Hopp til innhold

– Trump gjør det vanskelig for psykisk syke å stå fram

Bipolare Stig Mass Andersen mener at verdens mektigste person, Donald Trump, bruker en retorikk som gjør psykisk syke redde for å være åpne. – Veldig uheldig, sier også psykolog Peder Kjøs.

Stig Mass Andersen

Trump bruker en retorikk som kan gjøre det vanskelig for psykisk syke å stå fram, mener «bipolar superstar», Stig Mass Andersen.

Foto: Privat

Stig Mass Andersen, også kjent under navnet «Bipolar Superstar», er forfatter og musiker. Gjennom foredrag, konserter og innlegg i sosiale medier har han arbeidet for åpenhet rundt psykisk helse.

I et Facebook-innlegg skriver Mass Andersen at han er redd Trump tar livet av flere enn de som døde i massakrene, og henviser til at det årlig dør 800 000 i verden som følge av selvmord.

– Når Trump nå skylder på psykisk sykdom, så er jeg redd for at retorikken hans fører til taushet og stigmatisering som tar livet av flere enn de som døde i massakrene, sier han til NRK.

Knyttet masseskytingene til mental sykdom

Det har vært 250 masseskytinger i USA så langt i år, i gjennomsnitt mer enn en per dag.

Etter massakrene i El Paso, der 20 mennesker ble skutt og drept, og i Dayton, hvor ni mennesker ble drept, uttalte Trump at mentale lidelser var grunnen til at hendelsene fant sted. Han beskrev gjerningsmennene som «veldig, veldig alvorlig syke».

Donald Trump

BEKYMRET: Donald Trump påpeker at psykisk helse er et stort problem i USA. Han knytter mental sykdom til masseskytingene i El Paso og Dayton.

Mass Andersen mener at retoriken Trump bruker kan gjøre at færre velger å snakke åpent om psykisk sykdom, også her i Norge.

– Det er lett som hvit mann å bli redd for å la folk få vite at man er psykisk syk, fordi denne typen retorikk brukes.

Han fortsetter:

– Stigmatisering er ikke bare farlig. Det er dødsfarlig. Det finnes ingen link mellom mentale lidelser og vold innen forskning. Følgelig heller ikke massakrer. Da er det ille at verdens mektigste mann driver med feilinformering.

Bidrar til å skape fordommer

Mass Andersen får støtte av psykolog Peder Kjøs, som påpeker at det å knytte mentale lidelser til masseskytinger, er veldig uheldig.

– I tillegg til at det er saklig sett feil, bidrar det også til å skape fordommer mot psykisk sykdom, sier han.

Peder Kjøs, Therese og Alexander

IKKE LA TANKER GRO ALENE: 99, 9 prosent av alle fantasier og tanker er ufarlige, sier psykolog Peder Kjøs. Det viktigste er å snakke med noen om disse.

Foto: Andris Søndrol Visda / Anti/NRK

Kjøs påpeker videre at det ikke bare er destruktive tanker som det er viktig å snakke med noen om, men at det også er viktig å føle at man kan åpne seg opp og fortelle noen om fantastier og tanker man kanskje selv føler er «unormale».

En slik åpenhet er ikke direkte knyttet til psykisk sykdom, da slike tanker er noe «alle» har. Problemet, påpeker Kjøs, er når det oppstår et vakuum hvor enkelte mennesker ikke tør å åpne seg i frykt for å bli sett på som annerledes eller neste skoleskyter.

– 99,9 prosent av alle fantasier er ufarlige, og det viktigste er å snakke med noen om det, sier Kjøs.

Få mannlige rollemodeller

Selv kjenner Mass Andersen på en avmakt ovenfor jobben han og andre som er åpne offentlig om psykisk sykdom forsøker å gjøre. Han er redd dette blir satt tilbake av Trumps retorikk.

– Psykisk helse-feltet, i hvert fall i Norge, er sterkt kvinnedominert. Det blir få mannlige rollemodeller. Og dermed færre å se til når man skal velge å være åpen. Dette er enda en grunn til at det er skadelig når stigmatiseringen rettes mot psykisk syke menn.

– Forenklet og unøyaktig

Studier viser at kun 20 og 25 prosent av gjerningsmennene i skytemassakre i USA har vært diagnostisert med psykisk sykdom.

I etterkant av Trumps uttalelser fordømte ledende foreninger av psykiatere og psykologer måten han knyttet mentale lidelser til psykisk sykdom. De pekte snarere på et definerende kjennetegn ved det amerikanske livet: enkel tilgang til våpen.

– Å skylde på psykiske lidelser for våpenvold i landet vårt er forenklet og unøyaktig og strider mot vitenskapelig bevis som er tilgjengelig, påpekte Arthur C Evans Jr, administrerende direktør i American Psychological Association til The Guardian.

Tal på våpen per person - Sett frå USA
Foto: Javier Zarracina / VOX

Peder Kjøs er enig. Skytemassakrene i USA handler mye om tilgjengelighet av våpen, tror han.

Kjøs mener likevel at man skal være forsiktig med å knytte selvmord direkte til hatretorikken Trump bruker. Selvmord er komplisert og sammensatt og det er derfor vanskelig å peke på konkret skyld, sier Kjøs.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger