Hopp til innhold

Nav innrømmer overvåking

Nav innrømmer at de har benyttet den omstridte overvåkingslovhjemmelen i 16 tilfeller i 2010.

Arbeidssøkende på et Nav-kontor

Nav Kontroll innrømmer overvåking av Nav-brukere.

Foto: Meek, Tore / SCANPIX

Nav opplyser at enheten Nav Kontroll har innhente informasjon om hvem som eier abonnement på telefon/bredbånd ved 15 tilfeller der de har hatt mistanke om trygdemisbruk. Nav Kontroll understreker at de ikke har innhentet trafikkdata, heter det i en pressemelding fra Arbeidsdepartementet.

I tilegg har en annen Nav-enhet benyttet hjemmelen.

La ned forbud

Tidligere i dag ble det kjent at Arbeidsdepartementet ga Nav et forbud mot å sjekke klientenes telefon- og internettbruk inntil videre.

Loven gir etaten adgang til fritt å kreve opplysninger om trygdedes telefon- eller internettbruk dersom det er mistanke om trygdemisbruk.

Skal politiet ha det samme innsynet, må de søke Post- og teletilsynet (PT) og grunngi hvert enkelt tilfelle.

Rask initiativ

Flere politikere har i etterkant innrømmet at det aldri var meningen at nav skulle få slike rettigheter.

– Jeg er glad for at arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad selv så raskt tok initiativ til å få oversikt over hvordan direktoratet har benyttet fullmakten til å innhente data ved mistanke om trygdemisbruk, sier statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet.

AKTUELT NÅ