Hopp til innhold

– Titusener ulovlig i Norge – frykter flere bransjer ødelegges av svart arbeid

Det store antallet mennesker i Norge uten lovlig opphold er med på å true næringsgrunnlaget for norske bedrifter i flere bransjer – og problemet er økende, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Mennesker i Norge uten lovlig opphold er med på å true næringsgrunnlaget for norske bedrifter i flere bransjer- og problemet er økende. Det sier skattedirektøren.

MERKER PRESSET: Malerbransjen er blant dem som merker at det blir stadig vanligere med svart arbeid.

– Det vi ser når vi har kontroller er at mange av de vi tar i forbindelse med svart arbeid, heller ikke har oppholdstillatelse, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Fordi de er her ulovlig, har de ingen rettigheter. Dermed blir de en sårbar gruppe som lett kan utnyttes, sier skattedirektøren.

– Vi ser grove tilfeller av sosial dumping. En aksjon nylig viste at bygg og anleggsarbeidere tjente ned i 23 kroner i timen, sier Holte.

Vet ikke hvor mange

Hans Christian Holte, skattedirektør

MYE GROVT: Skattedirektør Hans Christian Holte sier de har opplevd anleggsarbeidere som har tjent 23 kroner i timen.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Nøyaktig hvor mange som oppholder seg ulovlig i landet er det ingen som vet, men en rapport laget på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet av Oxford Research, anslår at det de siste årene har vært et sted mellom 18.100 og 56.000 mennesker uten lovlig opphold i Norge.

Spriket er et uttrykk for den store usikkerheten som råder, men etter samtaler med politi og humanitære organisasjoner tror forskerne at det riktigste anslaget ligger nærmere det laveste anslaget, 18.100. De fleste med ulovlig opphold er trolig asylsøkere med avslag.

Både politi og skattedirektoratet ser at denne gruppen nå i økende grad utnyttes i svart arbeid innenfor flere bransjer.

– Det er noen bransjer som er mer utsatt. De typiske er bygg og anlegg, bilpleie og bilvask, og servernigsbransjen. Dette er bransjer der de seriøse er plaget av svart arbeid, og står i fare for å bli utkonkorrurert, sier Holte.

Også politiet ser varslene. I Kripos sin rapport om den organiserte kriminaliteten i Norge i 2015, står det om arbeidskriminalitet:

«I enkelte bransjer er det avdekket at store entreprenørselskap, gjerne uvitende, har underentreprenører som benytter seg av ulovlig arbeidskraft. Dette bidrar til å utkonkurrere seriøse aktører og har en konkurransevridende effekt i disfavør av virksomheter med ambisjoner om å drive lovlig.»

Gitt opp å levere anbud

Malerbransjen er en av bransjene som er i ferd med å ødelegges av svart arbeid, mener Byggenæringens Landsforening.

Det bør være kjent i Norge at dette er et problem, og det er mye nordmenn kan gjøre. Hvis vi skal vaske bilen og får en urimelig lav pris da bør det ringe noen bjeller. Bruk bank, ikke kontanter. Sørg for å få kvittering. Med så enkle grep kan du og jeg gjøre mye i kampen mot svart økonomi.

Skattedirektør Øyvind Holte / Skattedirektør Hans Christian Holte

Ole Andreas Klaveness har drevet som malermester i 35 år, i Oslo.

– Det er klart vi er frustrerte og oppgitte, sier malermesteren til NRK, og fortsetter:

Ole Andreas Klaveness har drevet som malermester i 35 år

FRUSTRERT: Ole Andreas Klaveness har drevet som malermester i 35 år, og sier de ofte konfronteres med at de er for dyre.

Foto: NRK

– Vi blir ofte konfrontert med at vi er for dyre. For en måned siden leverte jeg inn et anbud. Da fikk vite at jeg var 30–40 prosent for dyr. Boretttslagslederen hadde fått et tilbud som lå mye lavere. Den eneste måten å kunne gjøre en jobb så billig, er hvis du har ansatte som får meget lav lønn sier Klaveness.


– Vi har lovregulert minstelønn for faglærte, 187 kroner timen. Deretter kommer sosiale omkostninger, så vi må ut med minimum 250 kroner timen. Så møter jeg formenn i borettslag som sier de betaler 150 kroner i timen. Da kan ikke vi konkurrere sier han oppgitt.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger