Hopp til innhold

– Umulig å bevise sammenhengen mellom likestilling og selvmord

– Det er umulig å bekrefte eller avkrefte om likestillingen har noen sammenheng med selvmord hos norske menn. Analysen blir for enkel, mener selvmordsforsker Lars Mehlum.

Lars Mehlum, NSSF

Lars Mehlum ved NSSF mener analysen fra Anders Barstad blir for snever, og mener det å binde selvmord hos menn med likestillingen i samfunnet, blir for tabloid.

Foto: Illustrasjon/Colourbox.com/NSSF

Det er vel empirisk umulig å bekrefte eller avkrefte en slik påstand, fordi vi har ingen samfunn å sammenligne med, der disse endringene ikke har funnet sted

Lars Mehlum, NSSF
Anders Barstad

SSB-forsker Anders Barstad mener det er en tydelig sammeneheng mellom samlivsbrudd og selvmord.

Foto: Studio Vest/SSB

Leder av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging, Lars Mehlum, tror det blir for snevert å sette likestillingen i sammenheng med norske menns selvmord.

Sosiolog Anders Barstad ved SSB har nylig gjennomgått 50 års selvmordsstatistikk i Norge. Han mener å se en klar sammenheng mellom likestilling og samlivsbrudd i Norge med selvmord hos menn.

– Det har skjedd enorme samfunnsendringer siden 70-tallet, som innebærer mer enn et likestillingsskifte. Det er interessant, men jeg synes analysen blir for enkel, sier Mehlum.

Skilsmisser og selvmord i Norge 1984-2004

Skilsmisser og selvmord i Norge 1984-2004

Foto: Grafikk: Anders Barstad/SSB/NRK

– Nyere data peker motsatt vei

Øystein Holter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo synes han ser en ganske motsatt utvikling enn den Barstad viser til.

– Det er klart at samlivsbrudd ofte virker negativt på livskvaliteten. Men nyere data viser at både menn og kvinner er mer fornøyd dersom samlivet oppleves som likestilt.

Han synes oppslaget preges av et stort spekulativt hopp fra brudd i dagliglivet til en stereotyp forestilling om kjønnskampen.

– Blant menn i 2007 var andelen med bra livskvalitet og andelen som var tilfreds med samlivet omtrent halvannen gang større blant de i likestilte samliv sammenlignet med de i et lite likestilt samliv. Og alt dette peker jo motsatt vei av det Barstad hevder.

Les mer fra undersøkelsen Likestilling og livskvalitet.

Det er ikke slik at det ikke kan være noe i dette i den gitte perioden, men at likestilling var en hovedårsak til selvmord har jeg liten tro på

Øystein Holter ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning

– Likestillingsnormen har indirekte bidratt

Barstads kurver for samlivsbrudd og selvmord blant menn stiger bratt fra slutten av 60–tallet til slutten av 80–tallet. Sosiologen ser samlivsbruddene og selvmordene i sammenheng med samfunnsutvikliingen i denne perioden.

– Likestillingsnormen har bidratt til at flere kvinner kan bryte ut av lite tilfredsstillende ekteskap, og dermed også indirekte bidratt til selvmord, sier Barstad.

Mehlum tror man skal være forsiktig med å trekke slike slutninger.

– Det er ikke så rart å peke på en av de viktigste endringene som skjedde på 70-tallet, men det er kanskje litt tabloid. Det er vel empirisk umulig å bekrefte eller avkrefte en slik påstand, fordi vi har ingen samfunn å sammenligne med, der disse endringene ikke har funnet sted.

– Sammenhengen opphører rundt 1987

Holter synes det fra grafen kan se ut til at den mulige sammenhengen opphører rundt 1987.

– Senere har selvmord blant menn gått ned, mens skilsmisser og separasjoner holder seg på et uendret nivå. Det er mulig at likestilling hadde noe med selvmord å gjøre i perioden 1970-1987, men det gjenstår å vise det.

Holter understreker at et statistisk sammenfall ikke nødvendigvis betyr at det finnes en reell sammenheng.

– Det er ikke slik at det ikke kan være noe i dette i den gitte perioden, men at likestilling var en hovedårsak til selvmord har jeg liten tro på.

– Frihet til å velge har sin pris

Det er ofte økonomiske, politiske, materielle og sosiale forandringer over kort tid som gjør mennesker mer sårbare for slike tanker. Det er ofte relasjonsvansker, men dette kan like gjene handle om brudd i gode vennskap, bånd mellom mennesker, det kan handle om dødsfall, geografisk avstand og mangel på støtte og nærhet. Alt henger sammen

Lars Mehlum, NSSF

Mehlum ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og –forebygging mener det er viktig å peke på store forhold i samfunnet.

– Jeg er ikke så ensidig opptatt av partnerforhold, men ustabiliteten i samfunnet, som i stor grad kan påvirke barn og unge mer enn voksne. Her er det ikke bare snakk om familiestrukturen, men friheten til å velge er større, og det har sin pris det også.

Han vil også stille spørsmål ved hvorfor kvinnene ønsker å bryte ut av forholdet.

– Mennene er selv en del av systemet, kan det ha noe med menns evne til å klare å beholde relasjonen?

Han understreker at relasjonsproblemer kan være en typisk utløser, men mener likevel det er mer sammensatt enn det som kommer fram av Barstads analyse.

– Det er ofte økonomiske, politiske, materielle og sosiale forandringer over kort tid som gjør mennesker mer sårbare for slike tanker. Det er ofte relasjonsvansker, men dette kan like gjerne handle om brudd i gode vennskap eller andre bånd mellom mennesker, det kan handle om dødsfall, geografisk avstand og mangel på støtte og nærhet. Alt henger sammen, sier Mehlum.

Les også: Overvekt av selvmordskandidater
Les mer: Mediene unngår ordet selvmord

AKTUELT NÅ