Hopp til innhold

– Legger ikke opp til at IS-krigere skal miste statsborgerskapet

Bare dersom personer har dobbelt statsborgerskap, kan de fratas sitt norske statsborgerskap, mener jussprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg. Hun har utredet hvilke vilkår som bør kreves for at noen skal kunne miste statusen som nordmann.

IS-krigere masjerer i Syria

Ifølge PST har mellom 70 og 80 personer reist fra Norge for å slutte seg til terrorgruppen IS i Irak eller Syria. Å frata fremmedkrigere statsborgerskapet har vært en politisk diskusjon siden de første opplysningene om norske Syria-krigere.

Foto: Uncredited / Ap

I høst fikk Høgberg i oppgave av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp) å utrede reglene for tap av statsborgerskap for folk som har tjenestegjort i fremmede militære styrker, eller som har skadet rikets interesser.

Høgberg, professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, legger frem sine konklusjoner og anbefalinger i dag.

– I min utredning legger jeg ikke opp til at IS-krigere som sådan kan miste statsborgerskapet. Vedkommende må ha begått dokumenterte krigsforbrytelser og samtidig ha dobbelt statsborgerskap, sier Høgberg til Aftenposten.

Krav om dobbelt statsborgerskap

Ifølge avisen peker Høgberg på flere vilkår for at noen skal kunne miste statusen som nordmann:

  • Det er et absolutt krav at vedkommende også har et annet statsborgerskap. Ifølge internasjonale konvensjoner kan en ikke gjøre folk statsløse.
  • Vedkommende må ha begått alvorlige forbrytelser og ha blitt dømt for dem i en norsk rett. Blant forbrytelsene er terror, folkemord, krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.
  • Personen må ha relativt svak tilknytning til Norge.

Høgberg foreslår at det må være opp til domstolene å vurdere hva som er «svak tilknytning til Norge».

Forfatter og journalist Lars Akerhaug sier til Aftenposten at enkelte av Syria-farerne kan bli rammet av et nytt lovforslag, dersom Høgbergs kriterier blir stående.

– Det avhenger av hvilket nivå domstolene legger seg på når det gjelder tilknytning til Norge, men jeg tror det er enkelte av Syria-farerne som vil kunne rammes. En del av disse har åpenbart en sterk tilknytning til Norge, og mange har kun norsk statsborgerskap. Men det er også en del som har dobbelt statsborgerskap, sier Akerhaug.

I dag har rundt 40 prosent av dem som får innvilget norsk statsborgerskap, dobbelt statsborgerskap.

«Tiltak mot radikalisering»

Bakgrunnen for utredningen er blant annet det økte antallet norske statsborgere som reiser til utlandet for å tjenestegjøre i fremmede militære styrker. Det økende antallet Syria-krigere gjorde temaet spesielt aktuelt.

I høst omtalte Horne utredningsplanene som et mulig forebyggende tiltak mot radikalisering og terror. Hun viste til andre land som har innført regler om tap av statsborgerskap.

– Det gjelder for eksempel Danmark, Nederland og Storbritannia. Vi vil utrede om dette nå også bør innføres i Norge, sa hun.

AKTUELT NÅ