NRK Meny
Normal

– Norge risikerer å vekke en sovende bjørn

Dersom Norge velger å innskrenke adgangen til Svalbard etter den russiske visestatsministerens omstridte mellomlanding, vil det provosere flere enn russerne, mener ekspert.

Gågata i Longyearbyen har utsikt til Hjortfjellet

Norges utspill om å begrense enkeltpersoners adgang til Svalbard kan provosere frem konflikter med andre land som nå ligger i dvale. Helt siden 1929 har det vært ganske så fritt frem for borgere av traktatlandene å oppholde seg på Svalbard.

Foto: Kjersti Strømmen / NRK

– Det er å skru til en konfliktskrue, og kan skjerpe et konfliktklima som Norge ikke ønsker i det arktiske området og på Svalbard, sier professor Willy Østreng, om at utenriksminister Børge Brende truer med å endre forskriftene for å hindre uønskede personer adgang til Svalbard.

Det var på lørdag at den russiske visestatsministeren, Dmitrij Rogozin, provoserte Norge ved å mellomlande i Longyearbyen uanmeldt.

– Vil provosere flere

Østreng mener at å innskrenke adgangen til Svalbard vil provosere flere enn russerne, som siden 1929 har hatt en utvidet tolkning av likebehandlingsprinsippet.

– Russerne og alle andre traktatparters borgere har hatt anledning til å komme ganske fritt til Svalbard. Og hvis man begynner å redusere den muligheten på bakgrunn av den aktuelle situasjonen, så er det rimelig å forvente reaksjoner både fra Russland og fra andre stater, sier Willy Østreng.

Direktør Willy Østreng

Willy Østreng mener Norge skrur til en konfliktskrue dersom adgangen til Svalbard innskrenkes for borgere av traktatlandene. Østreng er president i Norges vitenskapsakademi for polarforskning.

Foto: Falch, Knut / Scanpix

Han viser til artikkel 3 i Svalbardtraktaten og det såkalte «likebehandlingsprinsippet» som gir lik rett til «adgang og opphold, uten hensyn til grunn eller formål,» til borgere av alle land som har underskrevet Svalbardtraktaten.

– De har samme fortolkningsmulighet av Svalbardtraktaten som Norge. Hvis de mener at deres interesser, er truet av den norske fortolkningen, så har man skapt grunnlag for en konflikt, sier Østreng, som er president i Norges vitenskapsakademi for polarforskning.

– Vekker en sovende bjørn

Han mener at Norge risikerer å vekke en sovende bjørn i konflikten om økonomisk sone og sokkelen rundt Svalbard.

Norge står ganske alene i synet på at den norske kontinentalsokkelen strekker seg til Svalbard og at havområdene rundt øygruppen derfor tilhører oss.

Andre mener at Svalbard har sin egen sokkel, noe som betyr at alle traktatlandene har lik adgang til ressursene der.

Norge risikerer altså hardere fronter på dette området, dersom adgangen til Svalbard innskjerpes.

– I tråd med traktaten

Utenriksdepartementet mener at en ny forskrift ikke vil utfordre traktaten.

– I likhet med annen norsk lovgivning som gjelder på Svalbard, vil endringer i regelverket skje i tråd med Norges folkerettslige forpliktelser, herunder Svalbardtraktaten, sier talsperson Frode Andersen.

Han hevder at det ikke hersker uenighet om sokkelen.

– Norge har full suverenitet på Svalbard. Som kyststat har Norge suverene rettigheter på sokkelen utenfor alle deler av norsk territorium. Dette følger av havretten og er ikke omstridt, sier Andersen.

Balansegang

Østreng mener at Norge må praktisere suvereniteten over Svalbard «sterkt, konsekvent og forutsigelig», for å unngå kaos.

Men Norge har allerede reagert ved å kalle den russiske ambassadøren inn på teppet.

– For å balansere disse interessene mot hverandre, så kunne man kanskje ha gitt seg selv noe mer tid til å se på utviklingen før man tok neste skritt i innskjerpingen av norsk suverenitet på Svalbard, sier Østreng.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger