Riksrevisjonen: Liggetiden bør kortes ned

Flere norske sykehus bør skrive ut pasientene fortere enn det de gjør i dag, mener Riksrevisjonen. En ny rapport slår fast at sykehusene kan bli mer effektive.

Sykehuspasient får mat av pleier

LIGGER FOR LENGE: Ifølge Riksrevisjonen blir mange norske pasienter liggende for lenge på sykehus.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Riksrevisjonen har undersøkt om det er mulig å gjøre pasientbehandlingen ved norske sykehus mer effektiv. I en rapport som ble publisert torsdag konkluderer de med at svaret er ja:

  • Mange sykehus kan redusere antall liggedøgn.
  • Sykehus med kortere liggetid har like gode resultater når det gjelder pasientbehandling som de med lengre liggetid.
  • Operasjonsstuene er den største flaskehalsen. Dersom kapasiteten økes, blir helsekøene kortere.

Riksrevisjonen bygger sine konklusjoner på liggetid, reinnleggelser og dødelighet for fire ulike behandlingsformer for årene 2009 til 2014.

Tre døgn på ett sykehus, elleve på et annet

I dag er det store forskjeller fra sykehus til sykehus.

Jørgen Kosmo

BEDRE STYRING: – Frigjort kapasitet kunne vært brukt til behandling av flere pasienter, sier Jørgen Kosmo.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Gjennomsnittlig liggetid for innsetting av hofteproteser varierer fra tre til elleve dager, mens liggetiden er sju til elleve dager for operasjon av tykktarmskreft. For operasjon av hoftebrudd varierer den gjennomsnittlige liggetiden fra fem til ti dager, mens operasjon av korsbånd varierer fra null til fire dager.

Ifølge Riksrevisjonen kan samfunnet spare store ressurser dersom liggetiden ved alle sykehus blir like kort som de med det laveste gjennomsnittet.

I alt kan antall liggedøgn bli redusert med over 30.000 døgn hvert år for de fire behandlingsformene, anslår rapporten.

– Mange sykehus kan øke effektiviteten ved å lære av andre, skriver riksrevisor Jørgen Kosmo i en pressemelding.

– Rammer ikke kvalitet

Jo kortere liggetid, jo flere pasienter kan sykehusene behandle, påpeker Kosmo.

Riksrevisjonens gjennomgang viser at kortere liggetid ikke har noen innvirkning på kvaliteten i behandlingen den enkelte pasient får.

«Det er ikke flere pasienter som blir reinnlagt eller dør etter operasjon i sykehus som har kortere liggetid», heter det i rapporten.

– Pasientene har også et like godt funksjonsnivå ett år etter operasjonen. Reduksjon i liggetid har altså ikke gått på bekostning av behandlings-kvaliteten, konstaterer Kosmo.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger