Hopp til innhold

Advarte politiet i 2010 om frikort for hasjsalg

Allerede i 2010 ble politiet forelagt påstander om at Gjermund Cappelen hadde frikort for hasjinnførsel fra personer i politiet. Samme mann har nå påstått at det var polititoppen Eirik Jensen som hjalp ham med dette.

 Ein av dei som vart dømd i ei stor narkotikasak på 90 -talet kjem no med nye påstandar om den korrupsjonssikta politimannen Eirik Jensen og den narkotikasikta investoren Gjermund Cappelen. Han seier han alt i 2010 gav politiet opplysningar om at det pågikk eit kritikkverdig samarbeid mellom politmannen og investoren.

SNAKKER: Gunnar Evertsen var hovedmannen i en stor narkosak i 1993, og trekker nå linjene langt tilbake for både den narkosiktede og Eirik Jensen.

Påstandene kom fram i et spesielt møte mellom politifolk og noen av de mest sentrale personene i en av 1990-tallets største narkotikasaker – flydroppsaken.

Det er i dette møtet fra flere år tilbake at påstandene kom fram om en avtale mellom politiet og mannen som har vært omtalt som investor og nå påstår han har samarbeidet med polititoppen Eirik Jensen om korrupsjon og omfattende innførsel av hasj til Norge.

Gjermund Cappelen

INVESTOR OG NARKOSIKTET: Gjermund Cappelen, tidligere kjent som Gjermund Thorud, ble i Eirik Jensen saken kjent som en investor som var narkosiktet.

Foto: Privat

Påstanden om at Gjermund Cappelen hadde en avtale med politiet kom fra Gunnar Evertsen.

– Jeg fortalte også alt om dette i 2010, den 7. januar 2010, samtidig med andre vitner som står frem og forteller likelydende historier, sier Evertsen nå til NRK.

NRK har opplysninger fra flere kilder om at møtet fant sted og at det var politietterforskere til stede.

Møtet skal dog opprinnelig ha kommet i stand for å ta opp forhold i en annen sak.

I møtet skal påstandene ha kommet fram om et slags «frikort» for Gjermund Cappelen fra personer i Oslo-politiet, og at det skulle være i bytte mot gjenytelser.

Evertsen som er en av flere som fremsatte påstandene er flere ganger straffedømt for ulike narkotikaforbrytelser, og har vært villig til å møte NRK i Skien fengsel hvor han nå soner en dom.

– Jeg har visst om dette i alle år. Jeg har visst om det i tjue år, og det er ikke bare jeg som har visst det, sier Gunnar Evertsen til NRK.

En av årsakene til at han nå snakker om Cappelen er at han mener politiet brukte mannen som provokatør for å få både Evertsen og andre tatt og dømt i den såkalte flydroppsaken fra 1993.

Dagsrevyens sak om flydroppsaken i oktober 1993

ARKIV: Se videobildene politiet filmet av selve flydroppet av amfetamin i 1993 i denne Dagsrevy-reportasjen fra den gangen.

Påstander om provokatør i «flydroppsaken»

Gunnar Evertsen ble selv dømt til 15 års fengsel i 1994. Bakgrunnen var en omfattende opprulling av narkotikainnførsel med småfly fra Nederland.

Politiet hadde i lengre tid vært på sporet av gruppen som innførte narkotika til Norge på denne måten.

19. oktober 1993 stod et stort antall politifolk klare da et småfly droppet en pakke over Olstadtjern utenfor Lillesand på Sørlandet. Politiet filmet droppet og pågrep så to personer som hentet pakken inneholdende 13 kg amfetamin.

Olstadtjern ved Lillesand

DROPPET I TJERN: Her ved Olstadtjern utenfor Lillesand plukket to personer opp 13 kg amfetamin mens de ble nøye iakttatt av politi. Like etter ble de pågrepet i det som senere ble kjent som flydroppsaken.

Foto: NRK

I 20 år har derimot hovedmannen Gunnar Evertsen og andre som var involvert ment at de ble lurt i en ulovlig felle av politiet – og at mannen som nå er sentral i Eirik Jensen-saken var involvert.

– Hans rolle var beviselig å selge oss narkotika, sier Evertsen i dag.

Eirik Jensen jobbet også i 1993 i Oslo-politiet, og deltok i opprullingen og etterforskningen av narkotikainnførselen som i media ble kjent som flydroppsaken.

Evertsen hevder at Gjermund Cappelen, som den gang het Gjermund Thorud, kom hjem til ham sammen med en kamerat av ham med tilbud om å kjøpe amfetamin – og at han allerede den gangen samarbeidet med politiet.

– Hva slags funksjon mener du han hadde da?
– Hans funksjon var provokatør. That's it, sier Evertsen.

– Men hvorfor skal folk tro deg?
– Tror du virkelig at jeg hadde turt å gå så høyt ut hvis det jeg sier ikke hadde bein å gå på. Hvorfor skulle jeg lyve? Jeg er ikke politiet, jeg trenger ikke lyve, svarer Evertsen.

Anmeldelse kort tid før narko- og Eirik Jensen-sak sprakk

Den narkotikadømte har over lang tid kjempet for å få fram påstandene om bruk av provokasjon i flydroppsaken.

Til NRK hevder han å ha vært i kontakt med en lang rekke instanser om problematikken.

  • 2010, januar: snakket med politiet om provokatør-påstandene og at Cappelen skal ha fått drive med hasj
  • 2013, mai: anmeldte politiet til Spesialenheten for bruk av provokasjonsmetoder
  • 2013, oktober: anmeldte Gjermund Cappelen for å ha solgt ham hasj og vært provokatør (sendt til Riksadvokaten og Oslo-politiet)
  • 2013, oktober: sendte inn begjæring om å få tatt opp saken på nytt til Gjenopptakelseskommisjonen
  • 2013, november: Riksadvokaten sendte anmeldelsen av Cappelen videre til Oslo-politiet med påtegning fra en statsadvokat

Både anmeldelsen og ønsket om gjenopptakelse kom bare måneder før narkotikasaken i Bærum med Gjermund Cappelen begynte å rulle, og der Eirik Jensen til slutt ble involvert.

Gjenopptakelseskommisjonen har nå saken til vurdering, opplyser de til Aftenposten.

Etter at de begynte å se på saken fikk Evertsen en forsvarer som skal bistå rundt saken.

Forsvarer Bjørn Haugen opplyser til NRK at de mener det ble brukt ulovlige metoder fra politiet der Gjermund Cappelen opererte som politiprovokatør.

– Han har siden relativt kort tid etter domfellelsen vært av den oppfatning at politiet brukte en provokatør. Provokasjon slik det skal ha vært gjort i denne saken er ikke lovlig i Norge. Man kan ikke domfelles hvis politiet har fått en til å gjøre straffbare handlinger, sier Haugen som representerer Evertsen i gjenopptakelsesspørsmålet.

– Ransaking ledet av Eirik Jensen

Gunnar Evertsen og hans advokat knytter også Eirik Jensen til det de mener kan ha vært ulovlige politimetoder i flydroppsaken i 1993. Jensen var knyttet til saken, og de mener han også da hadde kontakt med 47-åringen som nå er narkotikasiktet.

Eirik Jensen

ETTERFORSKER: Eirik Jensen er nå siktet for grov korrupsjon. For 20 år siden var han en av hovedetterforskerne i flydroppsaken.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Hvilken rolle mener dere Eirik Jensen hadde i flydroppsaken?
– Eirik Jensen var etterforsker i saken, og det var han som ledet blant annet ransakingen hjemme hos min klient etter pågripelsen, svarer advokat Haugen.

Familiemedlemmer av Gunnar Evertsen hevder å ha sett Gjermund Cappelen hjemme hos førstnevnte før de reiste til Nederland der store mengder amfetamin skiftet hender, og som til slutt endte med pågripelsene i flydroppsaken.

Deretter skal plutselig den påståtte provokatøren ha dukket opp da politiet ransaket Evertsens hjem etter pågripelsen i oktober 1993.

– Ifølge ransakingsrapporten var Eirik Jensen leder for ransakingen hjemme hos min klient, sier Bjørn Haugen til NRK.

NRK er også kjent med at Jensen står oppført som ansvarlig etterforsker på papirer som knyttes til ransakingen.

– Vi vet ikke hvorfor han var med på denne ransakingen, men det som kommer frem nå i media om politimannen og denne personen gir jo visse linjer for å forstå spillet mellom dem, sier Haugen.

Han og klienten Gunnar Evertsen håper nå at en mulig gjenopptakelse av saken til den narkodømte vil kunne kaste lys over hva som skjedde den gangen i 1993, og eventuelle koblinger helt fram til mulig korrupsjon i våre dager.

Oslo-politiet: – Må vente på Spesialenhetens etterforskning

Hans Sverre Sjøvold

AVVENTER: Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo sier de må vente på Spesialenheten, og at han håper de kan klargjøre om det er hold i alle påstandene.

Foto: Henrik Myhr Nielsen / NRK

Konfrontert med opplysninger om at politiet allerede i 2010 fikk høre om et forhold mellom Gjermund Cappelen og navngitte politifolk avviser politimester i Oslo Hans Sverre Sjøvold å ha blitt informert om noe slikt.

– Det er helt ukjent for meg, sier politimesteren til NRK.

– Det blir påstått at Oslo-politiet ga Cappelen frikort til å innføre hasj, hva sier dere til det?
– Det blir vanskelig å kommentere, sier politimester Sjøvold og virker tydelig oppgitt over alle påstandene som kommer i saken.

Politimesteren forteller at det er en vanskelig situasjon for politidistriktet når høytstående medarbeider etterforskes for grov korrupsjon, men at de bare må avvente flere svar.

– Jeg kan ikke forholde meg til alle påstander som kommer, men må forholde meg til en etterforskning. Etterforskningen gjennomføres av Spesialenheten og de må da undersøke hva som er substansen i denne saken, sier politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, og understreker at han ikke kan si så mye mer på nåværende tidspunkt.

Jensens advokat: – Helt uforstående til dette

Forsvarer Jens-Ove Hagen og Helle Kristin Gulseth fra Spesialenheten

GAMMEL SAK: Forsvarer for Eirik Jensen, Jens-Ove Hagen, kan ikke kommentere alle detaljer fra en sak fra 1993, men sier at han og klienten stiller seg helt uforstående til påstander om frikort for Cappelens hasjvirksomhet.

Foto: Simon Solheim / NRK

Konfrontert med påstandene om at Jensen kan ha brukt Cappelen som provokatør, og at han i ettertid skal ha fått «frikort» for å innføre hasj reagerer advokaten til Eirik Jensen sterkt.

– Min klient stiller seg totalt uforstående til at han skulle hatt noen befatning med noe sånt. Hvis noen er i nærheten av å tro at Oslo politidistrikt opererer på den måten, vil jeg si at fantasien er i ferd med å løpe helt løpsk, sier forsvarer Jens-Ove Hagen til NRK.

Forsvareren understreker at han ikke sitter på detaljinformasjon om en 20 år gammel sak, og at han derfor ikke kan svare i detalj på alle påstander.

– Brukte Jensen Cappelen som provokatør?
– Det har jeg ingen kommentar til, sier Hagen.

Han har fortalt tidligere at Eirik Jensen forklarer at han har hatt kontakt med Cappelen, men at dette var en del av jobben hans som politimann innen organisert kriminalitet.

– De har hatt forhold gjennom mange år, han er en av flere hundre som tjenestemannen har pleiet kontakt med under utøvelsen av sitt yrke, og han har til tider hjulpet investoren sosialt når han har vært langt nede og hatt vanskeligheter, sier Hagen.

Advokaten til Gjermund Cappelen benekter at klienten hans var provokatør i flydroppsaken.

– Han vil likevel forklare seg om alt han vet knyttet til flydroppsaken til Spesialenheten, sier Benedict de Vibe til NRK.

AKTUELT NÅ