Hopp til innhold

Airbnb-paret dømt til fengsel

Kjæresteparet som sto tiltalt for grovt bedrageri og omfattende identitetstyveri, er begge dømt til fengsel.

Bedrageritiltalt par

KJÆRESTEPAR: Paret i begynnelsen av 30-årene har bodd i utlandet over lengre tid. De sto tiltalt for bedrageri og ID-tyveri.

  • Den 35 år gamle mannen er dømt til ett år og ni måneder i fengsel
  • Den 33 år gamle kvinnen er dømt til ett år og en måned
  • Begge funnet skyldig i flere forhold knyttet til identitetskrenkelser og bedrageri
  • Frifunnet for flere forhold knyttet til bedrageri

Paret erkjente flere av forholdene og dømmes til å betale om lag 140.000 kroner i erstatning.

Kjæresteparet i 30-årene sto tiltalt for ID-tyverier og bedrageri i en sak med 58 fornærmede. Da politiet ransaket leiligheten deres i 2016, fant de et stort antall dokumenter med navn og personnummer.

Dokumentene var alt fra henvisninger til fysioterapi, kjøpekontrakter, boliglån og sykemeldinger, til bilder av pass og bankkort. Det ble også funnet 22 sim-kort samt håndskrevne og stensilerte ark med opplysninger om fornærmede.

Airbnb-leiligheter

Paret benyttet seg av flere metoder for å få tak i personopplysninger, blant annet leide de leiligheter via Airbnb.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett leide paret flere Airbnb-leiligheter i Oslo. I leilighetene fant de navn og personnummer til 10–20 personer.

Opplysningene ble funnet på pass, bankkort, fakturaer, kjøpekontrakter, post, skriver Oslo tingrett. Paret tok bilder av det de fant eller notert opplysningene de kom over

Et sted skannet de dokumenter og lagret opplysningene på en minnepenn.

I sommer var NRK i kontakt med flere av de fornærmede i saken som bekreftet at de hadde leid ut leiligheten sin til paret via Airbnb.

Hege Bentzen og Sturla Bentzen Sand

BLE LURT: I 2015 ble Hege Bentzen utsatt for svindel da paret som nå er dømt, kjøpte flybilletter i hennes navn. Tre år senere oppdaget hun at paret hadde leid leiligheten til sønnen Sturla like før billettene ble bestilt.

Foto: Runa Victoria Engen / NRK

En av dem som ble lurt, skjønte først sammenhengen etter å ha sett Dagsrevyen,

– Etter at jeg så saken på NRK og så at dette kunne være koblet til Airbnb-leiligheter, kom jeg på at sønnen min hadde leid ut leiligheten sin via Airbnb for noen år siden, sa Hege Bentzen til NRK i juni.

Narkotikaproblemer

Paret skal også ha skaffet seg identiteter på flere ulike måter, og retten har funnet den 35 år gamle mannen skyldig i 52 identitetskrenkelser, tolv grove bedragerier og elleve forsøk på dette.

Den 33 år gamle kvinnen er funnet skyldig i ett tilfelle av identitetskrenkelse, to bedragerier og 10 bedrageriforsøk, skriver tingretten.

I dommen beskrives et langt og omfattende samarbeid om de kriminelle forholdene. Begge har slitt med rusproblemer, og 35-åringen er funnet skyldig i fire brudd på narkotikalovgivningen.

Han blir i Oslo tingrett dømt til ett år og ni måneder i fengsel, mens kvinnen dømmes til ett år og en måned.

Anker trolig dommen

Mannens forsvarer, Torgeir Tønsager Falkum fra advokatfirmaet Storrvik, sier til NRK at han er fornøyd med at tingretten frifinner hans klient for 26 av punktene i tiltalen.

– Men han vil nok anke dommen fordi den er litt strengere enn forventet.

Falkum begrunner anken med at dommen er strengere enn tilsvarende rettspraksis, og at han tilsto forholdene på et tidlig tidspunkt.

– Politiet har vært tydelig på at dette har vært en krevende sak å etterforske, og at hans tilståelse har vært til stor hjelp. 20 prosent strafferabatt er mindre enn hva man kan forvente, sier Falkum.

Kvinnens forsvarer, Alexander Greaker, sier 33-åringen i likhet med samboeren er fornøyd med at hun ble frikjent for flere av bedrageriene.

– Likevel er vi uenig i noe av det tingretten har kommet til. Vi vurderer å anke skyldspørsmålet.

– Vi kommer også til å anke straffeutmålingen fordi det ikke er riktig type straffereaksjon for henne.

Befant seg i utlandet

Rettssaken mot paret ble utsatt to ganger fordi politiet ikke klarte å komme i kontakt med de tiltalte.

NRK kjenner til at de tiltalte bodde i utlandet en periode etter å ha blitt sluppet fri fra varetekt, og at oppholdt seg i flere ulike byer i Europa mens politiet har forsøkte å gjøre dem kjent med tiltalen.

NRK har omtalt saken en rekke ganger i høst og i arbeidet med saken kom NRK over informasjon, som peker i retning av at paret kan være involvert i bedrageriforsøk mot Dagens Næringsliv (DN).

Avisen bekreftet at de har hatt paret i kikkerten, og at de hadde vært i kontakt med politiet angående saken. Forholdet var ikke en del av tiltalen mot paret.

AKTUELT NÅ