Hopp til innhold

–Fosterfamilier kan tjene millioner

Familier som tar imot fosterbarn, kan tjene millioner på offentlige tilskudd.

Fosterfamilie

Elisabeth Strengen Gundersen er selv fostermor og forteller at det kan være penger å tjene på det.

Foto: Peter von Tangen-Jordan / NRK

Mangelen på fosterforeldre gjør nemlig at staten nå lokker med lønninger langt over det normale, en utgiftsøkning som er tung å bære for kommunebudsjettene.

– Kommunene sitter igjen med regningen

– Staten sier til fosterforeldrene og at de må gå til kommunene og kreve mer penger, og mange kommuner forteller at fosterforeldrene gjør nettopp det. Så kommunene sitter igjen med regningen for at staten prater opp prisen, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS.

En rapport utført for KS viser at idealismen er på vei ut, og at det har blitt lukerativt for noen å bli fosterforeldre.

– Det fungerer slik at du har ett fosterbarn "til prisen for ett". Har du to, får du dobbelt så mye, og har du tre, får du tre ganger så mye og så videre, sier fostermor Elisabeth Strengen Gundersen.

– Da nærmer du deg en million. Hvis vi sier 300.000 ganger tre, har du i alle fall 900.000 kroner.

Prislapp på en million kroner

Det koster det offentlige rundt en million kroner årlig å ha et barn i fosterhjem. Mye av det, er lønn til fosterforeldrene.

– Det er helt opplagt at staten ikke makter å gjøre jobben. Det statlige byråkratiet eser ut. Vi ønsker å overføre langt flere ressurser til kommunene, slik at de kan settes i stand til å gjøre denne jobben, sier Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre.

– Vi ønsker også å slippe til Kirkens Bymisjon og Røde Kors i arbeidet med å rekruttere og følge opp fosterfamilier.

Lysbakken: Dette stemmer ikke med virkeligheten

Barneminister Audun Lysbakken avviser at det skal være slik at det er mulig å spekulære i å tilby omsorg og være fosterforeldre.

– Sånn er det heller ikke. Virkeligheten til norske fosterforeldre er overhohodet ikke slik, sier Lysbakken.

– Jeg har gått gjennom dette og har funnet ett tilfelle fra 2008, der vi hadde en godtgjørelse til fosterforeldre i statlig regi på 1,6 millioner kroner. Det var en søskenplassering med fire søsken.

Den normale godtgjørelsen er ifølge Lysbakken fra litt over 300.000 kroner til litt over 400.000 kroner.

– I de statlige fosterhjemmene krever vi også at den ene av foreldrene skal gjøre dette som en heltidsjobb, så det er absolutt ikke lukerativt.

Det som er den store driveren bak økte utgifter til barnevernet i norske kommuner, er at det blir langt flere barn som trenger hjelp. Det er klart at det koster mer penger. Det er jeg opptatt av å gjøre noe med og skaffe økte midler til at kommunene kan styrke sin barnevernstjeneste, sier Lysbakken.

AKTUELT NÅ