Hopp til innhold

Alle som dør i vegtrafikken skal obduseres

Siden 2014 har MA - Rusfri Trafikk jobbet for at alle som dør i en trafikkulykke skal obduseres. – Vi er veldig fornøyd i dag, sier generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen.

Obduksjonssal Rettsmedisinsk institutt

Obduksjonssal ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo.

Foto: Helge Carlsen / NRK

Stortinget vedtok i går enstemmig endringer i obduksjonsloven som innebærer at det skal gjennomføres rettsmedisinsk obduksjon av alle drepte i veitrafikken. Målet er å få vite mer om hvorfor trafikkulykker skjer.

Det vil bli politiets oppgave å sørge for obduksjon av alle som omkommer i veitrafikken.

Rettsmedisinsk obduksjon vil kunne bidra til å gi mer informasjon om hendelsesforløp og årsaker ved trafikkulykker, og derfor gi viktig informasjon som kan brukes i arbeidet med trafikksikkerhet.

Stor seier for trafikksikkerheten

Generalsekretær Elisabeth Fjellvang Kristoffersen

– En obduksjon vil gi samfunnet verdifull kunnskap til bruk i trafikksikkerhetsarbeid, sier Fjellvang Kristoffersen.

Foto: MA - Rusfri trafikk

– Vi ser på det som en stor seier for norsk trafikksikkerhetsarbeid sier Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i MA-Rusfri Trafikk til NRK.

Det betyr mye for framtidig kunnskap og forebygging av dødsulykker, sier Kristoffersen.

MA – Rusfri Trafikk er en frivillig, rusfri organisasjon som arbeider mot rus i trafikken og for økt trafikksikkerhet.

Omkomne i trafikkulykker ble tidligere bare obdusert om påtalemyndigheten fant det nødvendig av hensyn til etterforskningen. Bare rundt halvparten av de omkomne ble obdusert.

Lang kamp

I april 2015 krevde de en lovhjemmel for rettsmedisinsk obduksjon av alle som dør i trafikkulykker. Den gang ble det kun obdusert om lag en tredjedel av dem som omkom i trafikken.

Les sak fra 2015:

Det er viktig med rettsmedisinsk obduksjon av dem som dør i trafikkulykker for å kunne vite mest mulig om de ulykkene som skjer og ulykkesårsaker, sier Fjellvang Kristoffersen.

Kun obduksjon gir svar

«Jeg synes denne lovendringen er bra», skriver Arne Stray-Pedersen i en e-post til NRK. Han er overlege i rettsmedisin og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Arne Stray-Pedersen

- Jeg er svært takknemlig for Stortingets beslutning om å endre lovverket, skriver Stray-Pedersen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

«Det er et inngripende tiltak å foreta obduksjon, men det er også eneste mulighet til å få svar på hva den omkomne døde av og ikke minst undersøke om den omkomne hadde en sykdom som har medvirket til dødsfallet eller at kollisjonen i det hele tatt skjedde.

Mange pårørende opplever at denne informasjonen gjør det lettere å bearbeide sorgen og man unngår spekulasjoner i etterkant», skriver han.

Rus i trafikken

– Obduksjon vil eliminere mørketall når det gjelder ruspåvirket kjøring som ulykkesårsak, sier Kristoffersen.

For selv om Folkehelseinstituttet lenge har anslått at minst en tredel av dødsulykker skyldes rus så har vanlige tall vist bare om lag 22 prosent, sier Kristoffersen. Grunnen har nok vært at ikke alle er blitt rettsmedisinsk obdusert fortsetter hun.

I 2018 lå andelen dødsulykker der rus var hovedårsaken på 34 prosent, det året ble alle unntatt en obdusert, sier Kristiansen.

Nå som alle omkomne i trafikken skal bli obdusert vil vi få en pålitelig statistikk, og det er viktig for å kunne forebygge og hindre ruskjøring sier hun til NRK.

På høy tid

«At dette nå kommer på plass er på høy tid», mener Stray-Pedersen.

«Siden 2005 har Ulykkesanalysegruppene til Statens vegvesen gransket alle dødsulykker i trafikken, men i tilfeller der det ikke er gjort obduksjon har de manglet en viktig brikke til å forklare årsaken til at ulykken skjedde.

Vi vet at ruspåvirkning forekommer svært ofte. Vi vet at noen ulykker ikke er ulykker, men selvdrap. Vi vet at feil bruk av bilbelter kan være avgjørende for at passasjerer dør i kollisjoner. Rettsmedisinske obduksjoner er nødvendig for å kunne bringe klarhet i dette», avslutter han.

Viktig for nullvisjonen

At samtlige som omkommer i en trafikkulykke nå skal obduseres er viktig for den såkalte Nullvisjonen – ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken.

Bare slik kan vi hindre ulykker og komme nærmere nullvisjonen, sier Kristiansen.

– Det ser jo ut som vi sliter med å komme under 100 omkomne i trafikken. Tallene vaker mellom 108 -110. Så vi trenger flere gode tiltak for å finne ut hvorfor dødsulykkene skjer, mener hun.

Kristoffersen legger også vekt på at for de fleste pårørende er det viktig å få vite så mye som mulig om årsaker og hendelsesforløp i en fatal ulykke. Hun berømmer nå også politikerne for deres innsats.

– De tar ansvar og arbeider for nullvisjonen, sier Kristoffersen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger