Hopp til innhold

Sjokkavsløringer om forhold ved Sunnmøre Politidistrikt

Utdeling av beslaglagte sigaretter, politifolk som forsynte seg med sykler etter hittegodsauksjoner, beslag som fløt fritt over hele politihuset, og en stilltiende aksept om at en kan forsyne seg fra politiets søppelcontainere.

Garasje politi

I denne garasjen ved Sunnmøre politidistrikt hentet den tiltalte ut en PC fra en palle med søppel.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Dette er noen av avsløringene den tiltalte politimannen har kommet med i Sunnmøre tingrett.

Politimannen står tiltalt for tyveri av en PC`fra en søppelcontainer i politiets garasje. I retten i dag avslørte han en ukultur som har pågått i flere år ved politidistriktet.

Avsløringene i Sunnmøre tingrett vitner om et politidistrikt uten noen form for kontroll på beslag som gjøres i straffesaker.

Henta røyk fra beslag

–Av og til har vi hatt store beslag av sigaretter. Jeg var med på et slikt beslag for to- tre år siden. Det ble beslaglagt 950 liter øl, 200 liter vodka og ca. 200 kartonger med sigaretter. Dette beslaget stod i garasjen i flere uker før vi slo ut brennevinet. Ølbeslaget ble sendt til Bingsa for destruksjon, mens halvparten av sigarettene ble kjørt til forbrenningsanlegget på Grautneset, forklarte politimannen,

Den andre halvparten ca., 100 kartonger med sigaretter ble tatt med inn på beslagsrommet, og lagt i en kasse.

–Vi kaller denne røyken for fangerøyk. Jeg vet at røyken ble delt ut til folk på etterforskningsavdelingen. Nesten alle hadde slike pakker på sine kontor. De ble blant annet tilbudt til folk som var inne til avhør. Det ble også tatt med sigaretter til arresten. Når der var tomt, gikk vi inn på beslagsrommet og hente rmer røyk som ble lagt i arresten. Det var aldri snakk om at dette skulle føres i noen protokoll. Dette har pågått i mange år, og alle har vært kjent med det, sa politimannen.

Flatskjerm på vidvanke

Politimannen fortalte også om en 50-tommers flatskjerm som ble beslaglagt. Flere av kollegaene gikk og hang over den i lang tid. Denne flatskjermen ble hentet og montert på et rom på politihuset, hvor den var i bruk i flere måneder før den ble solgt på hittegodsauksjonen, forklarte politimannen.

Erling Flisnes

Erling Flisnes forsvarer den tiltalte politimannen.

Foto: Odd Kristian Dahle / NRK

-Det var konstant kaos på beslagsrommet, forteller han videre.

Politimannen fortalte også om et skap utenfor beslagsrommet, der polititjenestemenn som ikke hadde tilgang til rommet kunne benytte.

Forsvarer Erling Flisnes gikk til kraftig angrep på måten Sunnmøre politidistrikt håndterer beslag på. Han beskrev mangel på rutiner og en kultur der en nærmest fritt kunne forsyne seg fra beslag.

-Rettssaken mot politimannen avslører en ukultur ved Sunnmøre politidistrikt. Politifolk forsynte seg med både sigaretter fra beslagsrommet og sykler fra hittegodsavdelingen, sa Flisnes.

Sykler delt ut

– Det er mange ansatte ved Sunnmøre politidistrikt som har en sykkel stående i garasjen som har stått igjen etter en hittegodsauksjon, fortalte den tiltale i retten.

Den tiltalte politimannen forklarer seg mandag formiddag i Sunnmøre tingrett. Han forteller om en ukultur ved politikammeret som omfatter uryddig håndtering av beslag, og politifolk som får lov til å forsyne seg fra hittegodslageret.

LES OGSÅ:

Mye lagret i garasjen på stasjonen

– Det har vært lagret en del datautstyr i garasjen på politistasjonen. Det var mange som gikk å kikket på datautstyret som låg der. På en parole ved politistasjonen ble det en morgen sagt at vi bare kunne ta det som låg der, forklarte den tiltalte politimannen i retten.

– Ved politistasjonen har det vært slik i alle år, at ting som skal kastes har vi fått lov å ta. Vi har ikke gått å spurt i hvert enkelt tilfelle. Vi har blitt fortalt at når alternativet er at det havner på Bingsa (avfallsplass), så kunne vi ta dette, fortalte politimannen.

LES OGSÅ:

Kaos på beslagsrommet

I retten forklarte den erfarne politimannen om kaotisk håndtering av beslag. Ifølge han har en annen politibetjent i årevis levert avviksmeldinger på måten beslagene ble håndtert på. Vi har hatt så liten plass at beslag har stått i gangene på den enes sida, og søppel på den andre siden.

Garasjen har vært brukt til å oppbevare beslag. Ofte forsvant lappene fra beslaga, slik at folk etter hvert ikke visste hvor dette kom fra, fortalte politimannen.

--Det var konstant kaos på beslagsrommet, forteller politimannen.

Han fortalte også om et skap utenfor beslagsrommet, der polititjenestemenn som ikke hadde tilgang til rommet kunne benytte.

Datamaskinen beslaglagt i sedelighetssak


Politimannen forklarte seg også i detalj om den omtalte datamaskinen har er tiltalt for å ha stjålet.

-Datamaskinen stod på en euro-palle med karmer på i garasja, og skulle kastes. Jeg tok med PCèn hjem, men klarte ikke å få den til å fungere. De som kjenner meg vet at jeg ikke er særlig datakyndig. Derfor ba jeg om hjelp fra en kjenning som jeg visste kunne mye om data, forklarte politimannen.

Vedkommende ble senere siktet for drapet på Sigrid Giskegjerde Sjetne. Datamaskinen bøle funnet hjemme hos han i samband med ransaking.
-Jeg og faren til (……) har vært kompiser i mange år. Jeg Det hadde vært mye problemer mellom faren og sønnen, og dette medførte at jeg ofte stakk ut til sønnen for å snakke med han. Jeg har tatt meg litt av han, gitt han røyk, mat og penger når han har hatt det vanskelig. Da han informerte meg om hva han hadde funnet på PCèn ba jeg om at jeg straks måtte få den igjen, forklarte politimannen.

Men dette rakk vi ikke politimannen før vedkommende ble siktet i Sigrid-saken.

Politidistriktet fikk kritikk

Spesialenheten for politisaker

Rettssaken mot politimannen startet i dag. Anita Rundsveen og Guro Kleppe fra Spesialenheten fører saken for påtalemyndighetene.

Foto: Øyvind Johan Heggstad / NRK

Spesialenheten etterforsket hele politidistriktet Aktor Guro Kleppe fortalte i retten at de har etterforsket måten beslagene ble behandlet på.

-Etterforskningen mot politimannen ga grunn til samtidig etterforskning mot politidistriktet Den viste at reglene for gjennomføring av reglene for destruksjon ikke ble gjennomført. Det var ikke god nok opplæring i beslagshåndtering og dette ble ikke fulgt opp i daglige arbeid, sa Kleppe

Likevel mener Spesialenheten at ingen enkeltpersoner kan lastes for dårlige rutiner.

-Det som foregikk var kvalifisert klanderverdig, men vi fant det ikke hensiktsmessig med foretaksstraff, sa Kleppe.

Saken mot politidistriktet og politimesteren ble henlagt.