Hopp til innhold

Nå skal Siv Jensen få mer ut av norske investeringer

Siv Jensen mottar i dag rapporten som peker på hvor viktige samfunnsinvesteringer ikke fungerer godt nok.

DIREKTE:Siv Jensen mottar i dag kl 11 Produktivitetskommisjonens rapport av kommisjonens leder Jørn Rattsø

Se pressekonferansen kl. 11.00 der Finansminister Siv Jensen mottar produktivitetskommisjonens rapport.

I ett år har produktivitetskommisjonen forsøkt å finne ut av hvordan Norge skal bli mer lønnsomt. Rapporten de legger fram ser spesielt på organisering, kommunesektoren og alternative måter å øke produktiviteten av samfunnskritiske investeringer på.

Det var finansminister Siv Jensen som satte ned utvalget i fjor. Kl. 11.00 i dag overrekkes produktivitetskommisjonens rapport til Jensen.

Dårlig på utdanning

Der Norge har størst forbedringspotensial dreier seg om store offentlige investeringer, sier utvalgsleder Jørn Rattsø.

En konklusjon er at norsk utdanning ikke er god nok, og hvis Norge skal bli bedre her, må skolene bli mer produktive.

– Det er kunnskap som er nøkkelen. Og hvis vi skal ha høye inntekter i framtiden, trenger vi et bedre utdanningssystem. Norske skoleelever viser dårlige ferdigheter i internasjonal sammenheng, sier Rattsø.

Særlig syntes kommisjonen det er bekymringsverdig at norske elever viser lave ferdigheter i basisfag. Og at mange hopper av i skolene og i utdanningen.

– Ikke lønnsomt for samfunnet

Nå må det ses på hvordan utdanningssystemet organiseres og ledes, mener Rattsø. Et annet tema som må ses på er helsesektoren.

– Her investerer vi mye i forhold til andre land. Men gjerne i prosjekter som er lite produktive og der kostnadene stiger underveis. Også andre investeringer kjennetegnes av store driftskostnader. Om vi velger de rette prosjektene og rett utforming er et viktig spørsmål, sier Rattsø.

Også på samferdsel er det store prosjekter som trekkes fram som lite samfunnsøkonomisk lønnsomme.

– Svenskene er mye flinkere til å satse på lønnsomme utbygginger. I Norge er en vei som brukes lite mye mindre lønnsom enn en vei som brukes mye, sier Rattsø.

AKTUELT NÅ