Hopp til innhold

11-årig asylsøker var gift da hun kom til Norge

Minst ti jenter under seksuell lavalder kom sammen med sine ektemenn til Norge i fjor. Den yngste var 11 år.

Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

FÅR SPØRSMÅL OM BARNEEKTESKAP: Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Tall NRK har hentet inn fra UDI og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) viser at minst 61 mindreårige var gift da de kom til Norge som asylsøkere i fjor.

  • Minst ti jenter var under 16 år.
  • 49 jenter og to gutter var 16–17 år.
  • Minst to av jentene under 18 år venter barn nummer to.
  • Asylsøkerne kommer i hovedsak fra Syria, Afghanistan og Irak.

Bufdir har oversikt over mange av de vanskeligste sakene.

– Den yngste jenta i vårt materiale er 11 år, sier direktør Mari Trommald i Bufdir, som ikke kan gå inn på de enkelte sakene av hensyn til personvernet.

Den 11 år gamle jenta skal ha kommet til Norge i løpet av de siste tre månedene.

– Vi ser veldig alvorlig på at barn under 18 år er i risiko for å bli utsatt for seksuelle overgrep, vold, og tvangshandlinger. Vi er opptatt av å hjelpe disse barna, og forebygge tvangssituasjoner. Dette kan være straffesaker, sier Trommald.

Gravid 14-åring skilt fra mannen

I november kom en gravid 14 år gammel jente sammen med ektemannen på 23 år og deres sønn på 18 måneder over grensen på Storskog. Disse bor nå adskilt. Den 23 år gamle barnefaren er under politietterforskning.

Blir som hovedregel adskilt

– Norsk lov gjelder i Norge, og vi er dermed opptatt av at vi sørger for at ikke barn utsettes for seksuell omgang, voldssituasjoner eller andre tvangssituasjoner når de er i Norge, sier Trommald.

I Malmö fikk myndighetene sterk kritikk av at mindreårige jenter bor sammen med ektemannen. Trommald svarer dette på om alle jentene under 16 år i Norge flyttes fra ektemannen:

– For de fleste kan det bety at de bor adskilt, men her må vi gå inn i det enkelte tilfellet. Seksuell lavalder i Norge er 16 år, og det vil ofte være styrende for hvordan man tenker rundt disse sakene. Men andre problemstillinger som vold og tvang vil også telle med i vurderingene, sier Trommald.

Antall barneekteskap øker

Thale Skybakk i Redd Barna

ØKENDE PROBLEM: Thale Skybakk i Redd Barna sier antall barneekteskap øker med krig og konflikter i verden.

Foto: NRK

Thale Skybakk i Redd Barna sier det ikke nødvendigvis er det beste for jenta å bli skilt fra mannen.

– Nei, Redd Barna mener man må foreta individuelle vurderinger her som er til barnets beste, sier Skybakk.

Fattigdom, krig og konflikter er årsaker til at barneekteskap øker på verdensbasis.

– Med så mange mennesker på flukt, er det naturlig at vi ser slike saker også i Norge. Det som må på plass nå er gode rutiner og retningslinjer for hvordan etatene skal håndtere dette, sier seksjonsleder Tale Skybakk i Redd Barna.

Slik reagerer Sylvi Listahug på barnebrudene i Norge: – Helt forkastelig

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger