Boikotter datalagringsseminar

Flere etater og organisasjoner er negative til datalagringsdirektivet. I dag boikotter de regjeringens høringsseminar.

Advokat Frode Elgesem

Advokatforeningens Frode Elgesem (t.h) ønsker ikke å delta i regjeringens datalagringsseminar.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Datatilsynet, Advokatforeningen, Den internasjonale juristkommisjonen og presseorganisasjonene ønsker ikke å delta på seminaret.

Ensidig informasjonsmøte

– Debatten om datalagringsdirektivet er blitt en veldig viktig debatt om overvåkingssamfunnet. Høringsrunden viste en ganske massiv motstand mot direktivet og departementets svar på dette er altså å sende ut en invitasjon til et seminar som er lagt opp som et ensidig informasjonsmøte om politi og påtalemyndighetenes syn. Hvor de sivile instansene, slik som oss er plassert på tilhørerbenken og kun får lov til å stille noen spørsmål mot slutten. Og det er en debattform som denne saken ikke fortjener og som vi synes var uakseptabel, sier Frode Elgesem i Advokatforeningen.

Det er Justis- og politidepartementet som arrangerer seminaret som blant annet vil inneholde innlegg fra Riksadvokaten, Politiets Sikkerhetstjeneste, Politidirektoratet, Det nasjonale statsadvokatembetet og Kripos. Også justisminister Knut Storberget vil delta.

Setter dere ikke dere selv helt på sidelinjen når der ikke engang vil være med?

- Vi vil veldig gjerne være med i debatten om dette, men en debatt må være reel og balansert, og ha fokus på det som er det viktige nemlig de skrittene som nå tas mot et såkalt overvåkingssamfunn, svarer Elgesem.

Hvordan burde det vært holdt?

- Vi mener selvfølgelig at departementet er i sin fulle rett til å presentere sine syn og holdninger, men at det ble balansert med de stemmene som har vært kritiske burde vært i panelet, og fått en likeverdig anledning til å komme frem med sitt syn.

– Enkelt å omgå

Flere har den siste tiden uttrykt seg kritisk til det nye EU-direktivet. IKT-Norge mener blant annet at datalagringsdirektivet blir for enkelt.

– De som er litt smarte, og jeg vil tro at det vil innbefatte de som står bak organisert kriminalitet og terrorhandlinger, vil unngå at deres kommunikasjon blir registrert, sier Direktør Torgeir Waterhouse i IKT-Norge til Aftenposten.

Han sier at mulighetene til å gjemme seg er så store at direktivet nesten er meningsløst sammenlignet med intensjonen, som er å avdekke organisert kriminalitet.

Som eksempel på hvordan man lett kan skjule sine spor, sier Waterhouse at man svært enkelt kan skaffe seg en falsk IP-adresse via flere tilbydere på internett. Han vet også at flere av disse ikke vil gi politiet innsyn dersom de ber om informasjon om hvem som har bedt om å få opprettet en falsk IP-adresse.

Assisterende Kripos-sjef Ketil Haukaas mener at direktivet vil være nyttig i kampen mot kriminelle, og sier blant annet at erfaring tilsier at de færreste forsøker å skjule eller manipulere sine spor.

Som svar på kritikken sier Justis- og politidepartementet at justisminister Knut Storberget ønsket å høre sin egen sektor i denne saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger