– Det skal mye til å bli fratatt statsborgerskap

UDI vurderer å frata flyktninger som lyver statsborgerskapet og utvise dem. – Dette har til nå blitt diskutert som et middel mot terrorister, sier folkerettsprofessor.

Professor Geir Ulfstein

Folkerettsprofessor Geir Ulfstein sier det skal mye til å bli fratatt statsborgerskapet.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Over hundre norsksomaliere kan bli kastet ut av landet fordi myndighetene mener at de har løyet om hvor de kommer fra. Deres barn født i Norge risikerer også utsendelse, kunne NRK fortelle i går.

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) og Redd Barna reagerer på at dette rammer barn, og Noas foreslår i stedet å straffe de som lyver med bøter eller inndraging av statsborgerskap.

Skal mye til å bli fratatt

Selv om det finnes åpning for å trekke tilbake statsborgerskap i statsborgerloven og den generelle forvaltningsretten, er det ikke nødvendigvis lett å få effektuert.

– Statsborgerskap er en rettighet man har fått, og det skal mye til for å bli fratatt en sånn rettighet, sier professor folkerett ved Universitetet i Oslo Geir Ulfstein til NRK.

Han kjenner ikke til eksempler hvor dette har skjedd i Norge.

– Men det har vært diskutert internasjonalt i forbindelse med terrorister om man skal frata dem statsborgerskapet, enten for å nekte dem å komme tilbake eller av andre årsaker, sier Ulfstein.

Norge dømt før

Ulfstein sier det kan være juridisk problematisk å ta fra noen statsborgerskapet for å utvise dem.

– I den europeiske menneskerettighetskonvensjonen står det at man ikke kan utvise personer som har statsborgerskap. Man kan heller ikke ta fra noen statsborgerskapet for å utvise dem, sier Ulfstein.

Han viser til at det også er en spesiell problemstilling når en uskyldig tredjepart, barna, er involvert.

– Jeg vil råde dem til å gå til domstolen. Norge har jo blitt dømt et par ganger tidligere for å ikke tillate barn å være i Norge og for å ha utvist barn ulovlig.

SISTE NYTT

Siste meldinger