Hopp til innhold

«Alle» er like mye borte fra jobb

Leder, akademiker, renholder eller håndverker? Det egenmeldte sykefraværet vårt er like høyt, viser fersk undersøkelse.

Arve Hansen

Akademiker Arve Hansen er overrasket over hans yrkesgruppe ikke tar færre egenmeldingsdager enn dem med mer fysisk krevende yrker.

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Nærbilde av Arnstein Mykletun

Det som kommer frem i undersøkelsen overrasker seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Arnstein Mykletun.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Funnene kan tyde på at forskjellen mellom de ulike gruppene i liten grad har å gjøre med motivasjon for å gå på jobb, men at det antagelig dreier seg om helse, sier professor Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo.

Han står bak undersøkelsen om korttidsfraværet og har kommet frem til at det er svært liten forskjell i korttidsfraværet i ulike yrkesgrupper. Gjennomgangen tar utgangspunkt i sykefravær på under en uke.

Samtidig kommer det frem i undersøkelsen at de i yrker med lav utdanning har fire ganger så stort langtidsfravær som dem med høyere utdanning.

Hør radiosaken:

Folk med lang universitetsutdanning er like ofte borte frå jobben som sjåførar og hjelpepleiarar. Det viser ein stor gjennomgang av korttidsfråveret blant norske arbeidstakarar.

– Overraskende

Resultatene overrasker seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Arnstein Mykletun.

– Mange tror at sjefer eller dem i akademiske yrker har større mulighet til å jobbe hjemmefra når man er i litt dårlig form, og at de sånn sett har mindre korttidsfravær.

– Men denne studien viser det motsatte, nemlig at det er omtrent helt likt korttidssykefravær mellom de ulike gruppene, sier Mykletun.

Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo

Arne Mastekaasa ved Universitetet i Oslo står bak undersøkelsen om korttidsfraværet. Undersøkelsen viser at det er liten sammenheng mellom yrke og hvor ofte man tar i bruk egenmelding.

Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Han har tidligere ledet regjeringens ekspertgruppe om sykefravær.

– Lettere å gå på jobb med mindre fysisk arbeid

Akademiker Arve Hansen trodde hans egen yrkesgruppe hadde lavere korttidsfravær enn andre yrkesgrupper.

– Vi har en såpass lite krevende fysisk jobb at det er lettere for oss å klare å jobbe selv om vi er syke, enn veldig mange andre yrker, sier han.

Han tror at trivsel i jobben får sykefraværet ned blant akademikerne.

– Jeg tror også at det er lavt fordi vi har en såpass fleksibel jobb, sier han.

Se tallene fra undersøkelsen her:

Småbarnsmødre ikke mer borte

Det er lett å tenke seg at det er lettere å bli smittet av forkjølelse og omgangssyke når man har små barn, noe som burde hatt en innvirkning på korttidsfraværet. Men også dette avkrefter studien:

– Det er ingen sammenheng mellom om du har barn, alderen på dine barn og hvor mye korttidssykefravær man tar ut. Det er oppsiktsvekkende, sier ekspert på sykefravær, Arnstein Mykletun.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger