- Nav har fullstendig feil fokus

Navs kutt til lokalkontorene rammer de svakeste og de mest vanskeligstilte, mener opposisjonen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Krfs Kjell Ingolf Ropstad og Frps Robert Eriksson reakerer på Nav.

Krfs Kjell Ingolf Ropstad (øverst til venstre) og Frps Robert Eriksson reagerer på Navs budsjettkutt.

Foto: Scanpix/NRK/Stortinget

– Jeg synes Nav har et fullstendig feil fokus. Det ikke å følge opp folk som ønsker å komme tilbake til arbeidslivet på en god måte vil føre til at flere vil ende på passiv uføretrygd, sier leder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Robert Eriksson (Frp), og får støtte av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO).

– Vi blir alvorlig bekymret. Jeg mener dette er et sjansespill myndighetene legger opp til der våre grupper sitter igjen med svarteper. Vi snakker om personer som er motivert for å komme tilbake i arbeidslivet, men får de ikke god nok oppfølgning vil de ikke lykkes, sier assisterende generalsekretær i FFO, Jarl Ovesen.

Kutter 162 millioner

I dag ble det klart at Nav vil kutte 161 millioner kroner til lokalkontorene sine, noe som de tillitsvalgte i etatene mener vil ramme brukerne hardt.

– Vi blir færre hoder og hender til å gjøre jobben vi skal gjøre. Brukerne vil oppleve lenger saksbehandlingstid, det vil ta lenger tid å komme i kontakt med Nav, og ting vil gå tregere, advarer Ottar Nerland, fylkestillitsvalgt i NTL Nav i Møre og Romsdal.

Navs budsjettkutt for 2011

Fylke

Budsjett for 2011

Kutt på 3,7 prosent

Totalt:

4.191.666.000

160.698.000

Akershus

380.420.000

14.584.000

Aust-Agder

110.906.000

4.252.000

Buskerud

221.529.000

8.493.000

Finnmark

110.184.000

4.224.000

Hedmark

164.027.000

6.288.000

Hordaland

357.599.000

13.709.000

Møre og Romsdal

213.656.000

8.191.000

Nordland

257.694.000

9.879.000

Nord-Trøndelag

138.712.000

5.318.000

Oppland

165.317.000

6.338.000

Oslo

508.849.000

19.508.000

Rogaland

290.491.000

11.137.000

Sogn og Fjordane

99.013.000

3.796.000

Sør-Trøndelag

248.387.000

9.523.000

Telemark

163.103.000

6.253.000

Troms

170.962.000

6.554.000

Vest-Agder

151.625.000

5.813.000

Vestfold

209.029.000

8.014.000

Østfold

230.162.000

8.824.000

– Dette er triste nyheter. Planen var å opprettholde 2010-nivå på budsjettene. Men nå viser det seg at det skjuler seg kutt bak tallene og det er svært uheldig. Jeg tar sterk avstand fra at dette skal ramme brukerne som kommer til sine lokale Nav-kontor, sier Eriksson, og får støtte fra KrF.

– Kuttene i Nav rammer de mest vanskeligstilte, fordi de rammer saksbehandlerne nærmest brukerne, sier KrFs sosialpolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad.

– Folk må gå

I tillegg til å få redusert budsjettene sine med 161 millioner, som et kutt på 3,7 prosent tilsvarer, må fylkene dra med seg et eventuelt underskudd fra i år til neste år. For flere fylker blir det dermed ekstra millioner som må kuttes.

Tillitsvalgte NRK.no har snakket med, er klare i sin tale: Lønnsutgiftene må ned for å klare innsparingene - det betyr færre ansatte og lenger ventetider for brukerne.

– Det er i grunn bare bemanningen som kan kuttes, for det er så mange andre utgiftsposter som ligger fast. Det betyr at det blir færre folk til å betjene brukerne, sier Nils Vidar Engelien ved Nav i Vest-Agder.

– Mindre å gjøre

Nav-ledelsen begrunner kuttet først og fremst med at det blir færre plasser til arbeidsmarkedstiltak neste år. Regjeringens bevilgninger til neste år gir nemlig 3800 færre tiltaksplasser neste år enn i år.

– Vi vil, for alle praktiske formål, beholde størstedelen av bemanningen vår og utføre oppgaver på vanlig måte. Vi skal kunne gjennomføre det vi skal neste år, uten at det skal få negative konsekvenser for brukerne, sier fungerende Nav-direktør Yngvar Åsholt.

Dette er ikke de tillitsvalgte enige i.

– Jeg synes politikerne forventer vel mye av oss. Selv om utgiftene til arbeidsmarkedstiltak går ned, vil det være flere som trenger en annen form for oppfølging. De forsvinner jo ikke, sier Engelien.

SISTE NYTT

Siste meldinger