Hopp til innhold

Amnesty kritiserer Norge i rapport om transpersoner

Amnesty mener Norge bryter grunnleggende menneskerettigheter i behandlingen av transpersoner.

Amnesty og transpersoner

Faksimile av rapporten «The State Decides Who I Am», som ble lagt fram tirsdag.

Foto: Amnesty / Faksmilié

Patricia Katee

Patricia Kaatee mener Norges behandling av transpersoner er forkastelig.

Foto: Tom B. Ingebrigtsen / NRK

Norge er et av sju europeiske land som kritiseres for brudd på menneskerettigheter i en rapport om transpersoner, nærmere bestemt transkjønnede (se faktaboks) som Amnesty la fram i København tirsdag ettermiddag.

– Norges behandling av transpersoner er helt forkastelig, sier politisk rådgiver Patricia Kaatee i Amnesty til NTB.

Hun slår fast at Norge bryter med flere grunnleggende rettigheter når det gjelder behandlingen av transpersoner, og mer bestemt transkjønnede (se faktaboks). Overfor NRK forklarer Katee at dette blant annet dreier seg om transpersoners muligheter til å endre juridisk kjønn.

– Vi har gjennom en lang prosess intervjuet transpersoner, organisasjoner som jobber for transpersoners rettigheter, og offentlige myndigheter. Dette har vist at det ikke finnes noen enkel, åpen og lett tilgjengelig juridisk prosedyre for å kunne endre juridisk kjønn, sier Kaatee til NRK.

Ikke lovregulert

I rapporten krever Amnesty at Norge sørger for å få på plass lovregulering av prosessen med å skifte juridisk kjønn. Juridisk kjønn er det kjønnet man får tildelt ved fødselen og som registreres i Folkeregisteret.

I dag er juridisk endring av kjønnsstatus knyttet til en administrativ praksis som ble etablert på 1970-tallet og som gir helsevesenet det avgjørende ordet.

I Norge kan transpersoner bare endre juridisk kjønn hvis de blir diagnostisert med psykiatrisk lidelse og deretter underlegger seg omfattende hormonbehandling og ikke minst godtar tvangssterilisering.

– Transpersoner må blant annet godta å gå gjennom en irreversibel sterilisering, som fratar dem muligheten til å få barn i fremtiden. Det er et krav som stilles til alle som ønsker å skifte juridisk kjønn i Norge i dag. Det er etter Amnestys vurdering i strid med grunnleggende menneskerettigheter, sier Kaatee til NRK.

Amnesty krever også at det å være transperson ikke knyttes til en psykiatrisk lidelse.

– Dette er ingen psykiatrisk diagnose, man er ikke gal eller psykisk syk når man er transperson. Man har fått tildelt et biologisk kjønn ved fødselen som ikke stemmer med det kjønnet man opplever at man er, sier Kaatee.

Nedverdigende

Kaatee sier også til NTB at Norge har valgt å gi helsevesenet en rolle som portvokter for personer som har et annet opplevd kjønn enn det de ble tildelt ved fødselen.

– Prosessen og kravene i Norge er en form for nedverdigende behandling i strid med Amnestys definisjon av tortur, sier Kaatee til NTB.

Amnestys utgangspunkt er at en persons kjønnsidentitet er et personlig anliggende.

– Prosessen bør kunne utføres omtrent like raskt som det i dag er mulig å skifte navn, mener Kaatee.

Vold og trusler

Amnesty-rapporten anslår at det finnes 1,5 millioner transpersoner i Europa. En rapport fra EUs kontor for diskriminering viste at mange transpersoner forteller om diskriminering og vold.

29 prosent sa at de opplevde diskriminering knyttet til jobbsøking eller på arbeidsplassen det siste året, og 35 prosent fortalte at de hadde blitt utsatt for vold eller trusler om vold siste fem år.

Det fortelles også om 84 drap på transpersoner i Europa siden januar 2008.

Norge er i selskap med Danmark, Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland og Irland som kritiseres i Amnesty-rapporten.

– Disse landene er valgt ut fordi transpersoner i disse landene forteller at de opplever klare brudd på menneskerettighetene, samtidig som det er satt i gang prosesser for å bedre på forholdene. Vårt klare håp er at helseminister Bent Høie (H) får øynene opp for hva som skal til for å rette opp i forholdene her i Norge, sier Kaatee.

AKTUELT NÅ