– Barn i barnevernet må få klage på sms eller telefon

Landsforeningen for barnevernsbarn mener det er for vanskelig for barn i barnevernets omsorg å klage. – Det må et lavterskel klagetilbud til, sier styrelederen

Sandrina

– Jeg kjenner til flere ungdommer som ikke har hatt mulighet til å klage som har opplevd ting som er hårreisende fordi de synes det er så vanskelig å finne fram, sier Sandrina Elisabeth Sandell i Landsforeningen for barnevernsbarn.

Foto: Øystein Økter / NRK

– Det står ikke hvor jeg skal sende klagen eller hvem som kan hjelpe meg, sier styreleder i Landsforeningen for barnevernsbarn, Sandrina Elisabeth Sandell når hun viser fram nettsiden til Fylkesmannen.

Det er til Fylkesmannen barn som er i barnevernets omsorg og foresatte skal klage til hvis de mener oppfølgingen ikke er god nok. Sandell mener barn ikke har en reell klagemulighet fordi det er for vanskelig for barn å finne fram på nettsidene til Fylkesmennene.

– Det må et lavterskel klagetilbud til for barn, sier Sandell og nevner muligheten for å sende sms eller ringe fordi de fleste barn har tilgang på en mobiltelefon.

– Noen har faktisk vanskeligheter med å formulere seg skriftlig, og det må man hvis man skal sende en klage til Fylkesmannen, sier Sandell.

Hun sier det bør være en enkel måte for barn å ringe inn på.

– Jeg kjenner til flere ungdommer som har opplevd ting som er hårreisende, som ikke har hatt mulighet til å klage fordi de synes det er så vanskelig å finne fram, sier Sandell.

Antall klager doblet

2300 barn ble i fjor tatt ut av hjemmet og plassert i en barnevernsinstitusjon eller et fosterhjem, i følge tall fra Bufdir.

Fra 2009 til 2015 har antall klager fra barn og foresatte doblet seg, fra 377 klager til 663 klager.

Men Bufdir har ikke tall på hvor mange barn som klaget.

Ansatte på institusjoner har plikt til å hjelpe barn med å klage og sende inn klagen for dem.

Brudd på barns menneskerettigheter

Gro Hillestad Thune

Gro Hillestad Thune mener barn i barnevernets omsorg som ikke får klaget er forsvarsløse.

Foto: Ellen Omland / NRK

– Vernet for barn i barnevernets omsorg er katastrofalt dårlig, sier menneskerettigetsjurist Gro Hillestad Thune.

Hun har tidligere sendt bekymringsmelding til Barne- og likestillingsdepartementet om det hun mener er systemsvikt.

– Det betyr at de i praksis er forsvarsløse i en situasjon hvor de blir dårlig behandlet, sier Thune.

Hun mener den dårlige behandlingen kan være et overgrep og brudd på menneskerettighetene deres. Thune er enig med Landsforeningen for barnevernsbarn om at det må et lavterskel klagetilbud til.

Skal lytte

– Vi lytter på innspillet til Landsforeningen for barnevernsbarna, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kai Morten Terning.

Kai-Morten Terning (Frp)

– Vi lytter på innspillet, sier statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet Kai Morten Terning.

Foto: Moment Studio

I 2012 var Barneminister Solveig Horne opposisjonspolitiker og kritiserte den rødgrønne regjeringen for at de ikke innførte et lavterskel klagetilbud for barn i barnevernets omsorg.

Dette står også skrevet i Høyres program.

Terning sier de lytter på Landsforeningens innspill.

– Derfor ser vi nå på hvordan de ulike klageordningene kan bli bedre, sier Terning.

Terning sier de vil forbedre de ordningen som er.

SISTE NYTT

Siste meldinger