Hopp til innhold

– Må bli bedre for å beholde velferdsstaten

Det holder ikke å være middels gode hvis velferdsstaten skal opprettholdes i fremtiden. Kraftige omstillinger må til, mener professor Jørn Rattsø.

Siv Jensen mottar rapport om produktivitet

Finansminister Siv Jensen fikk tirsdag en rapport om Norges utfordringer i å bli mer produktive fra en offentlig oppnevnt kommisjon. – Rapporten har blitt litt tjukk, men innholdet er også litt tjukt, sa utvalgsleder Jørn Rattsø ved overleveringen.

Foto: NRK

Norge trenger nye vekstmotorer når oljenæringen i fremtiden bidrar mindre til velferden.

Vi må omstille oss, og bygge fremtiden på kompetanse og teknologi.

Det er noen av hovedpunktene i den 538 siders tykke boken av en rapport som utvalgsleder og NTNU-professor Jørn Rattsø tirsdag overrakte til finansminister Siv Jensen.

Det som er særnorsk er at oljenæringen ikke lenger vil være vekstmotor. Motoren hoster, og må erstattes med andre vekstmotorer, sier Rattsø.

Han har ledet en regjeringsoppnevnt kommisjon, som i ett år har jobbet med å legge frem rapporten «Produktivitet - grunnlaget for vekst og velferd».

I flere internasjonale undersøkelser kommer Norge ut midt på treet sammenlignet med OECD-landene. Det gjelder blant annet:

  • Innovasjon
  • Nyetableringer
  • Utdanning
  • Forskning.

– Stagnerer uten omstilling

Rattsø sier til NRK.no at det trolig ikke er mulig å opprettholde velferdsstaten uten at vi omstiller oss til en ny virkelighet uten oljemotoren.

– Vi må erstatte oljenæringen med andre næringer som tjener valuta, og det krever omstilling. Hvis vi sitter stille, vil inntektsnivået stagnere, sier han.

Utvalget peker på at det er stort behov for omstillinger og reformer, både i offentlig og privat sektor.

I offentlig sektor peker utvalget på at det er for mange mål og gode intensjoner. Spesielt mener utvalget det er store produktivitetsgevinster å hente på å effektivisere

  • skolefritidsordningen
  • kommunal pleie og omsorg
  • kommunal administrasjon
  • grunnskolen

– Kan bruke skattebetalernes penger smartere

Finansminister Siv Jensen sier til NRK.no at pengene over statsbudsjettet kan brukes på en bedre måte.

– Vi skal ha gode velferdsordninger også i fremtiden, men jeg tror at alle ser at vi kan gjøre ting på en litt smartere måte, og få litt mer igjen for hver krone vi bruker, sier Jensen.

Hun viser til at rapporten peker på at det er mulig å effektivisere offentlig sektor i betydelig grad.

– Det handler ikke bare om å få ned pengebruken, men om å bruke pengene riktig. Vi må se på om vi har organisert oss rett, sier finansministeren.

Jensen peker på at ny teknologi blant annet gjør at det er mindre behov for å oppsøke offentlige kontorer enn for 15-20 år siden.

AKTUELT NÅ