Anker norgeshistoriens største gruppesøksmål

Norgeshistoriens største gruppesøksmål legges ikke død. For Forbrukerrådet anker dommen fra Oslo tingrett, der storbanken DNB ble frifunnet.

ff

ANKER: Forbrukerrådets direktør Randi Flesland

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Så er det klart – Forbrukerrådet gir ikke opp fondskampen mot storbanken DNB.

– Vi har besluttet å anke dommen til lagmannsretten, sier Forbrukerrådets direktør, Randi Flesland, til NRK.

DNB er på sin side meget overrasket over anken - etter at Oslo tingrett blankt frifant storbanken i Norgeshistoriens største gruppesøksmål. Forbrukerrådet krevde 690 millioner kroner på vegne av 180.000 kunder.

Forbrukerrådet mente sparerne betalte for et aktivt forvaltet DNB-fond, men mer fikk et fond som nær slavisk fulgte børsene. Slike indeksfond er mye billigere.

– Vi mener tingretten faktisk ikke vurderte kjernen i saken, som er avtalen mellom DNB og kunden. Hva lovte banken, hvilken tjeneste leverte de, og til hvilken pris? spør Flesland.

  • Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon med magasin, sport og vær.

    DNB VANT 12. JANUAR: Se saken på Dagsrevyen her

Mener retten kan bestemme

Men selv om Forbrukerrådet fant oppmuntrende signaler i rettsdommen, ble altså storbanken frifunnet den 12. januar.

Dommeren mente banken til en viss grad aktivt plukket aksjer. Dermed var det en reel mulighet for at fondene kunne være mer lønnsomme enn rene indeksfond – selv om sannsynligheten ikke var særlig høy.

Rune Bjerke

MÅ BELAGE SEG PÅ ANKE: DN og konsernsjef Rune Bjerke.

Foto: DNB

Tingretten påpekte også at Stortinget ikke har satt en minstegrense for graden av aktiv forvaltning. Retten mente domstolene uansett ikke er rette instans til å sette en slik grense.

– Tingretten viser til Stortinget. Men vi mener domstolen må kunne gjøre en skjønnsmessig vurdering av saken, det er kjernen i dette, sier Flesland.

Viser til Finanstilsynet

Forbrukerrådet mener også at Oslo tingrett i større grad burde tatt inn over seg den skarpe kritikken DNB fikk av Finanstilsynet våren 2015. Der stod det blant annet at forvaltningen var «kritikkverdig og i strid med kravene til god forretningsskikk».

I kjølvannet av dette gjorde DNB flere endringer, blant annet senket banken prisen på de årlige gebyrene.

– Finanstilsynet er svært viktig for å styrke forbrukervernet, og det er vanskelig for oss å sitte stille og se på at deres arbeid tilsidesettes av domstolene, sier Flesland.

Kan bli anket helt til topps

Hittil har Forbrukerrådet brukt 9 millioner kroner på massesøksmålet mot Norges største bank.

Forbrukerrådet jobber nå med å utforme en detaljert anke som skal leveres innen ankefristen 12. februar. Det kan potensielt ta mer enn et år før saken så kommer opp for lagmannsretten. Og heller ikke det blir nødvendigvis siste runde.

– Dette er en prinsipiell sak. Så det er en risiko for at vi må gå helt til Høyesterett, sier Flesland til NRK.

DNB: – Overrasket over at de anker

Konserndirektør Thomas Midteide i DNB sier til NRK at de er veldig overrasket over at Forbrukerrådet anker dommen.

Han mener at tingrettsdommen var krystallklar på at kundene fikk det de betalte for.

Oslo tingrett sa i dommen at domstolene ikke er rette instans til å avgjøre minstegrensen for hva som regnes som aktiv forvaltning.

– Vi er litt overrasket fordi tingrettens dom er veldig grundig og veldig klar: Her har kundene fått det de har betalt for, sier Midteide til NRK.

– Er dere trygge på dere vinner fram også i lagmannsretten?

– Man skal være ydmyke for at lagmannsretten skal gjøre sin egen vurdering, men tingrettsdommen var veldig grundig, sier han.

Les mer om hvorfor DNB ble frifunnet i første runde her.

SISTE NYTT

Siste meldinger