Hopp til innhold

– Politiet ga gratis røyk fra beslag til innsatte

I Asker og Bærum politidistrikt skal det ha vært praksis for å ta røyk fra beslag i straffesaker og dele ut til arrestanter. – Dette er ikke lovlig håndtering av beslag og må umiddelbart opphøre, skrev politimester i en mail til fem av lederne i distriktet.

Bærum politistasjon med konstituert politimester Astrid Borge innfeldt

DELTE UT RØYK TIL INNSATTE: Fungerende politimester i Asker og Bærum politidistrikt Astrid Borge (innfelt) bekrefter til NRK at det er blitt sendt ut mail med presisering om at tjenestemenn ikke må dele ut sigaretter som er tatt fra beslagsmateriale, til innsatte. Hun er ikke kjent med at dette skal ha vært praksis i distriktet, men kan likevel ikke utelukke at det har forekommet.

NRK kjenner til at det skal ha blitt delt ut gratis røyk til innsatte i arresten på Bærum politistasjon. Praksisen er fra høyeste hold i Asker og Bærum politidistrikt blitt omtalt som «rutine i distriktet». Sigarettene skal ha blitt tatt fra beslag gjort i forbindelse med straffesaker.

Utdelingen av røyk var tema i en mail som ble sendt ut i månedsskiftet november-desember i fjor. Her uttrykkes det bekymring og frykt over praksisen:

«Jeg håper dere forstår at distriktets håndtering av de nevnte sakene er meget alvorlig og at det er viktig med en umiddelbar oppfølging fra dere alle! Vi ønsker ikke anmeldelser mot våre tjenestemenn eller distriktet som foretak på grunn av slike forhold!».

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

Fem ledere fikk varselmail

Rundskriv fra Politidirektoratet 2010/007

ULOVLIG: I rundskrivet fra Politidirektoratet fra 2010, om behandling av beslag, går det frem at politiet må handle etter gjeldende instrukser og retningslinjer.

Konstituert politimester ved Asker og Bærum politidistrikt, Astrid Borge, bekrefter NRKs opplysninger. Hun forteller også at det var den forrige politimesteren, Ingrid Wirum, som sendte ut mailen, og ville ha slutt på praksisen.

– Jeg kjenner ikke til at dette skal ha forekommet og vi har klare rutiner på hvordan beslag i straffesaker skal håndteres. I distriktet har vi en person på fulltid som har beslag som sitt hovedansvarsmåte. I tillegg har en person beslag som en del av sitt ansvarsområde, sier Borge til NRK.

Les også: Beslagpraksis politiet på Sunnmøre

Les også: Sjokkavsløringer om forhold ved Sunnmøre Politidistrikt

Les også: Beslag av amfetamin eksploderte i 2013

Borge forteller også at det var fem mottakere av den opprinnelige mailen som ble sendt. De sitter alle i ledergruppen i politidistriktet. Mottakerne skal ha vært administrasjonssjef Siri Carlsen Græsli, sjef for Bærum politistasjon Per Christian Ottesen, påtaleansvarlig Stine Benedicte Karlsen og kriminalsjef Nina Bjørlo. Astrid Borge var i kraft av å være stasjonssjef ved Asker politistasjon også en av mottakerne av mailen.

I ettertid skal også mailen ha blitt videresendt til enkelte ansatte, får NRK opplyst. Det går også frem at utdeling av sigaretter til innsatte må opphøre med øyeblikkelig virkning.

«Jeg har videre blitt gjort oppmerksom på at distriktet har som rutine at beslaglagte sigaretter leveres ut til innsatte i arresten. Dette er ikke lovlig håndtering av beslag og må umiddelbart opphøre. Det må videre sørges for korrekte rutiner for destruering! Retts og påtale må også her sjekke intern beslagsinstruks er i overensstemmelse med regelverket og videre sørge for nødvendig opplæring».

– Ukjent med praksis

Per Christian Ottesen, stasjonssjef Bærum politistasjon

NEKTER FOR PRAKSIS: Stasjonssjef ved Bærum politistasjon Per Christian Ottesen benekter å ha kjennskap til at tjenestemenn tar beslag-røyk og deler ut til innsatte i arresten.

Leder ved Bærum politistasjon Per Christian Ottesen, sier han ikke kjenner til at utdeling av røyk til innsatte er noe som forkommer nå.

– Hvis du snakker om midten av 80-tallet, så stemmer det, men det er ikke noe jeg kjenner til skal ha skjedd i nyere tid. Jeg kan heller ikke huske at dette har vært noe tema. Vi har et vanntett system, og et strammere regime enn noen gang. Vi har tydelige rutiner på hvordan beslag skal håndteres, sier stasjonssjefen til NRK.

Etter at vi gjorde ham oppmerksom på at vi kjenner til mailen, sier han følgende:

– Det kan hende at det har vært snakk om at noen kan ha gjort det, men jeg er tydelig på at slik praksis ikke skal forekomme. Det er dessuten ulovlig. Vi har strengt regime på føring og kontroll av beslag.

Når NRK tar kontakt med Wirum og konfronterer henne med våre opplysninger, bekrefter hun at hun har sendt ut en varselmail.

– Jeg kan bekrefte at jeg høsten 2013, av en av mellomlederne i politidistriktet, ble gjort oppmerksom på denne praksisen, som jeg mener er ulovlig. Jeg fant det derfor nødvendig å sende en skriftlig melding til sentrale ledere i distriktet hvor jeg ba om at praksisen umiddelbart måtte opphøre. Samtidig anmodet jeg om at distriktets interne instrukser ble gjennomgått for å sikre at disse var i samsvar med gjeldende regelverk og føringer på området.

Politidirektoratet: – Politiets ansvar

Ingrid Wirum, da hun var politimester i Asker og Bærum politidistrikt

SENDTE MAIL: «Vi ønsker ikke anmeldelser mot våre tjenestemenn eller distriktet som foretak på grunn av slike forhold!», skrev daværende politimester Ingrid Wirum i en mail til sine ledere i fjor høst.

Wirum ønsker ikke å svare på ytterligere spørsmål i saken, og henviser til fungerende politimester Borge for kommentarer.

I et rundskriv fra Politidirektoratet til alle landets politimestere i 2010 kommer det tydelig frem i andre avsnitt at politiet må følge gjeldende regler og rutiner for oppbevaring av beslag. I rundskrivet heter det blant annet:

«Politiets ansvar innebærer at regler og rutiner følges og at det rapporteres på en slik måte at påtalemyndigheten kan kontrollere hvorvidt dette har skjedd. Ansvarlig etterforsker har ansvar for beslaget og for at det fortløpende blir avklart hva som skal gjøres med beslaget og at dette blir effektuert etter beslutning fra påtaleansvarlig i saken. Påtalemyndigheten har plikt til å kontrollere at rutinene følges».

Her kan du lese hele rundskrivet fra Politidirektoratet 2010/007.

Borge, som går tilbake til jobben som stasjonssjef for Asker politistasjon når ny politimester er på plass, kan ikke avvise at praksisen med å dele ut røyk har forekommet, selv om hun ikke kjenner til det selv.

Les også: Årets nest største øl-beslag

Les også: Hadde 70 flasker brennevin i leiligheten

– Ikke ukultur

– Jeg kan ikke garantere hundre prosent at det ikke har skjedd, men den påstanden som kommer er ukjent for meg. Jeg har ikke forhørt meg med konkrete tjenestemenn, med aktuelle driftsenhetsledere, og derigjennom også seksjonsledere. Det normale i vår organisasjon er at beskjeder gir nedover linjen, sier Borge.

NRK har tidligere omtalt at Asker og Bærum politidistrikt har hatt slett håndtering av beslag av alkohol. Ottesen mener ikke det er en ukultur for behandling av beslag i distriktet eller ved hans politistasjon.

– Jeg oppfatter det ikke som en ukultur. Vi har en veldig streng beslagsinstruks på hvordan beslag skal håndteres. Vi jobber med å ha full kontroll på beslag i henhold til denne instruksen, sier Ottesen.

Han ønsker fremdeles ikke å kommentere håndteringen av alkoholbeslag.

Politidirektoratet har ikke vært tilgjengelig for å kommentere denne saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger