Hopp til innhold

Avdekker ulovlige passasjerer på lastebiler inn i landet

–Ulovlige passasjerer sitter på med lastebiler inn i landet, for å unngå innreiseforbud og karantene. Det bekrefter politiet. Kun stikkprøvekontroll utføres for å avdekke om lastebiler har ulovlige passasjerer om bord. Helsedirektoratet sier det kan bli justeringer av reglene.

Tom Eriksen

Tom Eriksen fra Bergen er rådgiver og jobber med asbestsanering i byggebransjen. – Det vi har hørt fra kunder av oss er at de har fått tilbud om å få arbeidstakere inn til Norge blant annet via lastebiler.

Foto: Therese Pisani / NRK

Lastebilsjåfør Tommy Stub er på vei mot norskegrensen, over Svinesund. Han har kjørt over 300 turer i løpet av pandemien, og sier han aldri har blitt kontrollert hverken av toll eller politi på grensen. Lasten er propan.

– Jeg kunne hatt mange, som satt bak i førerhuset, uten at noen oppdaget det, sier Stub.

På vei inn til grensen kjører han inn i rød sone, for å fortolle lasten. På venstre side står politiet, som kontrollerer alle personbiler, om de har innreisepapirer i orden. Har de unntak for testing, skal de i innreisekarantene, og om de har registrert seg i innreiseregisteret.

Svinesund

Slik ser det ut fra førerhuset i lastebilen til Tommy Stub når han kjører inn på grensen ved Svinesund fra Sverige. Til venstre blir personbiler kontrollert. Til høyre kjører lastebiler, uten at de blir kontrollert av politi, sier Stub.

Foto: Tommy Stub

Men vogntoget til Tommy Stub blir ikke kontrollert av politiet. Han parkerer, og går 30 meter bort til tollkontoret, trekker kølapp, får stemplet papirene og kjører videre. Inn i Norge. Ingen har fysisk kontrollert om han har noen om bord i lastebilen, sier han. NRK møter han på norsk side av grensen, på Svinesund.

– Det er ingen kontroll her på grensen av om vogntog har en sjåfør nr. 2, eller andre passasjerer om bord, sier Stub.

– Hverken politi eller toll her på grensen under koronaen har kontrollert eller spurt om jeg har flere om bord i bilen eller ikke, sier Stub.

Tommy Stub

Tommy Stub, ved tollstedet på Svinesund.

Foto: Tormod Strand

Les også: Frykter opptil 120 smittede utenlandske sjåfører kommer inn i Norge hver uke

Har sett passasjerer gå om bord i Sverige

Han forteller også at han med egne øyne har sett på svensk side av grensen at folk går om bord i vogntog. De bar med seg kofferter. Dette sier Stub han så på en rasteplass for lastebiler nær norskegrensen.

– Motivet for å komme seg over til Norge på denne måten må jo kanskje være å slippe karantene som du jo må betale selv, eller at du ikke har tillatelse til å reise inn, sier Stub.

Han mener kontrollen på grensen er altfor dårlig.

Sjåfører venter på stempling av tollpapirer

Utenlandske yrkessjåfører venter på å få stemplet sine tollpapirer på Svinesund.

Foto: Tormod Strand

De som eventuelt er om bord, i tillegg til sjåføren, slipper også å teste seg for covid-19, fordi yrkessjåfører er unntatt for testing. Svært få av yrkessjåførene fra utlandet tester seg frivillig, ifølge opplysninger NRK har fra testsenteret på Svinesund. De slipper også innreisekarantene. Yrkessjåfører fra utlandet må kun være i karantene i fritiden mens de er i Norge.

Politiet bekrefter

Politidirektoratet bekrefter at det er bortvist passasjerer om bord på lastebiler på grensen, som ikke hadde innreisepapirer.

– Vi er kjent med problemstillingen, og har eksempler på at vi har bortvist passasjerer fra vogntog. Men vi har ikke noe informasjon om at dette er omfattende. Og vi har heller ikke registrert data på omfanget, sier stabssjef i POD, Lars Aune.

Yrkessjåfør Mikael Berntsen kjører over grensen

Yrkessjåfør Mikael Berntsen kjører over grensen

– Kampen om kvalifisert arbeidskraft er tilspisset

Etter nyttår ble det strammet kraftig inn på muligheten til å få arbeidskraft fra EU-land inn i Norge. Et av unntakene er EU-borgere som er bosatt i Norge, de slipper inn i landet.

Det betyr at mange bransjer, blant annet byggebransjen, nå har et stort udekket behov for arbeidskraft. Ifølge NHOs siste medlemsundersøkelse så svarer 20 prosent av bedriftene i byggenæringen at de har mangel på arbeidskraft nå, grunnet stengte grenser.

– Kampen om kvalifisert arbeidskraft er tilspisset. Vi er imidlertid ikke kjent med konkrete tilfeller med blindpassasjerer. De som driver virksomheter hvor man smugler arbeidskraft inn på denne måten er kriminelle og bør straffes. Vi er glad for at politiet avdekker dette og håper det blir straffeforfulgt, sier Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening BNL.

Også nasjonalt kontrollsenter for innreisende, som skal følge med på at de strenge innreisereglene blir etterlevd og gi råd og veiledning, har registrert at det noen ganger er flere om bord i et vogntog. Fra en rapport daterte 9. april står det:

«Det er avdekket at yrkessjåfører har andre passasjerer i bilen, som ikke er på jobb».

Svein Lie, fagdirektør i Helsedirektoratet, kan ikke si noe mer om hva omfanget av dette er.

Les også: Hullene på grensen

Fikk tilbud - kostet 700 Euro

Tom Eriksen fra Bergen er rådgiver og jobber med asbestsanering i byggebransjen gjennom selskapet sitt, Eriksen Helse Miljø og Sikkerhet AS.

Fra to kunder. som han sier er uavhengige av hverandre og som holder til på hver sin kant av landet, har han hørt at de har fått tilbud om å ta inn arbeidskraft på denne måten.

– Det vi har hørt fra kunder av oss er at de har fått tilbud om å få arbeidstakere inn til Norge blant annet via lastebiler. Og det vi har forstått er at disse arbeiderne sitter som passasjer eller sjåfør nummer 2 og kommer inn i Norge, og så hopper av på veien når de er inne i Norge.

– Hva er beløpene du har hørt, hvor mye er det man betaler for å komme inn på denne måten?

– Det varierer litt, men 700 Euro pr. passasjer er det vi har hørt, sier Eriksen.

– Jeg sliter rett og slett med å forstå at vi har et regelverk i dag som gjør dette mulig. Det er faktisk basert på tillit alt sammen. Jeg forstår det ikke, sier Eriksen.

Tom Eriksen

Tom Eriksen fra Bergen er rådgiver og jobber med asbestsanering i byggebransjen.

Foto: Therese Pisani / NRK

Politiet: Stikkprøvekontroller

Politidirektoratet bekrefter at ikke alle lastebiler på grensen blir kontrollert.

- Hvordan kontrollerer dere på grensen at det ikke er flere om bord?

– Politiet forvalter et stort register av tiltak for å kontrollere innreisen. Ikke alle ønsker vi å synliggjøre, men eksempler som stikkprøvekontroll kan jeg nevne.

– Hvorfor kontrollerer ikke politiet alle vogntog, for eksempel antall passasjerer om bord?

– Dagens grensekontroll legger ikke i dag opp til at det er praktisk eller nødvendig. Skulle det vise seg at dette er et større problem enn vi er kjent med, så blir det naturlig for oss å se nærmere på vår praktisering av grensekontrollen.

Vi hører også fra byggebransjen om at de har fått tilbud om arbeidskraft som har kommet inn til landet på denne måten, hva tenker du om det?

– Vi har alle et ansvar for å begrense smittespredning, også aktørene i byggebransjen. Dette er forhold som myndighetene totalt sett må se nærmere på. Både i et forebyggende perspektiv og i et tverrsektorielt perspektiv.

– Hva betyr det du sa nå?

– Det betyr at det er flere som har ansvar for at slike tilbud ikke finner sted, eller at noen utnytter eller benytter seg av slike tilbud.

Det kommer om lag 12 000 lastebiler og vogntog over norskegrensen hver uke. Et flertall kommer over Svinesund.

Helsedirektoratet: Kan bli justeringer

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier det kan bli justeringer av reglene når det kommer til obligatorisk testing ved grensepassering, også for yrkessjåfører som nå har fritak. Det er opp til regjeringen å avgjøre om reglene skal endres.

– Vi har sett på det. Det er regjeringen som tar beslutningen, men det er ikke sikkert at de må testes på grensen, men at de testes jevnlig. Kanskje kan de testes i regi av arbeidsgiver eller transportselskaper - kanskje når de kommer dit man leverer varene. Det er også en mulighet, sier Rostrup Nakstad til NRK. Han understreker at de ser på praktiske muligheter og følger situasjonen fortløpende.

Et anslag fra Helsedirektoratet viser at opptil 120 utenlandske sjåfører med korona kan komme inn i Norge hver uke. De må ikke teste seg på grensen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ