Hopp til innhold

– Brukte våpen én gang i fjor

– I Norge måtte politiet ta i bruk våpenet én gang i fjor, mens svenskene tok i bruk våpenet 76 ganger, sier Akhtar Chaudhry (SV), som mener Politiets Fellesforbund er på feil spor når de går inn for å bevæpne politiet.

Landsmøtet i Politiets Fellesforbund går inn for å bære våpen i tjeneste.

Nett-tv: I dag patruljerer politiet gatene uten synlig våpen. Reporter: Martin Fjørtoft.

For første gang har Politiets Fellesforbund fattet et vedtak om å gå inn for generell bevæpning av norsk politi.

Selv om innstillingen fra forbundsstyret var at norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet, svarte 71 av 124 delegater ja til generell bevæpning for det norske politiet.

– Nå skal jeg kjempe for flertallets beslutning. Gratulerer med vedtaket, jeg er klar til å kjempe for det, uttalte leder i Politiets Fellesforbund Arne Johannessen etter vedtaket ble kjent.

Norge, England og New Zealand

Norge er i dag et av få land i verden hvor politiet ikke er generelt bevæpnet.

– Norge, England og New Zealand er så vidt meg bekjent de eneste av sammenlignbare nasjoner som ikke er generelt bevæpnet, sier forbundssekretær i Politiets Fellesforbund Frank Haga til NRK.no.

I enkelte situasjoner kan politiet likevel få tillatelse av politimesteren til å bære våpen, men det er fortsatt politisk flertall for et ubevæpnet politi.

– Hvorfor har Politiets Fellesforbund endret oppfatning?

– Vanskelig å si noe bastant om årsaken, men jeg vil tro at den hverdagen politifolk møter i dag, oppleves annerledes enn tidligere, sier Haga.

Presser politikerne

Sigve Bolstad

Sigve Bolstad leder i Oslo politiforening og i forbundets bevæpningsutvalg

Foto: NRK

Vedtaket betyr at politiet legger press på at regjeringen skal endre lovverket.

– Strategien for å nå målet, blir et arbeid vi må ta fatt på i kommende landsmøteperiode. Da må også detaljene i et nytt bevæpningsregime nøye utredes, dette vedtaket er per dags dato av overordnet og prinsipiell art, sier Haga.

Lederen av Oslo Politiforening, Sigve Bolstad, tilhørte mindretallet i forbundsstyret som ønsket bevæpning. Han har valgt å lytte til de operative politifolkene, som sier det behov for et verktøy til i verktøykassa.

– Det er behov for et våpen for å løse oppgavene i forhold til publikums forventninger og egen sikkerhet, sier han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
– Trygt i Norge

Akhtar Chaudhry

Justispolitisk talsmann i SV Akhtar Chaudhry.

Foto: Siv Sandvik / NRK
Vidar Refvik

Assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Justispolitisk talsmann i SV Akhtar Chaudhry vil ikke være med på at bevæpning av norsk politi er fornuftig.

– Vi mener at det ikke er behov for å bære våpen i Norge. I fjor avfyrte norsk politi våpenet kun én eneste gang. Det betyr at det er ganske trygt i Norge, sier Chaudhry.

Han frykter at politiet vil ta i bruk våpen i langt oftere hvis det blir mer tilgjengelig.

– I Sverige hvor politiet bærer våpen, brukte de det 76 ganger i fjor, og jeg kan ikke si at Sverige er et mer utrygt land enn Norge, sier han.

Chaudhry mener også at flere tusen ekstra håndvåpen vil utgjøre en fare.

– Vi vet at hvor det er våpen tilgjengelig hjemme, vil det gå ut over kvinners trygghet.

– Vedtaket veier tungt

Assisterende politidirektør Vidar Refvik sier at vedtaket veier tungt, men han tror ikke det er en god ide at politiet skal bære våpen.

– Med de kunnskaper vi har i dag, bør ha et ubevæpnet politi, sier han og legger til at det er viktig å sikre tilgangen til våpen i situasjoner hvor det er behov for det.

– Det er også et verdispørsmål. Jeg tror det er viktig at politiet er ubevæpnet i forhold til den tilliten vi skal ha mellom politi og samfunn.

Blir en del av uniformen

Politiets nye pistol

Politiet går inn for at Heckler og Koch-pistolen skal bli en del av utstyret under operativ tjeneste.

Foto: Heckler & Koch

Hvis Politiets Fellesforbund får gjennomslag for vedtaket, vil det høyst sannsynlig bety at politiet vil bære enhåndsvåpen på kroppen i den daglige operative tjenesten.

– Generell bevæpning innebærer at skytevåpen blir er en del av utstyret som skal bæres under operativ tjeneste på lik linje med batong og pepperspray, sier forbundssekretær i Politiets Fellesforbund Frank Haga til NRK.no.

– Betyr det at uniformert politi alltid vil være bevæpnet – i 17. mai-toget, under idrettsarrangementer og i trafikken?

– Hvorvidt dette er nødvendig i 17. mai-toget, må gis en politifaglig vurdering som jeg ikke vil gi meg inn på. Men i de øvrige tilfellene som idrettsarrangementer, trafikktjeneste, og lignende, bærer tjenestemennene i dag batong og pepperspray, sier Haga.

Enhåndsvåpenet som politiet bruker, er i dag er pistolen Heckler og Koch 9 mm, men det finnes også andre varianter i spesialavdelingene.

– Det ligger ikke i vårt vedtak at tohåndsvåpen, for eksempel MP 5, skal være en del av den generelle bevæpningen, sier Haga.

Politiets Fellesforbund har diskutert en geografisk differensiering, men landet på at vedtaket skal gjelde for hele landet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger