Hopp til innhold

Barneranstiltalte møter i retten: – En uvanlig og spesiell sak

Tirsdag må 19 unge menn mellom 15 og 20 år møte i Oslo tingrett tiltalt for mobiltelefontyverier, trusler og grove ran mot barn ned til 10 års alder. Flertallet av de tiltalte erkjenner straffskyld.

Stovner senter og T-banestasjon var åsted for et barneran 7. april 2013

Flere av ranene skal ha skjedd ved Stovner senter og T-banestasjon. De skal blant annet ha truet en 18-åring med knokejern til å gi fra seg mobiltelefonen.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Viola Bjelland

Politiadvokat Viola Bjelland sier det er en uvanlig sak med mange unge tiltalte.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Av de til sammen 19 unge mennene som er tiltalt er 12 av dem under 18 år. De fleste ofrene er barn, noen så unge som 10 år.

– Dette er en spesiell og uvanlig sak på grunn av omfanget, unge lovbrytere og antall lovbrudd, sier politiadvokat Viola Bjelland til NRK.

Skal ha tatt kvelertak på 13-åring

I mange av sakene ble ofrene truet til å gi fra seg dyre mobiltelefoner, og mange av dem ble også utsatt for vold. Ved flere tilfeller skal de tiltalte ha truet med et knokejern.

Ved mange tilfeller opptrådte gjerningsmennene i grupper. De ba om å få låne mobiltelefoner, som de deretter stakk av med.

To 18-åringer er tiltalt for å følge etter en 13 år gammel gutt, ta kvelertak på ham, sette et kne i brystet hans og deretter ta mobilen hans.

En 18-åring og en 17-åring er tiltalt for å ha slengt en ti år gammel gutt i bakken, for så å ta mobilen hans.

Skal ha truet med knokejern

Ifølge tiltalen skal ni av mennene ha truet til seg mobiltelefonen fra tre menn mellom 18 og 20 år som oppholdt seg i en skatepark på Stovner. De skal ifølge tiltalen ha truet blant annet ved å vise frem et knokejern. Én av mennene skal ha blitt slått i ansiktet.

Den 22. mai skal tre av de tiltalte ha truet en 18-åring med knokejern til å gi fra seg mobiltelefonen.

Påtalemyndigheten har ikke bestemt seg for hvilken straff de vil be om for de 19 unge mennene og guttene som er tiltalt for tyveri, grovt tyveri, ran, grovt ran og vold.

– Straffenivået vil variere ut ifra om de har vært med på noe lignende tidligere, om de er tiltalt for flere straffbare forhold, grovheten av forholdet de er tiltalt for. De risikerer ubetinget fengselsstraff, sier Bjelland.

To gutter skal ha blitt ranet ved Vestli skole 20. mai 2013

To gutter skal ha blitt ranet ved Vestli skole 20. mai 2013.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

– Mange erkjennelser i saken

En kartlegging NRK har gjort viser at flertallet av de tiltalte vil erkjenne helt eller delvis straffskyld. Mennene tiltalt for de groveste ranene erkjenner straffskyld etter tiltalen.

– Jeg vil si det er mange erkjennelser i saken. Men det er ikke sikkert de tiltalte forstår forskjellen på grovt tyveri og ran, og det er derfor usikkert om de vil erkjenne straffskyld i retten, sier Bjelland.

Alder kan være en formildende faktor og om de tiltalte er nærmere 18 eller 15 kan spille inn på den eventuelle straffeutmålingen.

– Det kan være flere medvirkende forhold. Omstendigheter kan tilsi vesentlig større avvik fra normalstraff for dem som er 15 enn 18 år gamle.

Påtalemyndigheten vil i retten legge vekt på vitneforklaringer fra fornærmede og noen øyenvitner. Det er til sammen mellom 20 og 30 vitner som skal forklare seg i løpet av rettssaken som er berammet til midten av februar.

– Hvorfor har dere tatt ut tiltale mot så unge personer?

– Den straffbare lavalder er 15 år og en kriminell handling fordrer en reaksjon. Det er ikke gitt at man tar ut tiltale mot så unge personer. Når det gjelder ran skal det mye til for at man ikke tiltaler. Man forsøker å finne den beste straffen ut ifra behovene til den tiltalte. I så ung alder ønsker man å rehabilitere, sier Bjelland.

(Artikkelen fortsetter)

Reportasje fra Dagsrevyen

SE VIDEO: Bjørn-Tore Graadal (16) forteller at han og kamerater ble ranet i en skatepark.

Martin Hay

Martin Hay er forsvarer for en 19 år gammel mann som er tiltalt for ran.

Foto: Advokatfirmaet Storrvik
Oscar Ihlebæk

Oscar Ihlebæk forsvarer en 16-åring som nekter straffskyld.

Foto: Mathias Lunde Kristoffersen / NRK

– Tilståelse kan være formildende

NRK har vært i kontakt med flere forsvarere og forsvarerne til de to som er tiltalt for flest og grovest forhold vil erkjenne straffskyld.

– Min klient erkjenner straffskyld for samtlige forhold. En tilståelse kan være en formildende omstendighet. Det kan være en fordel for andre fornærmede. Det fører også til at det ikke er noen utrygghet for fornærmede som forklarer seg, sier Martin Hay.

Han forsvarer en 19 år gammel mann som til sammen er tiltalt for ti forhold i forbindelse med ran og grovt ran. Mannen satt varetektsfengslet i nærmere fire uker før jul.

Hay sier det er flere formildende omstendigheter i saken.

– Han er fortsatt en tenåring. Jeg kan se for meg at det blir en del av straffen i fengsel og en del betinget. Han ønsker å få skikk på sakene.

En 18 år gammel mann er tiltalt for 17 forhold i forbindelse med ran eller grovt ran.

– Han erkjenner straffskyld etter tiltalen. Jeg har ikke flere kommentarer, sier Catharina Gjesti som er forsvareren til 18-åringen.

Oscar Ihlebæk forsvarer en 16-åring tiltalt for grovt ran og ran eller medvirkning til dette. Han erkjenner ikke straffskyld.

– Min klient har verken psykisk eller fysisk deltatt i forholdene han er tiltalt for. Han har vært til stede, men å være til stede er ikke det samme som å være skyldig. Han har vært på feil sted til tid, sier Ihlebæk.

Unge gutter ble ranet i denne skateparken i Oslo

I denne skateparken på Stovner i Oslo skal tre unge menn som skatet ha blitt fraranet mobilene sine. Én av dem skal ha blitt slått i ansiktet, og en annen truet med et knokejern.

Foto: Peter Von Tangen-Jordan / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger