Hopp til innhold

Blir ikke skremt av politiets bevæpning

Midlertidig bevæpning av politiet er mer positivt enn negativt, sier et stort flertall i en ny spørreundersøkelse.

Bevæpnet politi

BEVÆPNING: I en undersøkelse svarer et flertall på 56 prosent at politiets midlertidige bevæpning ikke har noe å si for deres trygghetsfølelse.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Det kommer fram i en spørreundersøkelse som TNS Gallup har utført på oppdrag fra Politidirektoratet.

Her svarer 51 prosent av de spurte at det er positivt at politiet er midlertidig bevæpnet. 29 prosent svarer at det er negativt. De siste 20 svarer at det ikke har noen betydning, skriver Politiforum.

Kaare Songstad fra Politidirektoratet

TILFREDS: Kaare Songstad i Politidirektoratet sier at undersøkelsen avviser at midlertidig bevæpning gir en kriminalitetsspiral.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Et motsvar

I undersøkelsen, som ble utført i mai, ble 1000 personer over 15 år spurt om sin mening. Feilmarginen i undersøkelsen oppgis til pluss/minus 3,1 prosent.

– Svarene stemmer med det inntrykket vi i Politidirektoratet har fått etter å ha snakket med tjenestemenn og -kvinner om hvordan de opplever møter med publikum. Vi konstaterer at midlertidig bevæpning ikke virker så utrygghetsskapende som enkelte har hevdet at det skal være.

Det sier beredskapsdirektør i Politidirektoratet, Kaare Songstad til Politiforum.

– Undersøkelsen er et slags motsvar til de som roper at dette ikke er bra og fører med seg en kriminalitetsspiral, legger han til.

Men Songstad avviser at de vil ta med en slik undersøkelse til departementet for å be om videre midlertidig bevæpning.

– I beslutningsgrunnlaget er det PSTs risikovurderinger som ligger til grunn, sier han.

I undersøkelsen svarer dessuten et flertall på 56 prosent at politiets midlertidige bevæpning ikke har noe å si for deres trygghetsfølelse. 12 prosent sier at de føler seg mer utrygge, mens 31 prosent sier de føler seg mer trygge.

Uvisst hvor lenge bevæpningen varer

Politiet har vært midlertidig bevæpnet siden 25. november i fjor. For en måned siden ble bevæpningen av politiet utvidet med åtte uker.

Stortinget har nylig bestemt at norsk politi i utgangspunktet skal være ubevæpnet. Flere partier har utfordret justisministeren på hvor lenge den midlertidige bevæpningen skal vare.

– Det er ingen tvil om at norsk politi skal være ubevæpnet i en normalsituasjon. I den nye politiinstruksen som vi legger fram før nyttår skal politiet fortsatt være ubevæpnet, sa justisminister Anders Anundsen under høringen om dette i Stortinget i juni.

– Når væpningen forlenges til august vil den ha vart i ni måneder. Vi er nå ved et punkt der vi kan spørre om dette er midlertidig. Når det nærmer seg ett år, er det få som vil mene at det er riktig å bruke ordet midlertidig, sa Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

En undersøkelse Norstat gjorde for NRK i desember i fjor, viste at over halvparten av de spurte ikke ønsket en varig bevæpning av politiet.

Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om midlertidig bevæpning av politiet i Stortinget

Lyspunkt

AKTUELT NÅ