– Kan virke som om boligmarkedet stanger hodet mot noe

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Boligprisene steg kun med 0,2 prosent fra april til mai. Eiendomsmeglerne avviser at dette er starten på en utflating av prisgaloppen på boligmarkedet, mens professor Ola Grytten tror noe er i emning.

For eneboligene var prisene uendret, mens rekkehus steg med 0,1 prosent. Prisen på leiligheter økte med 0,3 prosent fra april til mai, viser nye tall fra Eiendomsmeglerforetakenes Forening (EFF). En gjennomsnittlig bolig koster nå 29.900 per kvadratmeter.

– Ikke utflating

Veksten er betydelig lavere oppgang enn for én måned siden; fra april til mai steg prisene hele 1,5 prosent. Likevel avviser leder Tormod Boldvik i Norsk Eiendomsmeglerforbund (NEF) at dette er starten på en utflating. Tvert i mot mener han det var som forventet.

– Dette er en normal situasjon. Gjennom alle de foregående år har maimarkedet vært relativt flatt. I fjor så vi en motsatt effekt, hvor april var flat og mai-prisene gikk kraftig opp. I år har de to månedene byttet plass, sier Boldvik til NRK.no.

Eiendomsmeglerforbundet legger til grunn en utvikling mer eller mindre på linje med maitallene ut året, slik det ifølge NEF har vært vanlig de foregående årene. Det var ingen betydelig prisvekst verken i 2010 eller 2011 fra mai til desember.
Gjennomsnittsprisen på bolig hittil i år er 6,2 prosent høyere enn snittprisen for 2011.

Ola H. Grytten, professor i økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole

– VINGLER: Professor Ola H. Grytten mener boligprisene så langt i år har vært vinglete, og virker som de ikke vet helt hvor de skal.

Foto: Helge Skodvin

Selv med en ganske flat vekst ut året, vil man lande på en totalvekst i 2012 på 7,2 prosent, noe som er høyere enn det forbundet forventet da året startet. Tirsdag slapp Huseiernes Landsforbund en rapport hvor den forventede veksten i boligpriser de neste fire kvartalene er beregnet til mellom syv og åtte prosent – opp fra seks til syv.

– Det følger samme mønster som foregående år: Mesteparten av stigningen tas ut de føeste fire-fem månedene, så er det relativt flatt. Samtidig ser vi at det i mai var høy omsetning på boligmarkedet, og det er ikke et tegn på at boligmarkedet er i ferd med å kjøle seg ned.

Økonomiprofessor Ola H. Grytten ved Norges Handelshøyskole vil heller ikke forskuttere en storstilt utflating av boligprisene. Men han har sett en vingling så langt i år som han mener er uvanlig.

– Det har gått litt i rykk og napp i år med utviklingen i boligmarkedet. Det virker ikke som det vet helt hvor det skal hen, og mye kan tyde på at boligmarkedet stanger hodet mot noe, sier Grytten til NRK.no.

– Mot taket, kanskje?

– Jeg tror ikke vi finner ett punkt hvor det er stopp, for folk har ulik råd. Men etterhvert vil det nok være færre som kan være med, svarer han.

Leiligheter stiger mest

Samtidig sliter mange unge med å komme inn på boligmarkedet og dra nytte av prishopp og lukrative skattefordeler i pressområdene, slik NRK.no har satt søkelyset på i det siste. Den boligtypen som stiger mest, er leiligheter, som i mai økte i snitt 0,3 prosent. Dette tolker Bodlvik som at de største byene fortsatt er de virkelige pressområdene.

Leiligheter steg med 0,4 prosent i Oslo, men hele 0,6 og 0,8 i henholdsvis Trondheim og Stavanger. Nye tall fra Utleiemegleren fredag viser at det ble satt prisrekord på leieboliger i Oslo i mai.

– At leiligheter stiger mest er gjerne et bilde på prisutviklingen i de store byene. I dag er det relativt mange førstegangsetablerere og arbeidsinnvandrere her som etterspør leiligheter, sier Boldvik.

Kravet til egenkapital, som før jul i fjor ble økt fra 10 til 15 prosent, har fått mye kritikk for å skille boligmarkedet for unge mellom de som har rike foreldre som kan støtte, og de som ikke har det. Finanstilsynets hensikt med det er å hindre en boligboble i å sprekke og kjøle ned markedet.

– Kan egenkapitalkravet være noe av årsaken til den beskjedne prisveksten?

– Det er for tidlig å si noe om egenkapitalkravets virkning, men vi ser jo at enkelte banker låner ut mindre til førstegangskjøpere og at færre får lån. På sikt vil dette få innvirkning på boligmarkedet, Men det hjelper uansett ikke at færre får lån, når det ikke er nok boliger der ute til alle, sier Boldvik.

Ola Grytten er også usikker på om egenkapitalkravet har noe innvirkning.

– Det kan ha lagt en viss begrensning på dette, men man skal ikke overdrive effekten av det, sier han.

Boldvik avviser at utflating er et nederlag for meglerne.

– Det er heller ikke slik at vi meglere er tilhengere av kraftig vekst, vi ønsker boligpriser som utvikler seg i tråd med konsumpriser og så videre. Vi vil minne om at det er et politisk ansvar å følge opp med økt boligbygging, sier han.

Arbeiderpartiets Håkon Haugli og Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide fremmet i P2s Politisk Kvarter fredag morgen begge forslag om å bygge tettere og høyere i de store byene, og konsentere det rundt kollektivtrafikk-knutepunktene.

– Det er det eneste langsiktige gode svaret på å komme boligprisene til livs, sier Haugli til NRK.no.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger