2006-hendelse kunne hindret ulykken

Togulykken som tok tre liv på Sjursøya i mars kunne også skjedd for fire år siden. Men ingen vurderte risikoen etter at godsvognene begynte å rulle i 2006.

Sporbremsene på Alnabru sjekkes av Jernbaneverket

Sporbremsene på Alnabru sjekkes av Jernbaneverket etter ulykken på Sjursøya.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Konklusjonen i rapporten om Sjursøya-ulykken er at feil og avvik ikke er blitt avdekket og korrigert, men 17. februar 2006 skjedde en hendelse som dersom noe mer hadde gått galt kunne vært lik ulykken som tok tre liv på Sjursøya 24. mars i år.

Godsvogner stanset lokomotivet

Dette skjedde i 2006:

Etter å ha skjøvet tomme godsvogner opp på et ankomstspor på Alnabru skiftstasjon ble lokomotivet fra og begynnte å kjøre. Men selv om lokføreren hadde fått bekreftet at fastholdebremsen på godsvognene var tilsatt, kom vognene i drift.

Mens lokomotivet måtte stanse for rødt lys bare 50 meter fra vognene, ble det truffet av vognene som kom seilende. Lokomotivføreren ble lettere skadd i hode og nakke som følge av påkjørselen.

Til tross for små skader var hendelsen likevel så alvorlig at Statens Havarikommisjon for transport valgte å opprette sak på den.

Umulig å stanse godsvognene

Avdelingsdirektør Kurt A. Olsen i Statens havarikommisjon for transport var til stede da den foreløpige ulykkesrapporten for Sjursøya ble lagt frem i dag.

Han mener at likhetstrekkene mellom hendelsen i 2006 og ulykken på Sjursøya i år er mange. Han vil ikke spekulere i hva som kunne skjedd i 2006, men slår fast at det som skjedde i 2006 heldigvis ikke fikk å katastrofale følger.

– Når disse vognene først har kommet i bevegelse er de umulige å stoppe, sier Olsen.

Animasjon: Slik traff toget Sjursøya

Video 3D-SJURS-240310-WW_MXF_Innboks.MP4

– Har sikret sporene, ikke terminaler

Spørsmålet nå er hva som er gjort for å forhindre at en nesten identisk hendelse kunne skje fire år etter nestenulykken i 2006.

Direktør Elisabeth Enger i Jernbaneverket sier at de i hovedsak har konsentrert sitt sikkerhetsarbeide rundt planoverganger og ulovlig ferdsel i spor, ikke på terminalene.

– På terminalene har det blitt vurdert å være mindre risiko, fordi det her ikke er annet personell enn profesjonelt ansatte.

Ingen risikovurdering gjort på terminalen

Erik Ø. Johnsen, direktør i Statens jernbanetilsyn, sier at utfordringene etter hendelsen i 2006 ble tatt tak i, og at varmeelementer ble installert i bremsene. Årsaken til at bremsene på godsvognene ga etter var at det hadde dannet seg stålis i bremsen.

Johnsen ønsker ikke å spekulere i hva som kunne skjedd dersom godsvognene ikke hadde kollidert i lokomotivet.

Ble det etter hendelsen i 2006 gjort risikovurderinger for hva som kunne skje dersom godsvognene hadde fått rulle fritt?

– Nei, jeg er ikke kjent med om det er gjort slike vurderinger, sier Johnsen i Statens jernbanetilsyn.

– Ingen forutså at noe slikt kunne skje

Havariinspektør Hans Bjørnseth, som ledet utvalget som utredet ulykken ved Sjursøya, sier at de ikke har funnet noen dokumenter som tilsier at noen hadde forutsett at ulykken kunne skje.

– Det finnes ingen risikoanalyser av et slikt scenario, sier han.

Ville det ikke vært naturlig at en slik risikoanalyse finnes med tanke på episoden i 2006?

– Det er et av forholdene vi nå vil undersøke, men vi har som sagt ikke sett en slik risikoanalyse. Det ville vært naturlig at disse forholdene ble belyst så sant det er gjort risikoanalyser etter 2006.

Grafikk av togulykken

Video Sjursøya grafikk
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger