Hopp til innhold

– Det lønner seg ikke å jobbe

De gode norske velferdsordningene gjør at folk utnytter systemet i stedet for å bli i arbeid, mener økonomi-professor.

Sosialkontor
Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– De norske stønadene er relativt sett for gode, sier Kjell Salvanes, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH) til nrk.no.

Dermed lar ikke Arbeiderpartiets visjoner om hele folket i arbeid og gode velferdsordninger seg kombinere, mener han.

– Mange på uførepensjon

Salvanes understreker at det må være et godt sikkerhetsnett og gode velferdsordninger og peker derfor på at det ikke betyr at stønadene må reduseres, men at det er for lite gunstig å jobbe.

– Det er relativt mange i Norge som tidligpensjonerer seg. Det er neppe fordi den norske befolkningen er sykere enn folk i andre land, men likevel blir mange tidlig uføre, sier Salvanes.

– Det tyder på at det er en del som utnytter systemet.

Tall fra OECD viser at Norge ligger i toppen når det gjelder omfanget av utbetaling av uførepensjon.

OECD-tabell om omfanget av uføreytelser
Foto: Faksimile OECD-rapport


– Utnytter systemet

Ifølge Nav var det ved utgangen av juni i år 294.843 personer som mottok uførepensjon. Tallet var nærmest identisk sammenlignet med samme tid i 2008.

Kjell Salvanes mener det må en holdningsendring til i befolkningen for å snu denne utviklingen.

– Nå virker det som om det er en del som vet at Norge er et rikt land med gode velferdsordninger, og vil utnytte det. Det er i alle fall lett å tenke den tanken. Da risikerer vi igjen en smitteeffekt ved at andre som jobber, tenker: «Jeg jobber og får ingenting igjen. Da kan like gjerne jeg gjøre det samme», sier han.

– Det skal være gode velferdsordninger, men jeg hører folk snakke om for eksempel sosialhjelp som om det var en rettighet, og det er det ikke, legger han til.

– 400.000 i sosialhjelp er en god årslønn

Sosialhjelp er ment å skulle være en midlertidig stønad.

Kjell Salvanes

Kjell Salvanes.

Foto: Eivind Senneset

Ifølge Nav må man før man kan få sosialhjelp «ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter».

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at totalt 109.349 personer mottok sosialhjelp i fjor.

Av dem var det 1096 personer som mottok mellom 200.000 og 400.000 kroner, og 21 personer fikk 400.000 kroner eller mer.

– Det er en god årslønn, påpeker Salvanes.

Til sammenligning ligger en bruttoårslønn i et lavtlønnsyrke på rundt 300.000 kroner.

– Vanskelig å forene Aps visjoner

For at Arbeiderpartiet skal lykkes med å få hele folket i arbeid, må de gjøre noe med arbeidslivet, mener Salvanes.

– Slik situasjonen og ordningene er nå, lar ikke Arbeiderpartiets kampsaker om hele folket i arbeid og gode velferdsordninger seg kombinere, slår han fast.

– Arbeidslinjen til Arbeiderpartiet må gjøres mer reell.

Regjeringen la i februar i år frem et lovforslag om ny alderspensjon i folketrygden. Det skulle gjøre at det skal lønne seg å arbeide.

– Men pensjonsreformen tar på langt nær dagens situasjon innover seg, mener Salvanes.

– Det må bli enda gunstigere å jobbe, og vi bør ha en enda bedre opptjening av pensjonsrettigheter jo lenger ut i arbeidsårene man kommer.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger