Blindtest fra Forbrukerrådet: – Bankene ga dyre og motstridende spareråd

De største norske bankene ga motstridende og dyre spareråd i en blindtest, ifølge Forbrukerrådet. Bankene avviser dette.

Kristi Herje Haga ringer rundt til bankene

Kristi Herje Haga er opptatt av økonomi, men er usikker på om rådene hun får fra banken er best for banken eller henne.

Foto: NRK

De to søstrene Kristi og Guro Herje Haga er opptatt av økonomi og sparer det de kan.

– Vi har lyst til å plassere smartest mulig, men vi er usikre på om rådet vi får fra banken er det beste, sier de to til NRK.

  • Sammen med Norstat og Forbrukerrådet utførte de to søstrene en blindtest. De ringte mellom 8 og 10 ganger til de største bankene og lot som de var potensielle kunder.
    Guro og Kristi Herje Haga

    Sammen med Norstat og Forbrukerrådet utførte de to søstrene Guro og Kristi Herje Haga en blindtest for å vurdere rådgivninga i de største bankene.

    Foto: NRK
  • De fire bankene som ble testet var Nordea, DnB, Storebrand og Danske Bank.
  • De fiktive kundene oppga lik type kredittkortgjeld og boliglån, og at de hadde om lag 300.000 kroner til overs å investere.

Forbrukerrådet er skuffet

Ulike rådgivere ga motstridende råd i en og samme bank. Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet er dessuten skuffet over at relativt mange bankrådgivere anbefalte aktivt forvaltede fond.

Jorge B. Jensen, fagdirektør i Forbrukerrådet

– Globale indeksfond gir det beste forholdet mellom risiko og pris. Vi ønsker at denne type fond bør utgjøre en større del av husholdningenes sparing, sier fagdirektør i Forbrukerrådet Jorge B. Jensen

Foto: Linda Reinholdtsen

– Vi mener investeringsrådgivning skulle vært basert på vitenskap og forskning. Og da skulle det ikke vært så stort sprik i vår undersøkelse. Globale indeksfond gir det beste forholdet mellom risiko og pris. Vi ønsker at denne type fond bør utgjøre en større del av husholdningenes sparing, sier Jensen.

– Her har hver bank fått mellom 8 og 10 oppringninger. Hvor stor vekt kan man egentlig legge på slike blindtester?

– Denne metoden står seg bra i forhold til hva kunder kan oppleve, hvis de ringer banken, sier Jorge B. Jensen.

– Aktiv forvaltning kan lønne seg for kunden

Men at aktivt forvaltede fond gjennomgående er dårlige og dyre for kundene, er bankene i undersøkelsen helt uenig i.

John Sætre, leder for personalmarkedet i Nordea Norge, sier at historien ikke sier noe fremtiden, men:

– Våre aktivt forvaltede fond har gitt fra litt til relativt stor meravkastning, også etter at kostnadene er trukket fra. Så derfor anbefaler vi aktivt forvaltede fond, sier Sætre.

John Sætre, leder for personalmarkedet i Nordea Norge

John Sætre, leder for personalmarkedet i Nordea Norge, anbefaler aktivt forvaltede fond, selv om kostnadene er høye.

Foto: Forbrukerinspektørene, NRK

Norges største bank DnB, kommer i Forbrukerrådets test best ut av bankene. De har over tid lagt vekt på å markedsføre indeksfond.

Kommunikasjonsdirektør Even Westerveld er imidlertid ikke enig i at globale indeksfond alltid bør være gullstandarden.

Even Westerveld inne i DNBs hovedkontor

- Både tidshorisont, risikovilje og formål for sparingen er forskjellig. Det samme er også kundens erfaring og kunnskap. Derfor er også rådgivningen individuell, sier kommunikasjonsdirektør i DnB Even Westerveld.

Foto: Mattis Wilhelmsen / NRK

– Det finnes ikke én felles fasit for alle sparere, slik Forbrukerrådet ser ut til å mene. Det er ganske oppsiktsvekkende om Forbrukerrådet mener at norske fondssparere ikke bør være eksponert på Oslo Børs.

Og siden det ikke er noen generell fasit, er det også litt underlig å se bort fra at aktive norske fond - også ifølge Forbrukerrådets egne undersøkelser - har gitt bedre avkastning enn indeks, mener Westerveld.

Miljøhensyn

Både DnB og Storebrand mener det også er andre hensyn til at en kunde bør velge aktive fond, for eksempel om man ønsker å investere i miljøvennlige aksjer.

– Ut ifra det jeg kan se er dette en undersøkelse hvor svaret på undersøkelsen ikke er om det er gitt god, helhetlig rådgivning, men om indeksfond er pushet. Vi har et bredt utvalg indeksfond, men det kan det være andre fond som passer bedre for enkeltkunder, mener pensjonsøkonom i Storebrand Knut Dyre Haug.

Pressesjef Tina Berggård i Danske Bank understreker at banken hver dag har som mål å gi kundene god økonomisk rådgivning.

– Dette omfatter sparing i aktive eller passive aksjefond, betale ned gjeld, eller diskutere behov og muligheter innen forsikring og pensjon. Denne undersøkelsen gir oss tilbakemeldinger som vi tar med oss i det videre arbeidet med rådgivning på spareområdet.

SISTE NYTT

Siste meldinger