Chaudhry: – Gravsteinen til Islamsk Råd er bestilt

Islamsk Råd Norges dødsannonse er ute. Det hevder tidligere stortingspolitiker Akhtar Chaudhry etter at fire store moskeer og organisasjoner meldte seg ut av rådet tidligere i uken.

islamsk råd

STRIDENS KJERNE: Leder Mehtab Afsar i Islamsk Råd Norge får dundrende kritikk av tidligere stortingspolitiker Akhtar Chaudhry.

Akhtar Chaudhry

Tidligere stortingspolitiker Akhtar Chaudhry er ikke nådig i sin beskrivelse av Mehtab Afsar.

Foto: Oslo SV

Chaudhry er rasende, og mener generalsekretær Mehtab Afsar Islamsk Råd Norge (IRN) har mye av skylda for bråket rundt paraplyorganisasjon for norske muslimske menigheter.

Han langet ut mot Afsar i et blogginnlegg fredag kveld og påstår at Islamsk Råd Norge er ved veis ende.

– IRN er død – snart. Én mann har ansvar. Han heter Mehtab Afsar, skriver Chaudhry, som fremholder at medlemsflukten er en varslet krise.

Afsar på sin side avviser all kritikk, og tror at IRNs medlemsmasse kommer til å vokse igjen og at organisasjonens posisjon er uendret.

Medlemsflukt

Islamsk Råd har vært under økende press etter mye uenigheter rundt og i rådet det siste året. Bruk av nikab, styretrøbbel, ugyldig oppsigelse av generalsekretæren og underslag har vært blant temaene som har ført til uro.

Tidligere i uken meldte fire store moskeer og organisasjoner seg ut av Islamsk Råd. I en felles pressemelding opplyste de at de er bekymret for IRNs retning.

Den tidligere stortingspolitikeren Akhtar Chaudhry fra SV karakteriserer pressemeldingen om utmeldingene som «dødsannonsen» til Islamsk Råd Norge – og at «gravsteinen dermed er bestilt».

– Når såpass store organisasjoner og to tidligere ledere melder seg ut, finnes det ingen andre konklusjoner enn at IRN er i ferd med å dø ut. Det tar kanskje tre uker, seks uker eller seks måneder, men IRN er borte, hevder Chaudhry overfor NRK.

– Afsar har gravd graven til IRN

Chaudhry påstår at spesielt Afsar har valgt en konfronterende strategi overfor storsamfunnet, myndighetene, mediene og muslimer selv de siste fem årene, og at frontfiguren «har gravd graven» til IRN.

– Islamsk Råd skal være en diaologorganisasjon. Deres jobb er å være et bindeledd mellom det muslimske samfunnet og storsamfunnet, opprettholde og forsterke dialog og dra oss i samme retning, sier han og fortsetter:

– Men ledelsen – og særlig generalsekretæren – har gjort det motsatte og dratt IRN i en marginalisert og polarisert retning. Ingen tar dem på alvorlig lenger. 25 års arbeid er neste borte.

Chaudhry fremholder at en av sakene der IRN har valgt polariseringslinja, var å ansette en nikabkledd medarbeider tidligere i år, og mener at Afsar bør gå av som generalsekretær nå.

Nær en fjerdedel av medlemsmassen

Organisasjonene som torsdag meldte seg ut av Islamsk Råd Norge, er Det Islamske Fellesskap Bosnia og Hercegovina, Det Islamske Forbundet, Albansk Islamsk Kultursenter, Den Islamske Informasjonsforeningen og Det Albanske Kultur og Trossamfunn i Norge.

Sistnevnte har vært inaktive medlemmer de siste årene, og har varslet utmelding lenge. Det skal de først ha gjort torsdag. Etter IRNs syn var det allerede utmeldt, men IRN har likevel fått utmeldelse fra dem.

Til sammen har de fire utmeldte moskeene og muslimske organisasjonene rundt 19.000 medlemmer – om lag 23 prosent av paraplyorganisasjons totale medlemstall.

Frykter splittelse

Senaid Kobilica

MELDTE SEG UT: Senaid Kobilica er hovedimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, som med sine rundt 9400 medlemmer er Norges største moské.

Foto: Helge Carlsen

Senaid Kobilica er hovedimam i Det islamske fellesskap Bosnia og Hercegovina, som med sine rundt 9400 medlemmer er Norges største moské.

Denne uken fikk Kobilica og organisasjonen hans nok og meldte seg ut av IRN. Kobilica, som tidligere har vært leder for rådet, synes det er trist og frustrerende at de endte opp i denne situasjonen.

Han frykter at paraplyorganisasjonen blir splittet om ikke et nytt styre kommer på plass snarest.

– Afsar og ledelsen har sin del av skylden, men det har også sovende rådsmedlemmer som ikke plukket opp bekymringsmeldinger og signaler fra mange kanter, sier Kobilica til NRK.

– Vet ikke hvordan IRN skal overleve dette

Sjefsimamen har vært medlem i styret i Islamsk Råd i ti år. Seks av årene har han vært leder. Han går ikke like hardt ut mot Afsar som Chaudhry, men sier at paraplyorganisasjon har valgt feil kurs og en konfronterende linje de siste årene.

Han begrunner dette med at dialogarbeidet har blitt nedprioritert – og etter hvert stoppet opp – i en tid der behovet for forsoning aldri har vært større og viktigere.

– Vi har forsøkt å fortelle at noe er galt, men de har sluttet å lytte til sine medlemmer. Og det ble bare verre og verre med tiden. Da så vi ingen annen utvei enn å meldte oss ut, sier Kobilicca.

– Er Islamsk Råd Norge ved veis ende?

– Det er opptil resten av IRNs medlemsorganisasjoner å avgjøre det. Men store moskeer og viktige aktører er veldig bekymret. Det er jeg også. Jeg vet ikke hvordan selve organisasjonen skal overleve dette, svarer han.

Fire grupper utmeldt

Islamsk Råd Norge (IRN) opplyser at fire moskeer og organisasjoner har meldt seg ut, etter at IRN nektet å godta et ultimatum mot generalsekretæren.

IRN har lenge vært klar over uenighetene i organisasjonen, og har hatt en rekke diskusjonsmøter internt det siste året, opplyser de i en pressemelding. Der bekrefter de samtidig at tre moskeer samt organisasjonen Den Islamske Informasjonsforeningen har meldt seg ut.

Leder Mehtab Afsar sier de som har meldt seg ut selv har vært en del av ledelsen inntil i fjor.

– Det blir litt for dumt å gå ut av organisasjonen, og si at organisasjonen er på feil kurs når de selv har vært med og velge kurs som de nå kritiserer, sier Mehtab Afsar til NRK.

– Kritikerne har et demokratisk problem

Han mener Akhtar Chaudhry ikke representerer muslimer.

– Akhtar har ikke kjennskap til hvordan Islamsk Råd Norge jobber. Han sitter på sidelinjen og synser. Det får han gjerne gjøre. Han representerer ingen muslimer. Han er ikke aktiv i noen moskeer. Han har ikke den rollen han prøver å innta nå, sier Afsar.

Han mener kritikerne ikke følger demokratiske og organisatoriske regler.

– Majoriteten har besluttet en del ting som de som har meldt seg ut ikke er enig. i. De har et demokratisk problem, slår Afsar fast.

– En ganske stor del av medlemsmassen har meldt seg ut. Hvordan skal dere møte denne svekkelsen?

– Det er viktig å holde fast ved prinsipper. Det er viktig for våre medlemmer at alle forholder seg til organisatoriske og demokratiske spilleregler. Man skal ikke sette fram ultimatum og true med å trekke seg. Det tror jeg svekker organisasjonen på sikt. Vi jobber med dialog, og vi kommer også i framtiden til å ha samarbeid med de tre moskeene som har meldt seg ut, sier Afsar.

Oppfordrer de utmeldte til å danne en ny organisasjon

Også stortingspolitiker Abid Raja (V) har kritisert Afsar tidligere, og hevdet at generalsekretæren i IRN ikke har tillit hos mange muslimske miljøer.

Raja oppfordrer nå de utmeldte moskeene og organisasjonene til å danne en ny paraplyorganisasjon, som spiller på lag med samfunnet.

– Jeg mener at det er behov for paraplyorganisasjoner for muslimske menigheter. Det er viktig at statsstøtten kommer til rett bruk nå som IRN selv utspiller seg på sidelinjen, sier Raja til NRK.

Raja sier at han vil oppfordre regjeringen og Stortinget til å diskutere hvem som er egnet til å motta statsstøtte, og utelukker ikke at en ny paraplyorganisasjon vil få støtte - dersom den er bestående av demokratiske spilleregler.

Uavklart om Islamsk Råd får fortsatt driftsstøtte

I juni ble det klart at Kulturdepartementet holder tilbake statsstøtten til IRN for andre halvår.

Bakgrunnen var at departementet ikke har tillit til at midlene som organisasjonen får fra departementet, blir brukt etter hensikten. Det er fremdeles uavklart om den skal få fortsatt driftsstøtte.

Kulturminister Linda Helleland Hofstad (H) har ved flere anledninger uttrykt misnøye med hvordan IRN skjøtter sin rolle som brobygger og dialogpartner med majoritetssamfunnet.

I sommer ble det også kjent at også Nortura vurderer å kutte avtalen med Islamsk Råd Norge om halal-sertifisering etter departementet beslutning. Inntektene fra halal-sertifiseringen utgjør 1,4 millioner kroner årlig, og er den største inntektskilden for IRN.

IRNs viktigste samarbeidspartner, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), har også uttalt at de vurderer å bryte med den muslimske paraplyorganisasjonen.

SISTE NYTT

Siste meldinger