NRK Meny
Normal

Carl I. Hagen: – Jeg er spent på avgjørelsen

Høyesterett behandler nå Carl I. Hagens krav om å beholde sin gullpensjon fra Stortinget slik den var før 2011.

Carl I. Hagen, stortingspensjonist i Høyesterett

Carl. I Hagen på plass i Høyesterett tirsdag. Hagen er optimistisk på egne vegne i saken som for han står om 1,2 millioner kroner.

Foto: Johan B. Sættem

Høyesterett behandler tirsdag og onsdag tidligere FrP-leder Carl I. Hagens krav om å beholde sin gullpensjon fra Stortinget uavkortet.

Hagen ble pensjonist i 2009.

Stortinget vedtok i forbindelse med pensjonsrefomen i 2011 at pensjonsutbetalingene både for stortingsrepresentantene og andre alderspensjonister skulle nedjusteres hvert år på grunn av økende levealder.

Hagen mener dette strider mot grunnloven, og at Stortinget gikk utover sine fullmakter da nasjonalforsamlingen vedtok kutt i den svært gunstige stortingspensjonen.

12 år som folkevalgt i nasjonalforsamlingen var nok til å opptjene fulle pensjonsrettigheter.

Jeg er optimistisk fordi jeg ikke kan skjønne at de kan godkjenne at man ensidig skal kunne endre pensjonsbestemmelsene og avtalen etter at man har blitt pensjonist. Det er tilbakevirkende kraft og strider mot grunnloven, sier Carl I. Hagen til NRK.

I utgangspunktet vil Høyesteretts avgjørelse trolig omfatte et mindre antall personer. Det gjelder andre stortingspensjonister, starsråder, høyesterettsdommere og et fåtall andre med tilnærmet like ordninger.

Står om 1,2 millioner kroner

Hagen håper at eventuell seier i Høyesterett vil få konsekvenser også for 800.000 andre alderspensjonister og at underreguleringen på 0,75 prosent skal falle bort for alle.

Hagen sier at saken for ham står om 1,2 millioner kroner.

– Men hvordan tenker du det vil gå med norsk økonomi da, hvis du får medhold?

– Det kommer til å gå helt utmerket. Vi har i motsetning til andre som er nedsyltet i gjeld 7.000 milliarder på bok, sier Hagen.

Striden står i bunn og grunn om hvor mye Hagens pensjon skal øke hvert år.

Da Hagen ble pensjonist i 2009 fikk han nemlig den såkalte gullpensjonen fra Stortinget:

Det betyr 66 prosent av sluttlønna og at det skulle den fortsette å være etter hvert som stortingslønna økte.

– Hagen behandles som alle andre pensjonister

Ketil Bøe Moen, advokat hos Regjeringsadvokaten

- Det er ikke urimelig at stortingspensjonistene behandles som alle andre pensjonister, sier Ketil Bøe Moen hos Regjeringsadvokaten.

Foto: Johan B. Sættem

Advokat Ketil Bøe Moen hos Regjeringsadvokaten skal onsdag argumentere for statens syn. Han sier til NRK at staten vil bygge videre på de hensynene som lagretten bygget sin avgjørelse på.

– Og særlig det forhold at det ikke her er noen urimelig tilbakevirkning for Hagen og andre stortingspensjonister, når de behandles på samme måte som andre pensjonister, sier Moen.

– Så de må som alle andre tåle å få mindre i pensjon?

– Ja, det er riktig.

– Men når Hagen hevder at han allerede var blitt pensjonist, og så blir reglene endret. Stiller ikke da saken seg på en annen måte?

– Det argumentet gjelder for alle andre grupper. Også for alle andre grupper var det slik at de nye reglene ble gitt anvendelse for de som allerede var pensjonister, sier Moen.

– Må beholde opptjente rettigheter

Hagens adokat Ketil Sellæg Ramberg sier til NRK at grunnlaget for Hagens pensjonsordning er et annet enn det som gjelder for de andre pensjonsordningene.

– Man må sørge for at de som har opptjente rettigheter også får de rettighetene fullt ut også i fremtiden. Det er det dette handler om, sier Ramberg.

Han sier at hvis det er slik at ny lovgivning skal gis anvendelse på allerede opparbeidede rettigheter, er det i strid med grunnlovens regler om at lover ikke kan gis tilbakevirkende kraft.

Mange dommere inhabile

I 2011 endret Stortinget reglene i tråd med pensjonsreformen slik at stortingspensjonistene nå fikk en årlig økning tilsvarende lønnsøkningen i samfunnet minus 0,75 prosentpoeng - for øvrig det samme som andre pensjonister får i dag.

Hagens argument er at denne endringen skjedde etter at han ble pensjonist, og at den derfor bryter med grunnlovens forbud mot å gi lovendringer tilbakevirkende kraft.

Hagen tapte i trygderetten. I ankesaken var en enstemmig Borgarting Lagmannsrett uenig med Hagen - som i dag får opp sin ankesak i Høyesterett.

Den behandles av fem høyesterettsdommere. Hele 15 av Høyesteretts 20 dommere er vurdert inhabile i behandlingen av saken, fordi de har tilnærmet samme ordning som Hagen. De kan få flere hundre tusen kroner i økt pensjon om Hagen får gjennomslag i saken.

Det er dommere som er ansatt etter 1. januar 2011, da den nye pensjonsloven trådte i kraft, som behandler Hagens sak.

De fem er Knut H. Kallerud, Per Erik Bergsjø, Arne Ringnes, Wenche Elisabeth Arntzen og Ingvald Falch.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger