– Jernbaneverket misoppfattet

En misforståelse mellom Cargonets ansatte og Jernbaneverkets sentral for Alnabru gjorde at bremsene til de vognene ble åpnet. Cargonets egen sikkerhetssjef mener de ikke var pålagt å gjenta beskjedene for å unngå misforståelser.

Cargonet møter i retten etter Sjursøya

Cargonet før rettsaken startet med forsvarere Morten Hugo Berger (f.v.) og Per Magne Strandborg. Fra Cargonets ledelse møtte sikkerhetssjef Terje Sandhalla og administrerende direktør Are Kjensli (t.h.).

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Togulykke ved Sjursøya i Oslo

Godsvognene endte sin ferd på Sjursøya hvor de knuste ekspedisjonsbygningen og tok tre liv.

Foto: Anders Brekke / NRK

Den 24. mars i fjor begynte 16 tomme godsvogner fra selskapet Cargonet å trille fra Alnabru. Ferden endte på Oslo havns område på Sjursøya der de tok tre liv og skadet fire personer.

Bakgrunnen for ulykken var at bremsene i sporene på godsterminalen som skulle holde vognene ble skrudd av, og sporet ble gjort klart for å flytte vognene ut fra det sikre området.

Statens havarikommisjon har pekt på at en misforståelse mellom Cargonets ansatte som jobbet ute på sporet, og sentralen til Jernbaneverket førte til at sentralen koblet fra bremsene. Sentralen trodde at Cargonet skulle flytte vognene. Cargonets ansatte ville ikke flytte vognene, men bare lokomotivet en helt annen vei.

Havarikommisjonen har pekt på mangelen på gjentakelse av beskjeder over radiosambandet. Noe de har ment var et brudd på gjeldende regler.

Les også: Uklarhet utløsende faktor
Les også: Havarikommisjonen peker på feilprioriteringer

I rettsaken mot Cargonet som er tiltalt for å ikke ha tiltrekkelige sikkerhetsbarrierer som kunne stoppet vognene, og dermed ha ansvar for hvordan vognene forårsaket tre dødsfall og alvorlige skader hos flere personer.

En av disse barrierene kunne ha vært gjentakelse av beskjedene over radiosambandet for å minske faren for misforståeler.

Sporbremser på godsterminalen Alnabru

Det var disse bremsene i skinnene ved godsterminalen på Alnabru som ble åpnet da sentralen trodde vognene skulle flyttes.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Men Cargonets egen sikkerhetssjef fortalte i retten i dag at de ikke mener at selskapet var pålagt slike gjentakelser for den typen beskjeder som ble gitt den fatale dagen.

– Det var ikke krav om gjentakelser

I Oslo tingrett vitner i dag Cargonets egen sikkerhetssjef Terje Sandhalla om selskapets sikkerhetssystemer og hva som ble gjort før ulykken.

Han mener de ikke var pålagt å gjenta beskjedene for å unngå misforståelser etter lovverket.

– Vi mener ikke det var krevd med gjentakelser. Det er snakk om meldinger mellom de på sporet og de på sentralen som ikke krever gjentakelser, sa sikkerhetssjef Sandhalla fra vitneboksen.

Cargonets sikkerhetssjef peker på at slike meldinger som ble gitt på Alnabru jevnlig gis i hele jernbanesektoren uten at de blir gjentatt.

– Denne kommunikasjonen foregår utstrakt i jernbanen. Det foregår generelt sett ikke gjentakelser av slike meldinger, fortalte Sandhalla i Cargonet.

Selskapet mener dessuten at slike gjentakelser ikke er å regne som barrierer som skal telles med i arbeidet for å forbygge ulykker.

– Vi mener ikke at kommunikasjonen mellom sentralen og den Cargonet-ansatte var å regne som en barriere, sa Sandhalla.

– Cargonet har god sikkerhet

Sikkerhetssjefen i godstogselskapet gjorde det klart at selskapet hans har god sikkerhet og jobber godt med å opprettholde og forbedre dette kontinuerlig.

– Cargonet har et veldig godt og veletablert sikkerhetsstyringssystem for å ivareta sikkerheten, sa sikkerhetssjefen i Cargonet.

Han viste til flere risikoanalyser og tilsyn fra Statens jernbanetilsyn de siste årene og sa at tilbakemeldingene hadde vært gode, og der det hadde vært feil å påpeke hadde selskapet rettet opp i disse.

Samtidig pekte han på ansvaret til Jernbaneverket med å gjøre sin del av sikkerhetsarbeidet, og at de har ansvaret for infrastrukturen. Dermed kunne ulykken også skjedd hvis det var et annet togselskap som jobbet på Alnabru etter hans mening.

Cargonet-merket godsvogn står igjen etter ulykken på Sjursøya

Det var vogner fra Cargonet som forårsaket stor skade på Sjursøya i fjor, men selskapet mener det like godt kunne vært andre togselskaper som kunne blitt involvert.

Foto: Lien, Kyrre / Scanpix

– Det kunne vært et annet selskap som drev med skifting av gods på Alnabru da ulykken skjedde. Det er ikke bare Cargonet som utfører slikt arbeide der, sa Sandhalla.

– Misoppfatning ikke misforståelse

Cargonets sikkerhetssjef var klar på at de mener at beskjedene som ble gitt over radiosambandet var gode og klare, og at de ikke mener de har deltatt i skape noen misforståelse.

– Det var en misoppfattelse fra de ansatte på Jernbaneverkets sentral om hva som skulle gjøres. Den oppfattet at vognene skulle skyves ned ut på usikkert område. Det var det utløsende, det var en forventning av det var det som skulle foregå, sa Sandhalla.

Han understreket at kommunikasjonen var klar og tydelig fra Cargonets ansatte etter hans forståelse.

– Ufra det jeg har fått vite etter å ha snakket med våre ansatte var det en klar og tydelig kommunikasjon, og derfor bruker jeg begrepet misoppfattelse, sa Sandhalla.

Uansett ble bremsene åpnet sammen med sporvekselen, og katastrofen kunne skje. Resultatet var at tre mennesker døde og flere ble skadd.

Sandhalla mener at det var brudd på reglene fra Jernbaneverkets side som må ha ført til dette.

– Prosedyren kan ikke ha blitt fulgt, for da hadde det ikke trillet den veien det gjorde.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger