Hopp til innhold

Arkitektstudentopprør – ber skolen luke bort ansatte

Studenter ved Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo er misfornøyde med stort arbeidspress og tøffe tilbakemeldinger i plenum. Rektor lover å ta tak i problemene.

Arkitektur- og designhøgskolen

Opprør: Arkitektstudenter ved Arkitektur- og designhøgskolen er misfornøyd med blant annet stort arbeidspress.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

En instagramkonto laget av en tidligere arkitektstudent har skapt digitalt opprør blant studenter.

Kontoen deler arkitektstudenters erfaringer fra ulike steder i landet. Mange beskriver enorme arbeidsmengder, tøffe tilbakemeldinger i plenum og det de mener er dårlig behandling fra forelesere.

Khrono omtalte saken først.

– Det er alt fra at man opplever et prestasjonsjag og en ukultur, til krasse tilbakemeldinger fra lærere og en fryktkultur, forteller Um-Ul-Banin Syed.

Hun står bak kontoen. Hun forteller i Dagsnytt 18 at det startet med at hun fortalte om sine egne erfaringer, og at hun ikke hadde forutsett hvor mange som ville kjenne seg igjen i hennes erfaringer.

Um-Ul-Banin Syed

Tidligere arkitektstudent Um-Ul-Banin Syed.

Foto: Bendik Hansen / NRK

Hun opplevde flere ubehagelige situasjoner da hun studerte til å bli arkitekt.

– Det er flere som tror at jeg er en del av vaskepersonalet enn at jeg er student ved skolen. Det har jeg fått bemerket.

I disse situasjonene har Syed forklart at hun er student ved skolen.

– Da blir de alltid veldig imponert over at jeg har klart å komme meg gjennom nåløyet og inn på arkitektutdanningen.

Ble overrasket av flere historier

Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Ole Gustavsen sier han både blir trist og lei seg av å lese ytringene som har kommet frem den siste uken.

– Og at de rett og slett mister interessen for faget, blir demotivert og får psykiske problemer. Det er ikke noe vi ønsker, og vi jobber for at sånt ikke skal skje.

Rektor ved Arkitektur- og designhøskolen i Oslo, Ole Gustavsen.

Rektor ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Ole Gustavsen.

Foto: Bendik Hansen / NRK

Gustavsen forteller at han kjenner igjen disse flere av tilbakemeldingene fra studentene, og at de har gode retningslinjer for å ta imot tilbakemeldinger fra studenter.

Ble du overrasket når du hørte disse historiene?

– Ja, noen av historiene blir jeg overrasket over, og alvoret i dem. Sånn sett er jeg glad for at det kommer frem, for det gir oss en anledning til å ta tak i det på en annen måte enn hva vi har gjort, forteller Gustavsen.

Han sier at skolen har tenkt at apparatet for å få tilbakemeldinger fra studenter har fungert godt, men at det åpenbart ikke har fungert godt for alle.

Alle innleggene på instagramkontoen som startet opprøret er publisert under forutsetning av at de er anonyme. Gustavsen sier at det også er muligheter til å si ifra ved skolen uten å bli synlig for andre.

Ber skolen luke vekk ansatte

Studentutvalget ved AHO har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på kritikken av skolen.

Um-Ul-Banin Syed er positiv til arbeidsgruppen, men mener det er skolens ansvar å nå få orden på problemene.

– Hvis man som student føler at man har gjort sitt for å si ifra i de kanalene man har fått beskjed om, og ikke fått gehør, da er det ikke studentenes feil.

Studenter som NRK har vært i kontakt med ønsker at veiledere har mer fokus på pedagogikk og at det i dag er urealistiske forventninger om arbeidsmengder.

Arkitektstudenter er blant de studentene som bruker mest tid på egenstudier og undervisning.

Arkitektstudenter er blant de studentene som bruker mest tid på egenstudier og undervisning.

Foto: Skjermdump / NOKUT

Syed mener det er nødt å tas kraftige grep ved AHO.

– Et av mine største ankepunkt er at det finnes ansatte som verken er opptatte av studentenes ve og vel eller bryr seg om pedagogikk. Og det handler for meg om å luke vekk ugresset for at nytt gress skal slippe til. Denne vårrengjøringen er både betimelig og nødvendig for oss som bransje, sier Syed.

Rektor Ole Gustavsen sier at han tar med seg noe av kritikken videre, men at han ikke kjenner seg igjen i at det er nødvendig å fjerne ansatte.

– Vi har lærere og sensorer og folk fra hele verden. Så det er klart at dette er et sammensatt miljø. Men vi skal også huske at vår skole skårer veldig høyt på Studiebarometeret, sier Gustavsen.

Studiebarometer master i arkitektur ved AHO 2020.

Studiebarometer master i arkitektur ved AHO 2020.

Foto: Skjermdump / NOKUT

– I høst er vi den skolen som de studentene som er mest tilfredse med sine studier, og generelt på studiebarometeret så skåret vi veldig høyt, så dette er et mangfoldig bilde. Men det undergraver jo ikke at vi har utfordringer som vi absolutt ønsker å ta tak i.

Mener studentene blir presset inn på ett spor

Dagny Thurmann-Moe er daglig leder i KOI fargestudio, og har blant annet forelest for arkitektstudenter på mastergradnivå ved NTNU, under studentenes Hurtigpraksis, og gjennom kurs i fargesetting av samtidsarkitektur. Hun har de siste dagene motatt over 300 meldinger fra arkitektstudenter som deler sine erfaringer.

Hun forteller at det er tre ting som går igjen i meldingene hun mottar.

  • Studenter mener de blir plassert inn i en trang boks. Prøver man å plassere seg utenfor den får man negative tilbakemeldinger.
  • Flere opplever å få krasse tilbakemeldinger, på grensen til hets. Ofte i plenum.
  • Stor arbeidsmengde som fører til at flere blir utslitt og får behov for hjelp av psykolog. Flere forteller at de har blitt nedbrutt gjennom studiet.

Thurmann-Moe sier at flere som har tatt kontakt med henne forteller om så store mengder skolearbeid at det går utover livskvalitet. Hun har også snakket med arkitekter som er ute i arbeidslivet nå, men som sier at de ennå sliter med psykiske senskader etter studiene.

Dagny Thurmann-Moe

Fargedesigner Dagny Thurmann-Moe.

Foto: Einar Aslaksen

De siste 6–7 årene har hun fått meldinger fra studenter som forteller om negative opplevelser.

– Hvis de prøver å utforske det estetiske, og lage noe som er litt annerledes enn det som er standarden i dag, blir det slått ned på. Tilbakemeldingene er ofte useriøse og ukomfortable.

Hun mener at arkitekturens formspråk er nødt til å være under utvikling, og at den hemmes ved å ikke belønne forsøk på innovasjon, eksperimentering, ornamentikk, farger og mer.

Rektor Ole Gustavsen sier han vil invitere Thurmann-Moe til skolen, slik at hun kan få se mangfoldet Gustavsen mener finnes der.

– Jeg kjenner meg absolutt ikke igjen i den beskrivelsen, men at noen studenter opplever det sånn, respekterer jeg.

Holder døgnåpent for studentene

Mange elever forteller om hardt arbeidspress ved skolen, og AHO markedsfører døgning i videoer til folk som skal søke.

– Vi er en ambisiøs skole, vi har ambisiøse studenter. Det er krevende å komme inn, og det er krevende å være student der. Det er høyt arbeidspress og det er prestasjonspress, sier Gustavsen.

– Og det er klart at for noen studenter så fører det til arbeidsrutiner som ikke er sunne.

Han mener døgnåpen skole bidrar til et bedre studentmiljø, sider flere oppholder seg der også utover undervisningstiden.

Gustavsen forteller at skolen har invitert studentene til et allmøte på mandag, og at de skal jobbe videre med problemene i fellesskap.

Skolen har innkalt studentene til et allmøte for å diskutere problemene.

Skolen har innkalt studentene til et allmøte for å diskutere problemene.

Foto: Privat

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger