Hopp til innhold

Rapport om sexkjøpsloven: – Loven reduserer omfanget av prostitusjon

Gruppa som har evaluert sexkjøpsloven mener loven har ført til prisfall på sexkjøp, mer stressede kunder og 20-25 prosent mindre prostitusjon.

Sexkjøpsloven

Vidar Brein-Karlsen (Frp), statssekretær i justisdepartementet tar imot evalueringa av sexkjøpsloven av Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse i dag.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Sexkjøpsloven
Foto: Ida Anna Haugen

«Prostitusjonsomfanget er redusert med 20-25 prosent sammenlignet med året før loven trådde i kraft», skriver Vista Analyse i sin evaluering.

Gruppa som har evaluert loven finner ingen holdepunkt for at forbudet mot kjøp av sex har ført til mer voldsbruk i forbindelse med prostitusjon, slik eksperter har hevda.

Justisdepartementet vil likevel ikke trekke noen konklusjoner når det gjelder loven.

– Vi vil lese rapporten, men vi har vært tydelig på hva vi har ment før, sier statssekretær i Justisdepartementet, Vidar Brein-Karlsen (Frp) idet han mottar evalueringa.

Frp støtta ikke innføringa av loven da de satt i opposisjon i 2009, og de har senere gått inn for å fjerne paragrafene som forbyr sexkjøp i Norge.

«Loven har gjort det vanskeligere å selge sex»

Evalueringa av sexkjøpsloven ble bestilt i september i fjor og skulle vurdere virkningene av loven (se faktaboks). Konklusjonen er at sexkjøpsloven gjør Norge til et mindre attraktivt land for prostitusjonsbasert menneskehandel.

Analysegruppa mener det er både færre prostituerte og færre bakmenn i Norge som følge av at det siden 2009 ikke har vært lov til å kjøpe sex i Norge.

«Sexkjøpsloven har gjort det vanskeligere å selge sex, spesielt i hoteller, hospitser organiserte leiligheter og lignende. Dette har ført til høyere kostnader og lavere fortjeneste for bakmennene, skriver analysegruppa».

Særlig i gatemarkedet skal omfanget av prositutsjonen være redusert.

Et av formålene med sexkjøpsloven var å endre holdninger til kjøp av sex. Når det gjelder holdninger sier analysegruppas leder, Ingeborg Rasmussen, at det er litt tidlig å konkludere.

– Det er flere indikasjoner på endrede holdninger. Det er litt tidlig å konkludere med holdningsendring etter fem år, men vi finner klare indikasjoner på en effekt her, sier Rasmussen.

– Ikke holdepunkt for å si at voldsbruk har økt

Den såkalte sexkjøpsloven har vært kritisert fra flere hold. Organisasjoner som jobber med prositusjon og relaterte spørsmål mener prostitusjon er blitt farligere etter loven ble innført.

Rapporten som legges fram i formiddag, konkluderer ikke om hvorvidt voldsbruk i forbindelse med prostitusjon har økt eller ikke.

– Kvinner i gatene føler mer usikkerhet, men vi finner ikke holdepunkt for at volden har økt som følge av loven, sier Rasmussen.

Ifølge rapporten overført til justisdepartementet i formiddag har sexkjøpsforbudet ført til et prisfall i sexkjøpsmarkedet.

«Vi finner helt klart at loven har en etterspørselsdempende effekt. Kundene har dårligere tid, er mer stresset og mer opptatt av å skjule seg», står det å lese i rapporten.

ROSA-prosjektet har overfor NRK kritisert evalueringa før den ble publisert, blant annet fordi det ikke finnes noen undersøkelser som forteller noe om omfanget av personer som kjøper sex.

Rasmussen sier at rapportens grunnlag for å si noe om endring i omfang av prostitusjon, belager seg mye på endringer i priser for kjøp av sex.

– Vi har funnet ut at etterspørselskurven har flytta på seg. I tillegg til at observert omfang av prostituerte i markedet, så er prisene lavere. Lavere priser får man ikke til i et marked uten at etterspørselen er redusert, sier hun til NRK etter framleggelse av rapporten mandag.

«Må være overraskende positiv»

Ifølge Kirkens Bymisjon minsket omfanget av gateprostitusjon brått da loven ble innført, for så å ta seg opp til samme nivå som før loven ble innført.

Den siste tida har det sett ut til å være flertall på Stortinget for å fjerne loven som forbyr sexkjøp.

Venstre-politikerSveinung Rotevatn uttalte tidligere i sommer at evalueringa skal være «overraskende positiv» om han skal ville beholde loven.

AKTUELT NÅ