Hopp til innhold

Ap vil forby arrangerte ekteskap inngått under psykisk press

Arbeiderpartiet vil neste uke fremme flere forslag i Stortinget mot sosial kontroll og æresvold. Jonas Gahr Støre vil blant annet stramme inn loven mot tvangsekteskap, slik at også arrangerte ekteskap med psykisk press rammes av et forbud.

Støre og Layal

Jonas Gahr Støre lytter til en av de skamløse jentene. Loven mot tvangsekteskap bør innskjerpes, mener AP-lederen.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Partileder Jonas Gahr Støre har besøkt Jan Bøhler på innvandrertette Furuset i Oslo. Ifølge Bøhler er omfanget av sosial kontroll og æresvold i noen innvandrermiljøer stort.

Støre støtter forslaget om at loven mot tvangsekteskap bør strammes inn, slik at også arrangerte ekteskap rammes.

Jan Bøhler og Jonas Gahr Støre

Jonas Gahr Støre på Furuset for å fortelle om Arbeiderpartiets forslag mot sosial kontroll.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Loven virker ikke som den skal

Bak mange av de arrangerte ekteskapene ligger det psykisk press og sterke forventninger, som i praksis er tvang, mener Støre. Derfor bør loven mot tvangsekteskap endres.

– Loven virker ikke som den skal.

Han vil nå ha en gjennomgang av loven mot tvangsekteskap slik at det blir klargjort at også arrangerte ekteskap med psykisk press og sterke forventninger er å regnes som tvangsekteskap, og dermed i strid mot norsk lov.

Laial Ayoub

– Mange unge jenter har kjærester, men de får ikke fortsette med disse kjærestene fordi foreldre vil plukke ut en i hjemlandet, sier Laial Ayoub.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

– Mange unge jenter har kjærester, men de får ikke fortsette med disse kjærestene fordi foreldre vil plukke ut en i hjemlandet, sier Laial Ayoub.

Hun er en av de skamløse jentene som kjemper for at unge jenter i Norge skal leve fritt – uten sosial kontroll.

Laila Ayoub stiller seg bak forslaget til Arbeiderpartiet.

– Det psykiske presset er like mye tvang som det fysiske. Det er jenter som vokser opp som fra ung alder vet at det er deres skjebne. At de ikke har noe annet valg, sier hun.

Press fra sin egen familie

Ifølge Støre gjør historiene fra de skamløse jenten inntrykk, de utsettes for kraftig sosialt påvirkning, sier han.

– Det er tungt press fra de viktigste personene i deres nære relasjoner. Foreldre som holder dem innestengt, eller setter inn mange tiltak som begrenser friheten deres, sier Støre.

Det krevet stort mot å bryte ut av familien, da må storsamfunnet hjelpe de som opplever slik kontroll. I Norge skal det være fritt valg hvem du velger å være sammen med, fortsetter Ap-lederen.

Arbeiderpartiet melder seg på i kampen mot sosial kontroll og æresvold. I et notat med flere forslag som fremmes for Stortinget kommende uke, skrevet av stortingsrepresentant Jan Bøhler, står det:

"Den bakenforliggende årsaken til sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold i ulike innvandrermiljøer er at de har tatt med seg gamle tradisjoner og regler fra kaste- og klansamfunnet inn i vårt moderne demokrati, hvor individets frihet, likestilling og retten til å gjøre egne frie valg er grunnleggende".

– Alle partiet er kommet for sent på banen

Jan Bøhler

Jan Bøhler har fått hele Arbeiderpartiets stortingsgruppe med seg på forslag mot sosial kontroll og æresvold.

Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Jan Bøhler har fått hele Arbeiderpartiets stortingsgruppe med seg på tiltakene.

– Vi kan ikke bare ta opp de aller ytterste formene for vold og tvang, sier Jan Bøhler.

Han forklarer at det offentlige Norge har sett at sosial kontroll og æresvold er omfattende i samfunnet, men at fokuset ofte har ligget på tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Sosial kontroll er mye bredere enn de temaene, mener Bøhler.

På spørsmål om Arbeiderpartiet har kommet for sent på banen med å ta opp disse spørsmålene, svarer Jan Bøhler dette:

– Alle partier, også Arbeiderpartiet, har vært for seint på banen med å ta tak i dette, sier Jan Bøhler.

AKTUELT NÅ