Hopp til innhold

Alvorlige problemer med produksjon av pass og ID-kort

Leverandøren av pass og ID-kort klarer ikke å levere som forventet, opplyser Politidirektoratet. Justisminister Emilie Enger Mehl hasteinnkaller nå produsenten.

Nytt pass i 2022

Selskapet Thales som leverer pass til Norge og en rekke andre land har store problemer med produksjonen.

Foto: Oddgeir Sæle / NRK

Årsaken er blant annet global råvaremangel til produksjonen som følge av pandemien og krigen i Europa, ifølge Politidirektoratet.

– Situasjonen er alvorlig og vi har jobbet med å øke kapasiteten på passkontorene i politidistriktene for å møte bølgen av søkere. Men nå må vi se hvilket handlingsrom vi har og hvilke tiltak som er mulig å iverksette, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet i en pressemelding.

Selskapet Thales leverer pass til Norge og en rekke andre land. Produsenten rapporterer om dårligere tilgang på råvarer for å få produsert passbøker, samt en stor global etterspørsel.

Emilie Enger Mehl

Justisminister Emilie Enger Mehl hasteinnkaller passprodusenten Thales.

Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg har full sympati med de som nå kanskje må vente lenger på å få passet eller id-kortet sitt, sier Vandvik.

Justisministeren hasteinnkaller

Selskapet Thales er hasteinnkalt til et møte hos justisminister Emilie Enger Mehl fordi produksjonen er for dårlig.

– Regjeringen mener det er uakseptabelt om mange nordmenn blir stående uten mulighet til å legitimere seg med pass eller ID-kort over lang tid og forventer at Thales iverksetter tiltak så raskt som overhodet mulig, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl i en pressemelding.

– Regjeringen ser alvorlig på situasjonen, og jeg har innkalt Thales til et hastemøte for å få klarhet i hvordan de har tenkt å håndtere dette, fortsetter hun.

Ifølge departementet kan ikke Thales gi et svar på hva som kan gjøres for å løse utfordringene.

Selskapet er i dialog med POD om hvordan denne utfordringen skal håndteres fremover. Politiet kan ikke si noe om når situasjonen vil bedre seg.

Mange må fornye

Det er allerede et stort etterslep av søknader om pass etter to år med pandemi.

I februar skrev NRK om at mellom 300.000 og 400.000 nordmenn er uten gyldig pass for øyeblikket.

Nå som samfunnet har åpnet opp igjen har mange bestilt utenlandsturer – og oppdaget at passet har gått ut. Det har ført til lange køer på passkontorene.

– I begynnelsen av mars ga jeg Politidirektoratet beskjed om å iverksette tiltak for å raskt få ned ventetiden for å få seg pass. Blant annet har passkontorene utvidet åpningstidene utover kvelden og i helgene. Det har nå blitt enklere for folk å få seg passtime, sier Mehl.

Hun legger til at hun samtidig ga POD i oppdrag å på sikt vurdere gjenåpning av flere passkontorer som ble lagt ned under forrige regjering, for å sikre kortere reisevei og bedre tilgjengelighet for folk i hele landet.

AKTUELT NÅ