Hopp til innhold

Høyre om De Grønne-budsjettet: – Urealistisk og ikke gjennomførbart

– Verdens dyreste klimatiltak, sier Nikolai Astrup (H) om Miljøpartiet De Grønne sitt alternative budsjett. – Vi gjør det alle sier de vil ha, men ikke tør å satse på, svarer Rasmus Hansson (MDG).

Politisk kvarter tar for seg MDG sitt alternative statsbudsjett

– Hvis vi her i dette landet innbiller oss at vi skal gjøre noe som ligner på et grønt skifte og flytte oss inn et nytt samfunn, som vi er nødt til å flytte oss inn i, så må vi faktisk tørre å satse, sier Rasmus Hansson om det alternativet budsjettet til Miljøpartiet De Grønne.

Han har fått kritikk for å være for høytsvevende i ambisjonene, som blant annet innebærer:

  • Øke satsingen på forskning for grønn omstilling med 500 millioner
  • Gjennomføre grønne avgiftsendringer på til sammen 30 milliarder.
  • Redusere skatt for lav inntekt, øke for høy og for formue. Samlet ta inn 9 milliarder.
  • Styrke Klima- og Miljødepartementets budsjett med til sammen 3,3 milliarder.

De Grønne øker skattetrykket med 38 milliarder fra regjeringens budsjett. Til sammenligning økte Arbeiderpartiet skattetrykket med 10 milliarder ved å reversere skattenivået til 2013-nivå.

Rasmus Hansson

SATSER: Rasmus Hansson mener vi må tørre å satse ordentlig på et bærekraftig næringsliv.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Vi skal først og fremst skattlegge miljøfiendtlig forbruk og miljøfiendtlige varer. Vi tar også noe mer skatt fra de høyeste inntektsgruppene, mens vi letter skatten på de laveste inntektene, sier Rasmus Hansson

– Urealistisk

Budsjettet inneholder også en skatteøkning på 17 milliarder for oljesektoren, for å sikre et raskest mulig skifte til et grønt næringsliv. Det får miljøpolitisk talsmann i Høyre, Nikolai Astrup, til å se svart.

– Da får vi ikke en langsiktig omstilling av petroleumsøkonomien. Det blir å trekke ut pluggen over natten og det blir full stans i investeringer på norsk sokkel, sier Astrup.

  • Se debatten i Politisk kvarter øverst i saken!

Han mener Hansson og De Grønne vil bygge ned oljesektoren i morgen, i håp om å bygge opp et grønt næringsliv på sikt. Astrup mener derimot at veien å gå er en gradvis omstilling, med et teknologiskifte som gjør at vi kan finne konkurransedyktige alternativer.

– Urealistisk og ikke gjennomførbart. Det er det beste vi kan si om dette budsjettet.

– Omstillingen må jo begynne. Vi gjør det de andre sier de vil ha, men ikke tør å satse på, svarer Hansson

Nikolai Astrup

– IKKE GJENNOMFØRBART: Nikolai Astrup mener det alternativet budsjettet til Miljøpartiet De Grønne ikke holder vann.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Vi bruker 10 milliarder på helt spesifikke tiltak for å løfte frem et nytt grønt næringsliv, nettopp fordi det tar tid. Dette er virkemidler som er fullt ut gjennomførbare innenfor en bærekraftig utvikling og en fornuftig norsk økonomi og langt innenfor det den norske økonomien kan tåle. Det fører ikke til avskruing av olja i morgen, men at vi lar være å investere i ny oljevirksomhet, som er akkurat det vi må holde opp med.

På venstre eller høyre side?

De Grønne har tatt et grønt standpunkt i den politiske verden, der de verken vil helle mot den rød eller blå siden. Heller ikke med dette budsjettet, med 38 milliarder i økte skatter, mener Hansson at de trer inn på sosialdemokratisk side.

– Hvis man bare ser med ett øye, så ser man høye skatter, men åpner man også det andre øyet så kan man se at vi gjør det samme som Tysklands blå konservative statsminister gjør. Vi henter inn skattepenger og investerer pengene i et nytt norsk privat næringsliv, hvor det er staten som stiller risikokapital og staten som gir støtte til ny næringsutvkling, sier Hansson.

– Det er høyrepolitikk så god som noe, bare mye mer avansert og djerv høyrepolitikk enn Høyre selv tør å føre.

Men det overbeviser ikke Astrup. De grønne er i hvert fall ikke en mulig samarbeidspartner for Astrup og Høyre.

– Absolutt ikke. Med dette budsjettet så plasserer Rasmus Hansson seg langt til venstre i norsk politikk, med skatteøkninger poå 38 milliarder og en rasering av landets viktigste næring nærmest over natten.

MDGs alternative budsjett (Ekstern lenke)

AKTUELT NÅ