Kronikk

Norsk politi må bevæpnes permanent

Dersom politiet skal være i stand til å skape et trygt samfunn og håndtere terrorangrep, må norsk politi bevæpnes permanent, ikke kun midlertidig.

Bevæpnet politi

Lederen for Politiets Fellesforbund tror nordmenn vil få mer tillit til politiet, dersom politiet bevæpnes permanent.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Justis- og beredskapsdepartementet utvidet i forrige uke den midlertidige bevæpningen av politiet fra 7. april til 7. juni. Politidirektoratet vurderer at den internasjonale trusselsituasjonen fremdeles er så alvorlig at uniformert innsatspersonell må fortsette å bære pistol i tjenesten.

SE OGSÅ: Debatt om bevæpning i Aktuelt (tilgjengelig fra kl. 20.15)

Bevæpning sikrer et trygt samfunn

Med den utviklingen vi ser i Europa, er Politiets Fellesforbund glad for at den midlertidige generelle bevæpningen av norsk politi er forlenget med åtte uker. Men skal politiet være i stand til å skape et trygt samfunn og håndtere terrorangrep, må man ha verktøyene på plass. Norsk politi må bevæpnes permanent, ikke kun midlertidig.

Norsk politi må bevæpnes permanent, ikke kun midlertidig.

Sigve Bolstad, leder Politiets Fellesforbund

Kriminaliteten blir stadig råere, tøffere og antall farlige situasjoner har eskalert. Mens publikum kan løpe fra en kritisk og alvorlig situasjon, må politiet løpe til. Det er politiets oppgave å håndtere situasjonen raskt, gå inn og sikre publikum og seg selv.

Det kan ikke være slik at politiet som står midt i dette ikke skal ha de verktøyene de trenger for å takle situasjonen der og da. Det handler om de tilfellene der tid er kritisk og hvorvidt våpenet er i bilen eller på hofta kan utgjøre en viktig forskjell.

LES OGSÅ: Dårlige erfaringer med bevæpning i Sverige

Kortere responstid viktigst

Det viktigste argumentet for generell bevæpning er da også kortere responstid. Kravene til responstid i dramatiske situasjoner gjør behovet for bevæpning mer permanent. Sekunder og minutter «er lik» liv. Publikum har en forventning om at politiet skal komme så fort som overhodet mulig for å bistå i vanskelige situasjoner. I en kritisk situasjon kan tiden det tar å låse opp et skrin i bilen, ta frem våpen og hylster og ta det med seg, være kritisk når akutt respons er nødvendig. Permanent bevæpning vil få ned responstiden.

I en kritisk situasjon kan tiden det tar å låse opp et skrin i bilen, ta frem våpen og hylster og ta det med seg, være kritisk når akutt respons er nødvendig.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund

Samtidig har Politiets Fellesforbund vært opptatt av at politifolk blir tryggere i bruk av våpen når de har det på seg hele tiden. Det blir annerledes når det tas frem bare i spesielle anledninger.

FLERE SAKER OM BEVÆPNING: NRKs samleside

Se til Sverige og Danmark

Norge er et av få land i verden der politiet ikke er generelt bevæpnet. Hva er det som gjør Norge så annerledes?
Både Sverige og Danmark har generell bevæpning. Politiforbundet i Danmark sier at det er «helt og aldeles utenkelig ikke å være bevæpnet». De mener det ikke er belegg for å hevde at dersom politiet er bevæpnet betyr det større risiko for den enkelte tjenestemann, fordi motparten også vil ta i bruk sterkere virkemidler – altså at vi får et våpenkappløp mellom politiet og de kriminelle.

Politiforbundet i Danmark sier at det er helt utenkelig å ikke være bevæpnet.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund


Det svenske politiforbundet sier at bevæpningen er en konsekvens av at det er for få politifolk i landet. Det er et faktum at jo flere politifolk som kan gå inn i en situasjon, jo mindre makt er det nødvendig å bruke.

FØLG DEBATTEN: @NRKYtring på Twitter

Må spørre hvorfor svensk politi trekker våpen

Det argumenteres ofte med at det bevæpnede politiet i Sverige skyter mer enn det ubevæpnede politiet i Norge. Men ingen har sagt noe om hvorfor svensk politi trekker våpen. Kanskje er det helt nødvendig? Kanskje redder det en tredje person? Kanskje tjente det faktisk samfunnet fordi det var et reelt behov for å stanse personer eller hindre enda verre utvikling av situasjoner?

Kanskje det er helt nødvendig at det bevæpnede politiet i Sverige skyter mer enn det ubevæpnede politiet i Norge?

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund

Politiets Fellesforbunds landsmøte fattet i 2012 et vedtak om generell bevæpning. Landsmøtevedtaket er basert på meningene fra mange av våre medlemmer. Særlig meningen fra de operative tjenestemennene som har skoen på hver dag, og kjenner hvor den trykker i arbeidshverdagen.

Vi må lytte til fotfolket. Vi må la politifaglige begrunnelser og vurderinger være avgjørende i bevæpningsspørsmålet, ikke følelser.

Mer tillit til bevæpnet politi

Flere kritiske røster hevder at bevæpning av norsk politi vil skape større avstand til publikum og fjerne det sivile preget. Politiets Fellesforbund er uenig. Vi tenker motsatt. Et folk med et nært forhold til eget maktapparat vil trolig føle tillit til et politi som er riktig utstyrt, som reagerer raskt og som kan beskytte folk og løse kritiske situasjoner.

Et folk med et nært forhold til eget maktapparat vil trolig føle tillit til et politi som er riktig utstyrt.

Sigve Bolstad, leder Politiets Fellesforbund

Erfaringene hittil tilsier heller ikke den voldsomme utviklingen som enkelte har antydet. Det er ikke blitt farligere for innvandrere å gå ut som noen har tatt til orde for. Ingen er blitt skutt. Vi lurer på om publikum synes avstanden til politiet er blitt større fordi de har våpen på hofta?

For Politiets Fellesforbund er ydmyke i forhold til at det er andre vurderinger og argumenter i debatten om generell bevæpning.

FØLG DEBATTEN: NRK Debatt på Facebook

Vanskelig spørsmål

Vi er de første til å innrømme at dette er et vanskelig spørsmål med både for- og motargumenter.

Vi kan ikke garantere at vi ikke får situasjoner der det i etterkant viser seg at man ikke skulle ha skutt.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund.

Samfunnet vil ikke bli renset for kriminalitet og tragiske hendelser selv om norsk politi blir bevæpnet. Vi kan ikke garantere at vi ikke får situasjoner der det i etterkant viser seg at man ikke skulle ha skutt. Men for oss er det viktig å lytte til våre medlemmer som har skoene på og som kjenner det på kroppen. Politiets Fellesforbund er helt sikre på at generell bevæpning er rett vei å gå, og vi vil stå på og jobbe for å få dette til.