Hopp til innhold

Ap: – Sier hun dette i Stortinget, er det slutt

Arbeiderpartiet er svært nære å konkludere med mistillit mot arbeids– og sosialminister Anniken Hauglie (H) etter at et sentralt brev i trygdesaken ble funnet i en skuff.

Eva Kristin Hansen (Ap) står i Vandrehallen på Stortinget

NÆRME MISTILLIT: Stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen (Ap) sier partiet er svært nærme mistillit til Anniken Hauglie (H) etter brev-funnet i Arbeids– og sosialdepartementet.

Foto: NRK

– Vi registrerer med interesse at Hauglie bruker ordet beklager overfor media. Jeg antar Hauglie er klar over hva det ordet betyr sagt i Stortinget. Med den store feilen hun nå har innrømmet, og hvis hun gjentar det samme i Stortinget, er det slutt, sier stortingsrepresentant Eva Kristin Hansen for Arbeiderpartiet til NRK.

Hansen sitter i Kontroll– og konstitusjonskomitéen og er saksordfører for Stortingets behandling av den såkalte trygdeskandalen.

Hun påpeker at dersom en statsråd må bruke ordet «beklager» fra Stortingets talerstol, er man meget nær ved å erkjenne at man må ta sin hatt å gå.

Det var VG som tidligere i dag fortalte om et sentralt brev i saken. Brevet ble sendt fra Nav til Arbeids– og sosialdepartementet 12. juni 2018, og ble først oversendt Stortinget torsdag.

– Jeg beklager overfor dem som er berørte av dette, det er uheldig det som har skjedd. Men jeg har sagt tidligere at det kan komme nye saker, og det har jeg nå orientert om, sier Hauglie til NRK.

– Kommer du til å bruke det ordet fra Stortingets talerstol?

– Ikke fra Stortingets talerstol.

– Føler du at du at du har tillit?

– Det er ikke opp til meg å vurdere. Jeg er mest opptatt av å gjøre opprydningen og snu hver eneste stein. Vi må finne ut hvordan dette kunne skje, og sørge for at det ikke kan skje igjen, svarer Hauglie.

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, forklarer hvorfor Anniken Hauglie ikke vil beklage fra Stortingets talerstol.

Politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand, forklarer hvorfor Anniken Hauglie ikke vil beklage fra Stortingets talerstol.

I brevet som ble liggende, drøfter Nav flere spørsmål om forholdet mellom norsk lov og EØS-retten med utgangspunktet i en spesiell problemstilling. Spørsmålene dreier seg om retten til å motta Arbeidsavklaringspenger (AAP) dersom man ikke var yrkesaktiv da ytelsen ble tildelt og man flytter til et annet land.

Sentralt i brevet er forholdet mellom norsk lov og EUs trygdeforordning artikkel 21, selve kjernen i den pågående saken. Nav ber om en tilbakemelding på sin tolkning og praksis.

Brevet, som altså ble sendt sommeren 2018, ble aldri besvart.

Hauglie: – Det er veldig beklagelig

Nav-skandalen - arbeidsminister Anniken Hauglie

PRESSET: Arbeids– og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjorde om trygdesaken for Stortinget 5. november.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Det har blitt liggende i en skuff av litt ulike grunner, og det var en feil, det skulle ikke vært gjort. Nav redegjør i brevet for saken og at de har fått medhold i Trygderetten, og at dette for dem er et spørsmål om lovvalg – det vil si artikkel 11. Og så ber de om tilbakemelding fra departementet, og det har ikke departementet gitt dem. Det er veldig beklagelig, sier Hauglie til VG.

Dette får Eva Kristin Hansen (Ap) til å reagere.

– Når Anniken Hauglie lar et helt sentralt brev som er sendt i juni 2018 bli liggende til desember 2019, vitner det om et departement totalt uten rutiner og kontroll. Her har tusenvis av mennesker blitt rammet og departementet har ikke evnet å fange opp signalene om at noe er galt, sier Hansen til NRK.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kva er trygdeskandalen?

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er trygdeskandalen?

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kva er trygdeskandalen?

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kva er trygdeskandalen?

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva er trygdeskandalen?

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

Også SV-leder Audun Lysbakken mener brev-funnet gjør at mistillit mot Hauglie rykker nærmere for partiets del.

– Hauglie beveger seg stadig nærmere mistillit. Alt må endevendes i denne saken, og derfor er vi fast bestemt på å gjennomføre høring og fullføre arbeidet i kontrollkomiteen. Men det er ingen tvil om at den lange rekken av avsløringer gjør at mistillitsforslag rykker nærmere, skriver Lysbakken i en e-post til NRK.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet Nils Bjørke synes det er ufatterlig at departementet kan ta så lett på et brev fra Nav.

– Det er et brev hvor de faktisk ber om tilbakemelding og presiserer at hvis de ikke hører noe, regner de det som en aksept for sin tolkning, sier Bjørke.

Han vil foreløpig ikke gå inn på mistillitsforslaget, men er tydelig på at det har dukket opp såpass mye i departementet at det er grunn til å lure på om de har oversikt over hva de driver med.

– Hvis brev fra en så viktig etat som Nav ikke blir tatt på alvor, hvilke andre ting er det da som ikke blir tatt på alvor?

Et eventuelt mistillitsforslag skal stemmes over i Stortinget, og der har som kjent regjeringen flertall.

Erna Solberg: – Fortsatt tillit til Hauglie

Statsminister Erna Solberg (H) kommenterer det nyoppdagede brevet i departementet slik:

– Jeg er enig med Anniken Hauglie i at brevet ikke skulle blitt liggende i departementet. Det burde ha blitt besvart, sier hun i en skriftlig kommentar til NRK.

Solberg har, i motsetning til deler av opposisjonen, fortsatt tillit til sin statsråd i Arbeids– og sosialdepartementet.

– Jeg har tillit til at Anniken Hauglie nå rydder opp slik hun flere ganger har sagt at hun er i gang med, skriver Solberg.

AKTUELT NÅ