført forhandlinger med konkurrenten Go-Ahead, selv etter at endelig tilbud var innlevert.

Da NRK konfronterte direktoratet med møtereferatet der det står det ble holdt forhandlingsmøte 3. oktober, avviste jernbanedirektøren at det var tilfelle.

Mandag denne uka krevde stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) svar fra Samferdselsministeren på hva som var tema og innhold på det omstridte møtet.

– Jernbanedirektoratet har gjort Samferdselsdepartementet oppmerksom på at dette er en misforståelse, skriver Dale.

Samferdselsminister, Jon Georg Dale (Frp)

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) opplyser i svaret til Gjelsvik at det er på bakgrunn av Go-Aheads endelige tilbud at det er inngått kontrakt med direktoratet.

Foto: NRK

Etter at endelig tilbud var levert inn fra Go-Ahead hadde Jernbanedirektoratet et avklaringsmøte med Go-Ahead, skriver statsråden i sitt svar til Gjelsvik og Stortingets Presidentskap.

Møte for å avklare økonomi

Tema for møtet var å vurdere om økonomien i tilbudet møtte de krav til sunn økonomi som ble stilt i konkurransen. Dersom Jernbanedirektoratet hadde funnet at det ikke var tilfelle kunne de ha vurdert å avvise tilbudet skriver Samferdselsministeren i sitt svar.

Jernbanedirektoratet konkluderte som kjent med at det ikke var grunnlag for å avvise tilbudet fra Go-Ahead. Etter å ha vært nære på å avvise Go-Ahead fra togkonkurransen bare en måned før de kåret selskapet til vinner.

Lite tillitvekkende

– Særdeles lite tillitvekkende svar, sier stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Sigbjørn Gjelsvik frå Senterpartiet i Stortinget

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) er bekymret over svaret fra Samferdselministeren.

Foto: NRK

Han sier til NRK at svaret fra samferdselsministeren ikke gir noen ny informasjon om hvorfor Jernbanedirektoratet snudde trill rundt og gav anbudet til Go-Ahead etter å ha vært nære å avvise dem fra konkurransen om Sørlandsbanen kun en måned før.

– Svaret fra samferdselsministeren er skrevet med harelabb, det er overfladisk og det er i praksis ingen ny informasjon utover at statsråden sier det var ett avklaringsmøte, sier Gjelsvik.

Statsråden unngår helt å svare på hva bakgrunnen for at de vurderte å avvise tilbudet var, sier Gjelsvik. Det står til stryk. Vi står tilbake med null informasjon om Jernbanedirektoratets vurderinger og kontakt med samferdselsdepartementet.

Etter svaret fra statsråden er han fortsatt bekymret for hele prosessen rundt anbudskonkurransen om togkjøring i trafikkpakke Sør.

AKTUELT NÅ