Hopp til innhold

River bagasjeanlegg på Oslo lufthavn - elever får milliongave

Etter over 20 år i tjeneste har den siste kofferten nå passert gjennom det gamle bagasjeanlegget på Oslo lufthavn. Nytt anlegg og ny teknologi skal inn i kjelleren på hovedflyplassen og videregående-elever får utstyr for millioner.

Riving på Oslo lufthavn i avgangshallen

Også innsjekkingsskrankene skal byttes ut og erstattes med moderne, oppdatert teknologi

Foto: Avinor

Det nåværende bagasjeanlegget har fire kilometer skinnegang og en toppfart på 20 kilometer i timen. Selv om det minner om en berg-og-dalbane i en fornøyelsespark, er det ikke alltid like fornøyelig å drifte et slikt system som for lengst har nådd toppen av kapasiteten.

Per Viggo Andersen

– Færre passasjerer gjør at vi startet arbeidet med å rive anlegget tidligere enn planlagt. Det gir både passasjerene og oss bedre forhold, sier Per Viggo Andersen i Avinor

Foto: Avinor

– Da vi tok det i drift ved åpningen av Oslo lufthavn var det dimensjonert for 17 millioner passasjerer. Før pandemien slo inn over oss hadde vi 25 millioner passasjerer på hovedflyplassen, forklarer fagleder for bagasje, Per Viggo Andersen.

Gjennom 20 år har han sett mye rart på bagasjebåndet.

– 10 liter med rødmaling, som rant ut over hele anlegget. Katten Bentley, en motorsykkelramme, rullatorer, påhengsmotorer, kanoer og kjøkkenstoler har skapt hodebry underveis, minnes han.

Gjenbruk og resirkulering

Korridor der skinnegangen til anlegget gikk før riving

I denne korridoren gikk skinnene med bagasjen ut til flyene. Deler er demontert, sortert og klar for gjenvinning eller til bruk andre steder. Se hvordan korridoren så ut i videoen lenger nede i saken.

Foto: Avinor

Det meste av utstyret skal få et videre liv på andre flyplasser i Norge. Både Evenes, Tromsø, Kristiansund og Kristiansand får utstyr fra Oslo lufthavn.

Men den største gaven er det videregående skoler på Østlandet som får.

Lars Jacob Berg ved Strømmen vgs

Lars Jacob Berg ved Strømmen vgs skal ta med elever for å hente utstyr senere i vår.

Foto: Privat

– Dette er helt unikt, vi skal bruke utstyret vi får fra Avinor i undervisning på yrkesfag. Spesielt til elever innen automasjon og elektronikk, forteller avdelingsleder ved Strømmen vgs, Lars Jacob Berg.

Han forteller at de allerede har begynt å rydde plass til utstyret skolen skal hente senere i vår.

– Samarbeid med industri og gjenbruk av utstyr er en styrke og forutsetning for en oppdatert yrkesfaglig utdanning. Vi skal legge grunnlag for reflekterte gode fagfolk for morgendagens arbeidsliv, forklarer han.

Yrkesfagelever på vgs får deler fra Oslo lufthavn

Yrkesfagelever får fra høsten jobbe med deler fra det gamle bagasjeanlegget på hovedflyplassen

Foto: Lise Åserud / NTB

Videregående skoler får alt fra bagasjebånd til sikringsskap, elektromotorer og teknologi for automatisering.

Sparer på riving

Avinor regner med å spare til sammen 700 millioner kroner på å rive anlegger nå når det er liten trafikk på hovedflyplassen og på gjenbruk.

Stine Ramstad Westby

– Avinor har som strategi for ombyggingen av det nye bagasjeanlegget at det meste skal gjenvinnes og gå til gjenbruk, forklarer Stine Ramstad Westbye

Foto: Avinor

– Sirkulær økonomi har vært en strategi ved riving av bagasjeanlegget, sier lufthavndirektør Stine Ramstad Westby til NRK.

Hele 95 prosent av materiale går til sortering for gjenvinning, forklarer hun.

– Kildesortering gjør at ressursene kan benyttes på en fornuftig måte i stedet for å kastes eller brennes. For eksempel kan gipsavfall bli til nye gipsplater, papp kan bli til resirkulert papp og trevirket kan bli til biobrensel. Miljøet spares dermed for unødvendige belastninger ved bruk av råmaterialer for nyproduksjon, sier Westby.

Last bag on belt: se turen til den siste bagasjetralla i kjelleren på Oslo lufthavn

Avinor regner med å ha hele anlegget revet i år og nytt anlegg vil være på plass i 2024 etter anbud og valg av leverandør. Ambisjonen er at det nye anlegget blir raskt med topp moderne teknologi og bli enda mer automatisert enn i dag.

I mellomtiden skal bagasjen bli transportert med anlegget som ble installert ved den store utvidelsen med ny pir på nordsiden av terminalbygningen.

Prosjektet som jobber med det nye bagasjeanlegget sier de har en ambisjon om å ta for seg av den nyeste teknologien innenfor robotisering, selvstendige løsninger og forutsigbare lasteprosesser for stuere.

Dette vil i sum kunne gi bedre og mer effektive løsninger, både for operatører og kunder, mener Avinor.

AKTUELT NÅ